כך משיגה רשות המסים בישראל מידע על חשבונות הבנק שלכם בחו"ל

רשות המסים פועלת לאיתור חשבונות בנק לא מדווחים של תושבי ישראל בחו"ל, ועשויה לקבל מידע על חשבונות של ישראלים בחו"ל מרשות המסים האמריקאית.

ישראלים שהגישו דיווח כוזב והעלימו הכנסות באמצעות חשבונות זרים – יאלצו לעמוד לדין פלילי, אלא אם כן ידווחו לרשות מיוזמתם.
רשות המסים בישראל מהדקת את קשריה עם רשויות מס זרות ועם בנקים בחו"ל, במטרה לקבל מידע אודות ישראלים שברשותם חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל: מנהל רשות המסים, מר משה אשר, הודיע לאחרונה כי "רשות המסים תבקש להגיע להסכם עם ארה"ב על מסירת מידע הדדית בנוגע לכספים של אזרחי שתי המדינות המוחזקות במדינה השנייה". לאחרונה ישנן מספר אינדיקציות לכך ששיתוף פעולה זה הולך ומתממש, הן ביחסים עם ארה"ב והן ביחסים עם גורמים אחרים במדינות ה-OECD ומחוצה להן.

20505146 m

מידע על חשבונות בנק בחו"ל עלול להגיע גם לרשות המסים בישראל

בשנים האחרונות תושבי ישראל שברשותם חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל החלו להיות מודאגים- ובצדק. החשש הוא כי הבנקים בחו"ל יעבירו מידע אודות תושבי ישראל שברשותם חשבונות בבנק, אם לרשות המסים בישראל באופן ישיר ואם דרך מדינות אחרות. לאחרונה, פורסם כי רשות המסים האמריקאית מהדקת את אחיזתה במספר בנקים בשוויץ, ובכלל זה סניפים של בנקים ישראליים. לפיכך, חשוב לדעת כי מידע העובר לידי רשות המסים האמריקאית עלול להגיע בסופו של דבר גם לרשות המסים בישראל, לאור שיתוף הפעולה בין הרשויות. בנוסף לארצות הברית, ייתכן שמידע על ישראלים בעלי חשבונות זרים יועבר לרשות המסים בישראל ממדינות שונות באירופה.

חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו"ל – מה קובע החוק?

בשנת 2003, שיטת המס בישראל שינתה את פניה, והפכה משיטת מיסוי טריטוריאלית (לפיה ממסים את הכנסות הנישום שהופקו בישראל בלבד) לשיטת מיסוי פרסונאלית (לפיה ממסים את כל הכנסותיו של נישום תושב ישראל, ללא תלות במקום הפקתן – בארץ או בחו"ל). לאור שינוי זה בשיטת המיסוי, הכנסות של תושב ישראל המופקות מרכוש, נכסים, הון וכדומה בחו"ל, חייבות גם הן להיות מדווחות לרשות המסים בישראל.

הגשת דיווח כוזב למס הכנסה? מומלץ לבצע גילוי מרצון

רשות המסים נאבקת בתופעת עבריינות המס בחו"ל, ובמסגרת מאבקה הינה מהדקת קשרים עם סניפי בנק בחו"ל ועם רשויות מס ברחבי העולם, במטרה לאתר חשבונות בנק לא מדווחים של תושבי ישראל בחו"ל. בניסיון למגר את תופעת עבריינות המס בחו"ל, בחודש נובמבר 2011 פרסמה רשות המסים הוראת שעה לגבי הליך גילוי מרצון, המתייחסת לנכסים של הנישום המצויים בחו"ל.

מטרת הוראת השעה הנ"ל, אשר היתה תקפה בין חודש נובמבר 2011 והוארכה עד לחודש ספטמבר 2012, היתה לעודד נישומים לחשוף את הכנסותיהם מנכסיהם שבחו"ל, ולבצע את הליך הגילוי מרצון. בתמורה, רשות המסים תקנה לנישום חסינות לעניין נקיטת הליכים פליליים בתחום המס וכן הקלות לגבי גביית קנסות, ריבית והצמדה – עד לכדי ביטול מוחלט.

בהתאם לפרסומים האחרונים בנושא, בכוונת רשות המסים להגיע להסכמים מול גורמים זרים, ומכוח הסכמים אלה יעבור לרשות המסים בישראל מידע שלא היה בידיה. כשיועבר מידע זה, יהיו הנישומים חשופים להליכים פליליים ואין ספק כי יוטלו עליהם קנסות כבדים במקרה של הגשת דיווח כוזב והעלמות מסים. על כן, נראה כי הצעד החכם לעשות הוא ליזום בקשה לגילוי מרצון אודות הכנסות שהופקו בחשבונות בחו"ל, באמצעות עו"ד מומחה למסים ועבירות מס בכלל ולהליך הגילוי מרצון בפרט.

כיום, הוראת השעה כבר אינה בתוקף, אך הליך הגילוי מרצון עודנו קיים. המשמעות היא שייתכן שלא יינתנו כל הקלות לגבי רכיבי הקנסות, הריבית וההצמדה, אך החסינות מפני נקיטת הליכים פליליים נגד הנישום – עומדת בעינה.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד עו"ד מומחה לעבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ, הלבנת הון ועבירות צווארון לבן, ובעל ניסיון רב בתחום המסים ובהגשת בקשות להליך גילוי מרצון.

 

נכתב ע"י