עברת עבירת מס? דווח לרשות המסים – ולא תעמוד לדין

בשנת 2005 פרסמה רשות המסים את "נוהל גילוי מרצון", המאפשר לנישומים שעברו עבירות מס לדווח על כך לרשות מיוזמתם, וכך להימנע מהליך פלילי ומהגשת כתב אישום. באיזה מקרים ניתן להגיש בקשה לגילוי מרצון, ולמה מומלץ לעשות זאת באמצעות עו"ד מומחה לעבירות מס?

אזרחי מדינת ישראל נדרשים לדווח על כל הכנסותיהם בצורה מדויקת לרשות המסים, כאשר נישומים שאינם מדווחים אודות הכנסותיהם או שמדווחים דיווחים כוזבים - עוברים עבירות מס. במקרים כאלה, רשות המסים עלולה לנקוט בהליכים פליליים כנגד אותם הנישומים ואף להגיש נגדם כתב אישום, שעשוי להוביל להרשעה ואף לעונש מאסר בפועל.

18914939 m

למרות דברים אלה, בשנת 2005 פרסמה רשות המסים את "נוהל גילוי מרצון", במטרה לעודד נישומים שעברו עבירות מס לדווח דיווחי אמת ולתקן את הנעשה – ובכך להימנע מהליך פלילי והגשת כתב אישום.

מהו נוהל גילוי מרצון?

נוהל גילוי מרצון נועד לאפשר לנישומים לפנות מיוזמתם אל רשות המסים בפנייה כנה, מבלי שנפתחה חקירה כנגדם, ולמסור דיווחים מתוקנים ואמיתיים במקום הדיווחים הכוזבים שדיווחו בעבר. בתמורה, רשות המסים מבטיחה שלא לנקוט בהליך פלילי כנגד הנישום, ובכלל זה להימנע מהגשת כתב אישום נגדו.

באילו עבירות מס ניתן לעשות בו שימוש?

הליך הגילוי מרצון חל לגבי עבירות מס שנעברו בארץ או בחו"ל. מדובר בעבירות מס מהותיות כגון השתמטות ממס, העלמת הכנסות, ניהול ספרים כוזבים וכדומה. הליך הגילוי מרצון אינו חל לגבי עבירות מס טכניות כגון אי העברת ניכויים או אי הגשת דו"חות.

מתי כדאי לבצע גילוי מרצון?

נישומים בוחרים בהליך של גילוי מרצון לאחר שהם מבינים כי עדיף להם להקדים את רשות המסים – שעתידה לקבל מידע על עבירות מסים שבוצעו על ידיהם ולהגיש נגדם כתב אישום. כך, למשל, במקרה של בעל המאוים על ידי אשתו בהליך הגירושים כי היא תפנה לרשות המסים ותלשין על העלמות מס שביצע, או מעביד שפיטר עובד שלו, המאיים לפנות לרשות המסים להלשין עליו כי הוא מעלים מסים, עדיף לבחור בגילוי מרצון ולא להמתין לפתיחת חקירה ברשות המסים והגשת כתב אישום.

בקשה לגילוי מרצון צריכה לעמוד במספר קריטריונים:

פנייה כנה שנעשתה ביוזמת הנישום, ולא בעקבות פתיחת חקירה או בדיקה של רשות המסים או רשות אחרת (כגון משטרת ישראל, הכנ"ר, בית המשפט, רשות ניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון והרשות להגבלים עסקיים).
אין בידי רשות המסים או רשות אחרת מידע קודם הקשור לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות או שותף של הנישום. לעניין זה, מידע שפורסם באמצעי התקשורת ייחשב למידע המצוי בידי רשות המסים. בנוסף, נדרש כי מידע זה לא יופיע בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי בבית משפט או בית דין בישראל.

רשות המסים לא החלה בבדיקה אזרחית של התיקים הקשורים לנישום או לגורמים קשורים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.
הנישום הגיש הצהרת אמת, תיקן את הדיווח הכוזב ושילם את מלוא המס הנדרש על פי הדיווח המתוקן.

למה מומלץ להגיש בקשה לגילוי מרצון באמצעות עו"ד מומחה לעבירות מס?

מאחר שהליך הגילוי מרצון הינו הליך רגיש ומורכב, יש לבצע אותו בצורה מקצועית ביותר. מטבע הדברים, קיים יתרון גדול לגילוי מרצון הנעשה באמצעות עו"ד מומחה למסים, כאשר עו"ד בתחום המסים המנוסה במיסוי אזרחי ופלילי – יכול להוות יתרון משמעותי.

בניגוד ליועץ מס ורואה חשבון, לעורך דין יש יתרון מהותי ככל שהדברים נוגעים למידע רגיש ומסמכים שמועברים על ידי הנישום למייצג במסגרת הליך גילוי מרצון – החיסיון. חיסיון עו"ד-לקוח הינו חיסיון מוחלט שחל על ידיעות, אמרות, מסמכים וכדומה, שהוחלפו בין עו"ד ללקוחו במסגרת טיפול משפטי, ודברים אלה נשארים בין הלקוח לעו"ד המייצג אותו.

חיסיון מוחלט זה בדבר אי גילוי מידע ודברים שגילה או העביר הלקוח לעורך הדין במסגרת הליך גילוי מרצון, לא קיים עבור אנשי מקצוע אחרים (לרבות רואי חשבון ויועצי מס) ותקף לעורכי דין בלבד. לכן, מומלץ לנהל את הליך הגילוי מרצון אך רק באמצעות עורך דין מומחה לעבירות מס.

האם גילוי מרצון יכול להישאר אנונימי?

בקשות להליך גילוי מרצון יכולות להיות אנונימיות. כאשר הבקשה מוגשת על ידי רואה חשבון או יועץ מס, הרי שבמקרה בו רשות המסים לא תאשר את הבקשה האנונימית מסיבה כזו או אחרת – היא תרצה לקבל מידע נוסף לגבי הבקשה ולפיכך עלולה לבקש לחקור את אותו רואה חשבון או יועץ המס. במקרה כזה חשוב לדעת: לרואה החשבון וליועץ המס אין חיסיון, והם יאלצו לפרט מול רשות המסים את פרטי הנישום אשר הגיש את הבקשה לגילוי מרצון.

לפיכך, על מנת לשמור על האנונימיות של הליך גילוי מרצון, מומלץ לבצעו רק באמצעות עורך דין הבקיא בעבירות מסים.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד עו"ד מומחה לעבירות מסים, בעל ניסיון רב בהגשת בקשות לגילוי מרצון. אם ברצונך להגיש בקשה לגילוי מרצון, למנוע הגשת כתב אישום ונקיטת הליכים פליליים בעקבות הגשת דיווח כוזב ו/או אי דיווח– צור קשר ונשמח לסייע לך.

נכתב ע"י