קנס מינהלי בעבירות מס

במקרים של עבירות מס טכניות, ניתן להטיל קנס מינהלי כחלופה להגשת כתב אישום פלילי, ועל ידי תשלום הקנס העבירה תכופר. מתי ניתן להשתמש בהליך הקנס המינהלי ומתי יוגש כתב אישום?

19203935 m

חוק העבירות המנהליות מאפשר להטיל על עבריין קנס מינהלי במקום להעמידו לדין. בין היתר, החוק חל על עבירות מס טכניות כגון אי הגשת דו"ח שנתי של מס הכנסה במועד, אי הגשת דו"חות אישיים למס הכנסה במועד, אי העברת ניכויים במועד ואי הגשת ד"וח תקופתי למע"מ במועד.

מתי יוטל קנס מינהלי ומתי יוגש כתב אישום?

כאשר נישום ביצע עבירת מס טכנית, ניתן להטיל בגינה קנס מינהלי במקום להעמידו לדין, בעוד שדווקא הגשת כתב אישום פלילי בעבירות מסוג זה הינה הליך חריג לכלל. אולם עצם הקביעה כי מדובר בעבירה מינהלית, לא גורעת מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום כאשר הוא סבור שנסיבות המקרה מצדיקות זאת. במקרה כזה, עליו לפרט את הטעמים שבגינם הוא רוצה להגיש את כתב האישום, ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת קנס.

שיקול דעתו של תובע בדבר בחירתו בדרך של הגשת כתב אישום במקום בהטלת קנס מינהלי, מושתת על מספר קריטריונים כגון היקף העבירות, כמות הדו"חות שלא הוגשו, היקף הסכומים שלא שולמו, גובה המחזורים שלא דווחו, ועברו הפלילי של הנישום בתחום המיסוי. השיקול המרכזי שיעמוד לנגד עיני התובע יהיה האם המחדלים הוסרו או לא, כלומר – האם הדו"חות הוגשו או שולמו בסופו של יום.

במקרה בו החליט התובע על הגשת כתב אישום בגין עבירות טכניות, ניתן להגיש בקשה להמרת כתב האישום בקנס מינהלי גם לאחר הגשת כתב האישום, וזאת רק לאחר שהמחדלים נשוא כתב האישום הוסרו במלואם. יודגש כי במידה שלנאשם יש חובות לרשות המסים ו/או דו"חות נוספים שטרם הוגשו לרשות המסים, בקשת המרת כתב האישום בקנס מינהלי תידחה.

בבג"צ אליהו אפרתי נ' כרמלה אוסטפלד, נקבעה ההלכה כי דרך המלך היא הטלת קנס מינהלי, ואילו כתב אישום בגין עבירה מינהלית הוא חריג לכלל. במילים פשוטות, על ידי חוק העבירות המינהליות ניתן להטיל קנס מינהלי כחלופה להגשת כתב אישום פלילי, ועל ידי תשלום הקנס העבירה תכופר. עם זאת, בעבירות פשע (שעונשן שלוש שנות מאסר ומעלה) לא ניתן יהיה להטיל קנס מינהלי.

קנס מינהלי: לא תקף בעבירות מס מהותיות

עבירות מס מהותיות הינן עבירות שבהן ישנה כוונה, מודעות או זדון להתחמק מתשלום מס, ולא ניתן יהיה לבקש להמיר את העבירה בתשלום קנס מינהלי. הדרך הראויה במקרים מסוג זה היא לבקש להמיר את כתב האישום בכופר כסף.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, המעניק יעוץ משפטי וייצוג בעבירות מס הכנסה ועבירות מע"מ, הכולל ייעוץ וייצוג בשלבים הראשונים של חקירות ומעצרים, וכן ייצוג בניהול תיקים ובערעורים בבית המשפט בהליכי קנס מינהלי, כופר וגילוי מרצון.

 

נכתב ע"י