אבי עזרא

בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי ולהאשים אותי בכל מיני האשמות כאלה ואחרות חסרות בסיס ברובן, הייתי מיוצג על ידי עורכת הדין קרן זרקו זמיר שהייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה .

קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב לעניין החלטות השופטים והפכה ההחלטות ,צמצמה נזקי עורכי בדין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי .

אין ספק כי בהגיעי לבית המשפט המחוזי התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק . גופי התמלא גאווה כאשר עורכי הדין אשר נכחו בבית המשפט נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מבישת פרקליטת מדינה מהבחירות ביותר בארץ!

לסיכום קצר. כנראה שהמשפט ה" קרן לעמו ירים ה" יברך את עמו בשלום ניכתב לכל אשר יזדקק לשירותיה של עורכת הדין קרן זרקו זמיר. באהבה ובהצלחה,

אבי עזרא