בעל בית קפה בתל אביב ניכה חשבוניות פיקטיביות בשווי 100 אלף שקלים, עונשו הומר לתשלום כופר

נגד ג' נפתחה חקירה ברשות המסים בגין עבירות מע"מ של ניכוי חשבוניות פיקטיביות, בעקבותיה הוגשה בקשה להמרת ההליך הפלילי בתשלום כופר כספי. הבקשה התקבלה וההליך הפלילי בוטל

ג', בעל בית קפה בתל אביב, נחשד בעבירות על פי סעיף 117 (ב) לחוק מע"מ, של ניכוי חשבוניות פיקטיביות בסך מע"מ של כ-120,000 שקלים.

2371369 m

כנגד ג' נפתחה חקירה ברשות המסים, ועם סיומה קיבל מכתב מהמחלקה המשפטית של מע"מ – בו עודכן על כוונתם להגיש נגדו כתב אישום. לאחר שהגיע למשרדנו ליעוץ וייצוג משפטי מול המחלקה המשפטית של מע"מ, החלטנו להגיש בקשה להמרת ההליכים הפליליים נגדו בתשלום כופר כספי, בהתאם לסעיף 121 לחוק מע"מ.

הליך כופר הוא הליך מקובל בעבירות מס בכלל ובעבירות מע"מ בפרט, אשר נועד להחליף את ההליך הפלילי ולשחרר את הנאשם מאחריות פלילית. זאת, לאחר אישור הבקשה על ידי וועדת הכופר ותשלום סכום הכופר אשר נקבע בנוסף לתשלום כל המסים הנדרשים.

במסגרת קבלת ההחלטה אם להמיר את ההליך הפלילי בתשלום כופר, הוועדה בוחנת, בין היתר, את מצבו האישי של הנאשם ושל בני המשפחה התלויים בו, את חומרת העבירה שבוצעה ואת רמת המעורבות שלו בביצועה, האם הסיר את המחדלים בהם הוא נאשם – וגם שיקולים נוספים כגון תרומה לחברה ועוד.

הנסיבות המקלות: מצב כלכלי קשה ועזרה לנזקקים

בהגשת הבקשה מנינו בפני ועדת הכופר מספר עובדות לגבי חייו של ג', שהיוו שיקולים משמעותיים בהחלטה להמיר את האישומים נגדו בתשלום כופר: ג' הוא עולה חדש הנמצא בקשיים כלכליים. בנוסף, ציינו כי לג' מעולם לא היו בעיות מול רשות המסים או כל בעיה אחרת מול הרשויות, ועצם נוכחותו בחקירה ערערה אותו מאוד מספיק בכדי להרתיע אותו באופן משמעותי מלבצע עבירות נוספות בעתיד.

עובדה נוספת שצוינה בבקשה היא כי למרות מצבו הכלכלי הקשה של ג', הוא מסייע לאחרים ותורם בבית הקפה שלו מזון לנזקקים בתקופות החגים, ואף קיבל על כך תעודת הוקרה. כמו כן, ג' אף הסיר את המחדל המיוחס לו ושילם את חובו לרשות המסים כולל ריבית והצמדה כנדרש.

כפל מס

במקרים של עבירות מע"מ, במקביל להליכים הפלילים ננקטים גם הליכים במישור האזרחי כגון הוצאת שומות, פסילת ספרים, כפל מס וכדומה. כאשר מדובר על הוצאה או ניכוי של חשבוניות פיקטיביות במודע ובכוונה – על הנאשם מוטל כפל מס.

לאור עובדה זו, על ג' הוטל לשלם 240,000 ₪ בטענה כי קיזז חשבוניות פיקטיביות בסך מע"מ של 120,000 ₪, וכי עשה זאת במודע. לאחר שהצלחנו להוכיח כי סך המע"מ של החשבוניות עמד על 100,000 ₪ וכי ג' לא ידע שהחשבוניות שקיזז היו שלא כדין – כפל המס בוטל ובמקומה הוצאה שומת תשומות על סך 100,000 ₪ בלבד. כפועל יוצא מהפחתת גובה המס לתשלום, גם סכום הכופר הופחת משמעותית.

בקשת הכופר התקבלה, וג' נחלץ מעונש כבד

לבקשתנו צירפנו דוגמאות למקרים דומים אשר בהם הוחלט להמיר את ההליכים הפליליים נגד הנאשם בתשלום כופר, בשל נסיבות מקלות. עקב מצבו הכלכלי הקשה של ג', ביקשנו שסכום הכופר שיוטל עליו יהיה נמוך ככל שניתן.

בתגובה לבקשתנו, הסכימה הוועדה להמיר את ההליכים הפליליים נגד ג' בכופר כספי, ובכך לשחרר אותו מאחריות פלילית. סכום הכופר עומד בדרך כלל על 30% משווי החוב בעבירה, ולכן גם הכופר שהוטל על ג' לתשלום עמד על 31,244 שקלים. בתמורה להמרת העונש בכופר, היה על ג' להתחייב שלא לעבור עבירות מע"מ נוספות במשך שלוש שנים.

חשוב לדעת:

את בקשת הכופר ניתן להגיש מיד עם פתיחת החקירה, לאחר העברת התיק לפרקליטות ובטרם הגשת כתב האישום – ואף לאחר שהוגש כתב האישום. עם זאת, הזמן המומלץ ביותר להגשת בקשה הכופר הוא כבר בשלב החקירה, וככל שהבקשה תוגש בשלבים מוקדמים יותר, קיים סיכוי גדול יותר לקבלת הבקשה.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד עורכי דין למסים המספק יעוץ משפטי וייצוג לנחקרים, חשודים ונאשמים בתיקי מס הכנסה ומע"מ, בנוסף להגשת בקשות לכופר לרשות המסים.

 

נכתב ע"י