הוציא וקיבל חשבוניות פיקטיביות – וניצל מעונש מאסר בפועל

ר' היה בעל חברה שנאשם בעבירות מע"מ בעקבות הוצאת חשבוניות פיקטיביות, קבלה וניכוי של חשבוניות פיקטיביות, כשסכום המס שהועלם עמד על כ-1.5 מיליון שקלים. כמו כן, נאשם ר' באי הגשת דו"חות שנתיים  למס הכנסה. הנאשם הוציא את החשבוניות הפיקטיביות לבעל חברה אחרת, שניכה הוצאות מבלי שהיו לו כאלה בפועל, וכך סייע הנאשם לבעל החברה האחרת להקטין את תשלומי המע"מ. במקביל, ר' קיבל חשבוניות פיקטיביות מאותו אדם, ובאמצעותן ניכה תשומות פיקטיביות. כל העבירות בוצעו בכוונה ועל מנת להתחמק מתשלום מס.

14021766 l

העלמת מסים היא עבירה חמורה ביותר, שפוגעת בכספי ציבור ומגבירה את הנטל על כיסם הפרטי של אזרחי המדינה. לכן, העונש המקובל על עבירות אלו כולל לרוב מאסר ממושך וקנס כספי גדול, וזהו העונש שביקשה המדינה להטיל על הנאשם גם במקרה זה.

משרדנו ייצג את הנאשם בבית המשפט, תוך העלאת טענות בהתייחס לנסיבות ביצוע העבירה ולנסיבות מצבו הבריאותי והנפשי.

נסיבות מקילות בביצוע עבירת חשבוניות פיקטיביות

מבחינת נסיבות ביצוע העבירה, נטען כי בעל החברה השנייה ניהל בפועל את שתי החברות המדוברות, והשתמש בר' כמעין "איש קש" שלו שקיבל מדי חודש 4,000 ₪ תמורת החשבוניות שהנפיק לו. מלבד תשלום חודשי זה, לא קיבל הנאשם שום סכום מהמסים שהועלמו, ולכן אין לייחס לו את מלוא סכום העבירה. בנוסף, ר' כלל לא הבין את משמעות המעשים שביצע, ורק לאחר קבלת כתב האישום הסברנו לו במה בדיוק מדובר.

כשהבין את מצבו, ר' הודה בכתב האישום, לקח אחריות על מעשיו, הביע חרטה, חסך בזמן שיפוטי והצהיר כי לא יחזור על מעשיו אלה. לר' אין עבר פלילי, ובשנים שחלפו מאז ביצוע העבירה לא ביצע עבירות נוספות.

את דו"חות מס הכנסה החסרים, טענו בבית המשפט כי לא ניתן להגיש מכיוון שהחשבוניות פיקטיביות, ולכן גם הדו"ח פיקטיבי וחסר כל ערך.

הקלה נוספת בעונש בעקבות מצבו הרפואי הקשה של הנאשם

מבחינת נסיבותיו הרפואיות של הנאשם, משרדנו הציג לבית המשפט מסמכים רפואיים לרבות חוות דעת רפואיות, כי הנאשם מוגדר כסובל מנכות בשיעור של 100%, מבעיות לב קשות, וכן כי הוא מועמד להשתלת לב. התיק הרפואי שלו מעיד על הידרדרות במצבו מרגע שנפתחה נגדו חקירה, הוא מצוי בפחד מתמיד ובמתח נפשי גדול המסוכנים מאוד לבריאותו וזקוק למעקב רפואי צמוד.

בנוסף, לנאשם אישה ושלושה ילדים, שאינו יכול לפרנס בשל מצבו הרפואי. את רוב זמנו מעביר ר' בבתי חולים, באשפוזים ובדיקות, והחרדה המתמדת בה הוא מצוי הובילה אותו למצב נפשי קשה ולדכאון.

מתוך נסיבות אלה, ביקשנו מבית המשפט לבחון את הנזק מול התועלת שבגזר דין חמור. לא ביקשנו להקל ראש בחומרת העבירות, אלא לראות במקרה זה כחריג, ולהבין שעבור הנאשם – מאסר או ביצוע עבודות שירות מהווים סכנה של ממש, ושתשלום קנס כבד יביא את משפחתו לקריסה כלכלית. העונש שביקשנו מבית המשפט הוא כתב התחייבות בסכום גבוה ככל שיימצא לנכון, ומאסר על תנאי.

בית המשפט קבע: למרות חומרת העבירה – מדובר בעבריין משני בסכנת חיים

בית המשפט קיבל את טענתנו כי לא צריך לייחס לנאשם אחריות להעלמת הסכום המלא, וכי ר' אכן ביצע שירות עבור אחרים. כמו כן, נקבע כי הנאשם הוא עבריין משני והאחריות הכבדה יותר מוטלת על מפעיליו.

בנוסף, השופט קבע כי מצבו הרפואי של הנאשם אכן עשוי להידרדר עד לרמה קריטית ביותר, ולכן ניתוקו מחייו הרגילים, המוקדשים לשיפור מצבו, והעברתו למאסר או לעבודות שירות – עשויים לגרום לתוצאות בלתי הפיכות. הטלת קנס תוביל גם היא לקריסה כלכלית, פיזית ונפשית של הנאשם, ובהתחשב בכך שהוא אכן לא נהנה מכספי המסים שהועלמו – נקבע כי בית המשפט ינהג במקרה זה על פי מידת הרחמים, ויתייחס אליו כחריג, כפי שביקשנו.

בזכות כל טענותינו אלה, העונש שהוטל על ר' עמד על 18 חודשי מאסר על תנאי בלבד וחתימה על התחייבות בסך של 50,000 ₪ שלא יעבור עבירות דומות – ללא מאסר בפועל או קנס כספי.

 

נכתב ע"י