האם אתה עבריין מס ? עבירות מס טכניות והימנעות מהן

העסק הוא דבר מורכב למדי אך אנשים רבים בישראל בוחרים להיות בעלי עסק או בעלי חברה. באופן טבעי, בעלי עסקים מתמקדים בניהול העסק, אך אינם מכירים את חוקי המס הסבוכים, ואת הפסיקה הרווחת בתחום המיסים. המאמר שלהלן יבהיר איך להימנע מביצוע טעויות שעלולות להפוך אותנו – לעברייני מס.

תשלומי מסים בישראל 

פקודת מס הכנסה מפרטת הגדרות ומאפיינים לגבי מהי הכנסה ומיהו החייב במס בגינה. חוקי המסים בישראל מפרטים את החובות שיש לכל עוסק או חברה, אשר מחויבים בהגשת דוחות, ובתשלום מסים שונים למדינה. פקודת מס הכנסה עוסקת גם בהוצאות ולא רק בהכנסות – על כן המס המשולם הוא בניכוי הוצאות. לעיתים אדם יכול לנכות הוצאות שאינן מותרות בניכוי ובכך לבצע עבירת מס – או ההיפך, לא לכלול הוצאות שיכולות להיות מנוכות – ובכך להפסיד כסף.

מהי עבריינות מס טכנית ?

עבירת מס טכנית מתרחשת כאשר עוסק או חברה לא מגישים דוחות במועד ו/או לא משלמים את המיסים במועד. בכל פעם שלא ממלאים את הוראות העונשין של חוקי המיסים מתרחשת למעשה, עבריינות מס.

עבירות מסים מתחלקות לשני סוגים עיקריים - עבירות טכניות ועבירות מהותיות. עבירות מס טכניות מבוצעות למעשה ללא שום כוונה פלילית – והן בעיקר מתרכזות באי מילוי הוראות החוק במועד – למשל אי הגשת דוח שנתי במועד, אי העברת ניכויים במועד, אי הגשת הצהרת הון וכו'. על פי החוק הענישה על עבירה טכנית היא שנת מאסר. בפועל תיק פלילי בגין עבירות טכניות כאמור, יכול להסתיים בענישה מקלה מאוד או מחמירה מאוד. בית המשפט בבואו לגזור את הדין מתחשב בנסיבות ביצוע העבירות, נסיבות אישיות, ובמיוחד בשאלה האם המחדל טופל והוסר.

איך נמנעים מעבירת מס טכנית ?

רוב האנשים אשר מבצעים עבירה טכנית הם בעלי עסקים שהסתבכו כלכלית בעסק שלהם. מסיבה כזו או אחרת הם התקשו להגיש דוחות ו/או לעמוד בתשלומים לרשות המיסים. לדוגמא - לקוח גדול שהפסיק לעבוד איתם או פשט את הרגל, התחייבויות שהצטברו או ניהול לא נכון. כאשר זה קורה, עסקים אלו מעדיפים להמשיך לשלם משכורות לעובדים שכירים, לספקים, תשלומי שכר דירה ומפסיקים לשלם את התשלומים השוטפים למס הכנסה ומע"מ. הם יוצאים מנקודת הנחה מוטעית, שבעת צרה המדינה תבין את מצבם ותתעלם מהחוב שהם צוברים – תוך מחשבה שהם ישלמו את חובם כאשר יהיה בידם הכסף. רוב האנשים לא מודעים לעובדה כי חוב לרשות המיסים הוא החוב היחיד שיש בצידו גם סיכון להסתבכות פלילית. לצד החוב התופח, המדינה יכולה להגיש כתב אישום פלילי בגין החוב ו/או הדוחות שלא הוגשו. ולכן, בעת הסתבכות כלכלית, לצד הניסיונות של העסק לצאת מהסבך – יש לזכור כי רק המדינה יכולה לצד הליכי גביית הכספים, להגיש גם כתב אישום פלילי בגין אי העברת התשלומים ו/או אי הגשת הדוחות במועד.

לכן, לצד התייעצויות עם רואה חשבון, חשוב וכדאי להתייעץ גם עם עורך דין המומחה בתחום המיסים, וזאת על מנת להימנע מכתב אישום פלילי לצד החוב הכספי הגדל.

נכתב ע"י