כתב אישום וניהול המשפט

בשלב בו מוגש כתב אישום, עובר החשוד לסטטוס של נאשם. כלומר מחשוד בביצוע עבירות, הוא הופך להיות נאשם בביצוע עבירות.

 כתב אישום נוהל או הזדמנות


כתב האישום כולל את העובדות בסיפור: מה עשה הנאשם, אילו עבירות ביצע, באילו שנים, מה היקף העבירות ועל אילו חוקים עבר. למעשה, בכתב האישום המדינה (התביעה) מספרת את הגרסה שלה לסיפור, ובזמן ניהול המשפט היא צריכה להוכיח מעבר לספק סביר שאכן הנאשם ביצע את המעשים המיוחסים לו  בכתב האישום.

מה ההבדל בין עבירות המס הפליליות השונות?

עבירות המס הפליליות נחלקות לכמה סוגים, בהתאם למידת ה"כוונה" של הנאשם – כלומר, עד כמה התכוון וידע שהוא עומד לעבור על החוק.

  • עבירה מסוג "אחריות קפידה" – עצם העובדה שעשית פעולה כלשהי (או נמנעת מלעשות אותה) היא עבירה, גם אם לא התכוונת לכך ולא היית מודע – למשל, אם הגשת דו"ח לרשות המסים באיחור, או לא הגשת אותו כלל.
  • עבירה מסוג "רשלנות" – עבירה שלא נעשתה מתוך זדון, אבל הייתה בה התרשלות – למשל, לא ביצעת את הבדיקות הנדרשות, או העברת מידע לא שלם ולא מדויק.
  • עבירה מסוג "כוונה" – עבירה שבוצעה מתוך כוונה מלאה לחמוק מתשלום המס, כולו או חלקו.

מענה לכתב האישום (דיון הקראה)

אחרי שהוגש כתב אישום, הנאשם ועורך הדין המייצג אותו צריכים לבדוק את הראיות שמציגה המדינה בתיק ולהחליט אם להודות בכל סעיפי כתב האישום, להודות רק בחלקם, או לא להודות כלל ("כפירה").

בדיון ההקראה הראשון בבית המשפט, הנאשם והמייצג שלו מציגים את הגרסה שלהם לסיפור, ועונים לטענות המדינה:

אם הנאשם מודה בעבירות: בית המשפט מרשיע אותו, והשלבים הם הטיעונים לעונש וגזר הדין.

אם הנאשם לא מודה בעבירות: מתחיל להתנהל דיון משפטי - "שלב ההוכחות" - ונקבעים מועדים להמשך המשפט, כשהמדינה צריכה להוכיח שהנאשם אכן ביצע את מה שנטען בכתב האישום.

ניהול המשפט - מה יש לך לומר להגנתך?

א', בעל עסק לשיפוצים ותחזוקה, עבד עם ספק שהעביר לו לא פחות מ-41 חשבוניות פיקטיביות, בסכום כולל של יותר מ-2 מיליון שקל. במהלך המשפט הוכחנו כי א' כלל לא ידע כי החשבוניות פיקטיביות, להיפך: מבחינתו הן שיקפו עסקאות אמיתיות שאכן בוצעו, וגם יועץ המס שלו לא שם לב לבעייתיות בחשבוניות. בית המשפט השתכנע בצדקתו של א' החליט לזכות אותו מכל אשמה.

 

פרשת תביעה ופרשת הגנה

במהלך המשפט, המדינה מביאה עדים שאמורים להוכיח את הטענות שלה נגד הנאשם. שלב זה מכונה "פרשת התביעה", ובו עדי התביעה עוברים חקירות על דוכן העדים: חקירה ראשית (של התביעה), חקירה נגדית (של ההגנה) וחקירה חוזרת (של התביעה – אם רלוונטית).

בנוסף, מתקיימת במשפט "פרשת ההגנה", בה הנאשם יכול להעיד ולספר את גרסתו, וגם להביא עדי הגנה או מומחים מטעמו, שיחזקו את גרסתו. גם עדי ההגנה ייחקרו בחקירה ראשית (של ההגנה), נגדית (של התביעה), וחוזרת.

משום שעבירות מס הן עבירות פליליות, על המדינה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעל לכל ספק סביר.

 

רגע לפני ההכרעה: שלב הסיכומים

בשלב זה, הפרקליטות מגישה סיכומים מטעמה, והנאשם מגיש את הסיכומים מטעמו. זהו שלב מאתגר במשפט: לאחר שנאסף מידע רב, לעיתים לאורך שנים של ניהול משפט, עורכי הדין משני הצדדים צריכים לסכם הכל לטענות קצרות ומתומצתות שיעבירו בדיוק את הנקודה – מדוע הנאשם אשם (מצד התביעה), ומדוע אינו אשם (מצד ההגנה).

לסיכומים יש השפעה גדולה על החלטת השופטים, ולכן חשוב שמי שיכין אותם יהיה איש מקצוע בעל ניסיון ויכולת גבוהה.

משרד עו"ד זרקו זמיר מתמחה בתחום המסים ומייצג חשודים ונאשמים בעבירות מס הכנסה ומע"מהלבנת הון וצווארון לבן. בנוסף, המשרד מטפל בהגשת בקשות לגילוי מרצון לרשות המסים.

צרו קשר