לא הכל סופי: ערעור

גם אם בית המשפט קבע כי הנאשם אכן ביצע את העבירות המיוחסות לו – זו קביעה שעדיין ניתן לערער עליה ולמעשה להפוך את הקערה על פיה במשפט שיתנהל בערכאה גבוהה יותר מבית המשפט שנתן את הפסיקה עליה אנו מערערים.

לא הכל סופי ערעור

עם זאת האפשרות לערעור היא זכות שיכולה לעיתים להפוך לחרב פיפיות עבור הנאשם, מכיוון שהיא זכות ששמורה גם למדינה. כך, אם בית המשפט קבע שהנאשם זכאי, המדינה יכולה לערער ולהביא להרשעתו בערכאה גבוהה יותר.

באותה המידה ניתן להגיש ערעור גם על גזר הדין - העונש שקבע השופט. נאשם יכול לערער על חומרת העונש, והמדינה, על קלות העונש.

חשוב לדעת: אם הוגש ערעור על חומרת העונש והמדינה לא הגישה גם ערעור מטעמה, בית המשפט יכול להקל או להשאיר את פסק הדין כפי שהוא, אך בכל מקרה העונש לא יוחמר.

 

איך מגישים ערעור – ומתי?

ערעור מוגש פעם אחת לבית המשפט שמעל בית המשפט בו התקיים המשפט. למשל, על פסק דין או גזר דין שהתקבל בבית משפט שלום, ניתן להגיש ערעור לבית משפט מחוזי. אם המשפט התקיים בבית משפט מחוזי, הערעור יוגש לבית המשפט העליון.

מה הסיכוי להצליח בערעור?

קיים סיכוי להצליח בערעור, עם זאת הוא משתנה בהתאם למקרה, לראיות, לנסיבות ועוד. שופטים רבים, למרות שקודמיהם לקחו החלטה מסוימת, שקלו בעצמם את הראיות והעמידו את כל קביעותיהם של בתי המשפט שקדמו להם למבחן והגיעו למסקנות שונות באשר לראיות, דרך פירושן ו/או תקינות ההליך. כך למשל, במקרה של א' שהואשם בניכוי חשבוניות פיקטיביות בדו"חות וזוכה בבית משפט השלום. המדינה בחרה לערער על הזיכוי מהעבירות החמורות לבית המשפט המחוזי, אך הפסידה. גם במקרה של ר', אשר ייצגנו לאחר שהואשם בהוצאה וקבלה של חשבוניות פיקטיביות וגזר דינו היה מאסר על תנאי, המדינה ערערה למחוזי על העונש הקל לשיטתה – והפסידה. כלומר, העונש נותר על כנו ולא הוחמר.

צרו קשר