רגעי האמת: הכרעת דין, טיעונים לעונש וגזר דין

19/11/17

הכרעת הדין: בית המשפט מקבל החלטה

בשלב הכרעת הדין, בית המשפט קובע אם הוא מקבל את טענות התביעה והיא אכן הצליחה להוכיח מעל לכל ספק שהנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו.

אם בית המשפט קבע כי הנאשם זכאי, מיד בתחילת דבריו, וכדי למנוע מתח מיותר, יכריז השופט על חפותו וההליך נגדו יסתיים.

אם בית המשפט קבע כי הנאשם אשם, הוא מקריא את סיפור המעשה כולו, ובסיום את הכרעת דינו – אז נקבע מועד לשלב הטיעונים לעונש.

טיעונים לעונש: הקרב בין התביעה להגנה

בשלב זה, תציג התביעה את העונש שלדעתה יש להטיל את הנאשם, ותסביר מדוע העונש מתבקש. לרוב, התביעה תביא כדוגמה את העונשים החמורים שנגזרו במקרים של עבירות דומות, ותזכיר את מגמת ההחמרה הכללית עם עברייני מס.

ההגנה, מצד שני, תסביר למה יש להטיל על הנאשם עונש קל יותר, ותביא דוגמאות למקרים דומים שבהם נגזרו עונשים קלים יחסית. דוגמאות אלו הינן משמעותיות מאוד עבור בית המשפט שנותן משקל משמעותי לפסיקות קודמות בעבירות דומות. בנוסף, ההגנה תדבר על כל מה שעשוי להפחית את העונש ובתוך כך הנסיבות בהן בוצעו העבירות, מצבו המשפחתי, בריאותי הכלכלי של הנאשם, אם אלו רלוונטיים.

מתחם הענישה והעונש ההולם: מה העונש המקובל במקרים דומים?

מתחם הענישה הוא הגבולות שמשרטט בית המשפט לענישה בעבירות דומות, הנקבעים לפי מקרים קודמים דומים. לאחר קביעת מתחם הענישה במקרים דומים, יקבע השופט היכן בתוך המתחם ימוקם הנאשם בתיק - כלומר, מהו העונש ההולם בתיק הספציפי.

במסגרת הטיעונים לעונש מציג כל אחד מהצדדים את מתחם הענישה והעונש ההולם לפי תפישתו. לכן, שלב זה הוא מהותי. לרוב, התביעה תציג מתחם ענישה מחמיר ותבקש למקם את הנאשם ברף העליון של המתחם, כלומר, לגזור עליו עונש מחמיר הקרוב לגבול העליון של המתחם; וההגנה, מצידה, תציג מתחם מקל, ותבקש למקם את הנאשם בגבול התחתון של המתחם, או לחרוג לקולא מהמתחם משיקולי שיקום ושיקולים נוספים.

כך לדוגמה, אדם בשם ר' הואשם כי הוציא וגם קיבל חשבוניות פיקטיביות במטרה להעלים מס בגובה של 1.5 מיליון שקל. זוהי עבירת מע"מ חמורה, שלרוב גוררת עונש מאסר בנוסף לקנס כספי כבד. ואולם במקרה של ר', הצלחנו להראות כי למעשה הוא שימש "איש קש", ולא היה מודע לחלוטין לחומרת העבירה. בנוסף, ר' הודה במעשים והביע חרטה. בשל טיעונים אלה, וכן בעיקר עקב מצבו הרפואי הקשה של ר' שהוחמר עקב המשפט, נגזר עליו עונש מקל ביותר של מאסר על תנאי.

עונשו של ר' הוא דוגמא לחריגה לקולא ממתחם הענישה בשל שיקולי שיקום בריאותיים.

טיעונים מוצלחים יכולים להביא לענישה מינימלית

א', בעל חברת בנייה, הואשם כי ניכה חשבוניות פיקטיביות בסכום של 1.8 מיליון שקל באופן שיטתי. בשל חומרת העבירה, א' עמד בפני עונש חמור של מאסר ממושך וקנס כבד.

בבית המשפט העלינו את הטענה כי א' לא היה המבצע העיקרי של העבירות, וכי היה צעיר מאוד בעת ביצוע העבירות ואף היה מכור לסמים, אך נגמל מאז. כמו כן, הוא המפרנס היחיד של הוריו החולים. בזכות כל אלה, התקבל הסדר טיעון מקל שקבע כי א' ירצה שישה חודשי עבודות שירות וכן תשלום קנס של 10,000 שקל.

עונש קל יחסית קיבל גם נ', מנהל בחברה לייצור עוגות. נ' הואשם בכך שלא העביר ושילם דו"חות מע"מ תקופתיים כנדרש ובאחד המקרים העביר צ'ק שלא כובד כדי לשלם את המס בו חויב. נ' הודה והורשע בביצוע 12 עבירות מע"מ, והתביעה דרשה עונש מאסר בפועל, בטענה שמדובר בעבריין סדרתי.
הצלחנו לשכנע את השופט כי נ' פעל מתוך מצב כלכלי קשה ולא הייתה לו כוונה לעבור עבירה, וכי העבירות אינן כה חמורות כפי שנטען. בית המשפט קיבל את הטענה וגזר על נ' מאסר על תנאי וקנס של 9,000 שקל בלבד - למרות שנ' לא הסדיר את כל חובותיו לרשות המסים, ונותר חייב כ-200 אלף שקל.

גזר הדין: רגע האמת של כל נאשם

לאחר שבית המשפט שהשופט או הרכב השופטים שומע את טיעוני הצדדים במסגרת דיון "הטיעונים לעונש" מגיע שלב גזר הדין - שבו קובע בית המשפט את עונשו של הנאשם.

בעת מתן גזר הדין, בית המשפט מקריא את גזר הדין, מציג את מתחם הענישה שנקבע על ידיו ומסביר היכן לדעתו נמצא הנאשם על רצף מתחם זה, וכך נגזר עונשו של הנאשם בתיק הספציפי.

בעבירות מס, העונש יכול להיות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס כספי – הכל לפי נסיבות המקרה.

כדאי לדעת:

עונש של עד שישה חודשי מאסר אפשר להחליף בעבודות שירות לתקופה זהה. עבודות שירות הן עבודה במשרה מלאה, חמישה ימים בשבוע, מהבוקר עד אחר הצהרים, למשך הזמן שנקבע. הבעיה הקשה בעונש של מאסר לריצוי בעבודות שירות היא שעל פי רוב, במהלך תקופת ריצוי עונש עבודות השירות הנאשם לא יכול לעבוד לפרנסתו.

ענישה במגמת החמרה

בשנים האחרונות אנו רואים מגמת החמרה כללית בענישה של עברייני מס, גם כשמדובר בעבירות קלות יחסית. פעמים רבות, העונש שנגזר על העבריין בעבירות הקלות שבוצעו ללא כוונה להעלים מס הוא עבודות שירות כתחליף מאסר, ובמקרים של העבירות החמורות של העלמות מס במתכוון – מאסר בפועל (הכל כמובן לפי הנסיבות).

מה העונש הצפוי בעבירות מס?

בדרך כלל, גזר הדין בעבירות מס טכניות, כגון אי הגשת דו"ח במועד ואי העברת ניכויים במועד - עבירות שנעשו ללא כוונה להעלים מס, ועל כן נחשבות קלות יחסית - הוא לכל הפחות קנס ומאסר על תנאי או עבודות שירות. סכום הקנס ותקופת המאסר או עבודות השירות יהיו בהתאם לכמות העבירות, ההיקף הכספי שלהן ונסיבות ביצוען, עבר פלילי, ובעיקר ייקבעו לפי השאלה אם הוסרו המחדלים – כלומר, האם הנאשם שילם את חובו לרשות המסים. זהו שיקול משמעותי מאוד בהחלטה על העונש.

כך למשל, פסיקה מקלה הייתה במקרה של נאשם וארבע חברות שניהל, שהואשמו ב-14 עבירות של אי הגשת דו"חות מס הכנסה במועד. לאחר הסרת המחדלים, הוטל על כל חברה קנס של 1,000 שקל, ועל הנאשם עונש של שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, קנס של 10,000 שקל וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה בסך 10,000 שקל.

בפסיקה מחמירה, עורך דין שהורשע באי הגשה במועד של 10 דו"חות שנתיים, ולא הסיר את המחדלים, נדון למאסר בפועל של תשעה חודשים, בנוסף לעשרה חודשי מאסר על תנאי וקנס של 40 אלף שקל.

במקרים של עבירות מס חמורות שנעשו מתוך כוונה להעלים מסים, כגון הגשת דו"חות כוזבים, הפצת חשבוניות פיקטיביות וניכויי חשבוניות פיקטיביות, בית המשפט נוהג לגזור על העבריין עונש מאסר בפועל וקנסות גבוהים. תקופת המאסר וגובה הקנס תלויים בין היתר, בכמות העבירות, ההיקף הכספי של העלמות המס, נסיבות ביצוע העבירות, עבר פלילי והשאלה אם הנאשם שילם את המס שהועלם לרשות המסים.

דוגמה לפסיקה מקילה היא זו של בעל עסק לווילונות, אשר הואשם ב-14 עבירות של ניכוי מס ביתר וכן במסירת ידיעה כוזבת, בהיקף כספי כולל של 76 אלף שקל. הוא לא הסיר את המחדל עקב מצוקה כלכלית, והיה בעל עבר פלילי בעבירות מס, כך שנגזרו עליו שמונה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, קנס של 20 אלף שקל, 300 שעות שירות לתועלת הציבור וכן קנס של 1,000 שקל על החברה עצמה.

בפסיקה מחמירה, אדם שהואשם בניכוי תשומות מע"מ תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות, בסך כולל של 2.2 מיליון שקל, הסיר את המחדלים – אך נידון לשמונה חודשי מאסר בפועל, וכן למאסר על תנאי. הערעור על חומרת העונש נדחה.

משרד עו"ד זרקו זמיר מתמחה בעבירות מסים, הלבנת הון וצווארון לבן, ועוסק בייצוג לקוחות בחקירות והליכים פליליים ואזרחיים מול רשות המסים, מס הכנסה ומע"מ.

נכתב ע"י