שימוע לפני הגשת כתב אישום – נוהל יבש או הזדמנות לתפנית?

 

יש הרואים בהליך השימוע לפני הגשת כתב אישום כנוהל אותו מחויבות לבצע הרשויות לפני שהן ממשיכות במסלול המהיר לבית המשפט. עם זאת, מניסיוננו בתיקים רבים בתחום, השימוע מהווה הזדמנות ראויה לתפנית מצד החשוד ובהתנהלות נכונה, להביא להפחתה בחומרת סעיפי האישום ולעיתים אף לביטולם.

כתב אישום וניהול המשפט


השימוע הוא נוהל המתאפשר במקרים של עבירות מסוג "פשע", שדינן הוא שלוש שנות מאסר ומעלה. במקרים אלו, הרשות התובעת מחויבת להודיע מראש לחשוד אם עומדים להגיש נגדו כתב אישום - אז, לחשוד עומדת הזכות להגיע לשימוע, ולהסביר למה הוא סבור שאין להגיש את כתב האישום.

השימוע הוא דיון משפטי של ממש, ולכן חשוב מאוד להגיע אליו כשמייצג אתכם מומחה לעבירות מס. לעיתים, בעת השימוע אפשר להתחיל משא ומתן לעסקת טיעון – ובכך להביא לסגירת התיק במהירות, עוד בטרם הוגש כתב האישום. במקרים אחרים, דברי החשוד או טענותיו של עורך דינו יכולים להביא לשינויים בסעיפי כתב האישום ולהפוך אותו למקל יותר, למשל, אם הצליחו להוכיח שהוא לא התכוון לעבור עבירה, אלא פשוט התרשל.

כך למשל, רואה חשבון אשר נחשד בעבירות חמורות של גניבה בידי מורשה הלבנת הון והעלמות מס, קיבל זימון לשימוע ברשות המסים, לפני הגשת כתב אישום נגדו. במסגרת השימוע, הצגנו טיעונים שהביאו לצמצום עבירות הלבנת ההון בתיק.

 

מתי אפשר להגיע לעסקת טיעון?

ניתן להגיע לעסקת טיעון עוד בשלב השימוע, ועד לסיום ההליך בבית המשפט – כלומר, עד לשלב גזר הדין, שהינו השלב הסופי בדיון ובו מחליט בית המשפט על עונשו של הנאשם. עם זאת, גם אם הצלחתם להגיע לעסקה עם הרשות התובעת, בית המשפט צריך לקבלה ולתת לה מעמד של פסיקה.

בכל מקרה, אם במהלך השימוע כתב האישום לא נמחק לחלוטין, השלב הבא הוא ניהול המשפט

משרד עו"ד זרקו זמיר מתמחה בתחום המסים ומייצג חשודים ונאשמים בעבירות מס הכנסה ומע"מהלבנת הון וצווארון לבן. בנוסף, המשרד מטפל בהגשת בקשות לגילוי מרצון לרשות המסים.

צרו קשר