תושבים חוזרים או עולים חדשים? בדקו האם ההטבות שלכם עומדות להסתיים

10/12/18
בקרוב יסתיים הפטור ממס לראשוני העולים החדשים והתושבים החוזרים שעלו לארץ בשנים 2007-2009 ונהנו מהטבות במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה.

התיקון, שנקרא הרפורמה בהקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים וכונה "חוק מילצ'ן", חוקק במסגרת חגיגות ה-60 לישראל מתוך מטרה להביא לעידוד העלייה והחזרה לישראל וקבע שורה של הקלות ופטורים מתשלום מס, בתנאים מסוימים, לעולים חדשים ותושבים חוזרים על הכנסות ורווחים מחוץ לישראל ואף פטור מדיווח עליהם.

המשמעות היא הטבה משמעותית לציבור שלם, שכן שעולה חדש או תושב חוזר העונה לתנאים שבחוק לא חייב בתשלום מס על רווחים מנכסיו בחו"ל ויתרה מכך פטור מחובת הגשת דו"ח שנתי והצהרת הון לרשות המיסים בישראל ולחשוף נכסים והכנסות, למשך 10 שנים מיום עלייתו לישראל.

מה עושה מי שנגמר לו הפטור?

כעת, 10 שנים משהתיקון נכנס לתוקפו, חשוב שאלו שנהנו מהפטור יעשו חישוב מסלול מחדש ויבצעו תכנון מס חדש ונכון שיפחית את חבות המס הצפויה, לקראת תום תקופת הפטור עבורם.

חשוב להדגיש כי בסיום תקופת הפטור עשויים אותם 'עולים חדשים' ו/או 'תושבים חוזרים' להידרש לראשונה להגיש דוחות מס והצהרות הון לרשויות המס בישראל ולדווח על חשבונות בנק בחו"ל, נכסי נדל"ן וחברות זרות, הכל לפי כללי המיסוי והדיווח הישראליים.

השינויים המשמעותיים בסטטוס הדיווחי של ה'עולים חדשים ו/או 'תושבים חוזרים' והמעבר לחובת דיווח וסטטוס של משלם מס מלא לאחר תום תקופת הפטור, יחד עם השילוב בין הכנסותיהם בישראל ונכסים שנצברו כאן, לבין הכנסותיהם ונכסיהם בחו"ל, עשוי להביא אותם לחבות מס משמעותית ולעיתים אף להיקלע למצבים של כפל מס, אי מתן זיכוי על מס זר, אי הכרה בהפסדים שנצברו ומצבים נוספים.

כך, שבין אם מדובר בדירה אחת או בנכסי נדל"ן רבים ובין אם בניירות ערך, חשבונות בנק או הכנסות מריבית ודיבידנד, חשוב להיערך מראש, טרם פקיעת ההטבות ולקבל ייעוץ מס מתאים ממומחה בתחום, כעורך דין או רואה חשבון.

ואם הפטור טרם הסתיים?

מומלץ שגם אלו שנותרו להם מספר שנים בודדות ליהנות מהפטור ממס במסגרת תיקון 168, יבחנו את מצבם המיסוי בישראל, ייערכו לסיום תקופת הפטור ויבצעו תכנון מס נכון שיפחית את חבות המס הצפויה שלהם. ישנם מהלכים כוללים המצריכים היערכות רחבה שעלולה לקחת זמן ולכן מומלץ שלא להמתין לשנה האחרונה לפטור ולתכנן את הצעדים בקפידה, עוד קודם לכן.

נציין כי חלק מאותם 'עולים חדשים' / 'תושבים חוזרים' קיבלו כבר מרשות המסים דרישות לדיווח ומרגע סיום הפטור הם מחויבים שהדוחות יוגשו באופן מלא ובמועד.

משרדנו מתמחה בתכנון מס, במיסוי ישראלי ובמיסוי בינלאומי.

נכתב ע"י