לא הנפיק חשבוניות בסכום של 50 אלף שקל – ונענש במאסר על תנאי וקנס בלבד

א', קבלן במקצועו, סיכם עם לקוחה על ביצוע עבודות בנייה שונות שעבורן קיבל סכום של 50 אלף ש"ח בחמישה תשלומים. א' לא הנפיק חשבוניות על קבלת תשלומים אלה, עד שזומן לחקירה ברשות המסים, ולכן נאשם בחמש עבירות של אי רישום תקבול על פי פקודת מס הכנסה – עבירה על כל חשבונית.

בדרך כלל, עבירה מסוג זה נחשבת לעבירה טכנית בלבד, שנעשתה ללא כוונה פלילית ואינה כרוכה בעונש מאסר. אולם בבית המשפט, התביעה טענה כי יש להתייחס למקרה זה כאל עבירה מהותית שנעשתה במטרה להתחמק מתשלום המס, ואף ניסתה להוכיח כי אכן היתה כוונה כזו, כאשר העונש המקובל על ביצוע עבירות מסוג זה הוא מאסר בפועל. 

20935089 m-400X220

חמש העבירות אוחדו לעבירה אחת

הנאשם פנה למשרדנו לייצוג משפטי, במהלכו העלינו בבית המשפט מספר טענות ובקשות – ביניהן הבקשה להתייחס לחמש העבירות כאל עבירה אחת. מכיוון שמדובר באותה העסקה שבוצעה מול אותה לקוחה וספריו של הנאשם לא נפסלו על ידי רשות המסים, עובדה זו מעידה על כך שהרשות עצמה לא רואה את האירוע כחמור במיוחד, נוסף לעובדה שלנאשם אין עבר פלילי ושהוא כבר נקט בצעדים הדרושים כדי לתקן את מעשיו עוד לפני הגשת כתב האישום כנגדו. כמו כן, נטען כי ישנן גם נסיבות אישיות הדורשות התייחסות במקרה זה: מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם, חובות רבים, נסיבות חייו ועוד.

בנוסף, משרדנו טען כי העונש שדרשה התביעה הוא עונש חמור שלא תאם את העבירות שיוחסו לנאשם בכתב האישום, בפרט לאור הסכומים הנמוכים יחסית שיוחסו לו ולאור העובדה שהנאשם הסיר את המחדלים.

ללא כוונת זדון להתחמקות ממס – העבירה אינה מהותית

בעקבות טענות אלו, ולאור פסקי דין עדכניים דומים שהצגנו בבית המשפט – בהם המחדלים הוסרו ובית המשפט הסתפק במאסר על תנאי וקנס ללא מאסר בפועל – קבע השופט כי טענות התביעה שמדובר בעבירת מס מהותית הן חסרות בסיס, וכי לא היתה כל כוונת זדון להתחמק מתשלום המס. כמו כן, קיבל השופט את הטענות שהועלו להגנתו של הנאשם, ואף החליט כי יש צורך להתחשב במצבו האישי המיוחד. לכן פסק כי למרות טענות התובעת, ולמרות שמדובר בעבירה שהיא "מכת מדינה" שקשה לאתר ולמנוע, לא נמצאה סיבה במקרה הזה לשנות את הענישה המקובלת.

בזכות הניסיון הרב של משרדנו בתחום המסים והיכרותנו עם הפסיקה העדכנית של בתי המשפט בישראל בנושאים אלה, העונש שנגזר על א' בתיק הסתכם ב-10 חודשי מאסר על תנאי, תשלום קנס בסך 10,000 ש"ח ב-20 תשלומים שווים, ובחתימה על התחייבות להימנע מעבירות מס נוספות בסך 20,000 ₪ – ללא מאסר בפועל או עונשים כבדים אחרים.

נכתב ע"י