למה מחנק אשראי גורם להגשת יותר כתבי אישום בתחום המיסוי הפלילי?

תקופה של מחנק אשראי במשק עלולה לדחוף בעלי עסקים רבים לביצוע עבירות מס טכניות, מבלי להיות מודעים לכך שמדובר בעבירה פלילית ובעונש של עד שנת מאסר בפועל

 הניסיון מלמד כי בתקופה של משבר כלכלי, בעיקר כזה המאופיין במצוקת אשראי במשק, בעלי עסקים רבים מבצעים עבירות מס, הגם שחלק גדול מהן מורכב מעבירות טכניות. נוכח היעדר המזומנים, בוחרים רבים בדרך הקלה לכאורה של אי הגשת דו"חות בזמן ואי תשלום מסים, אך אינם מודעים לחומרת הענישה בתחום. המשבר האחרון שחווה המשק הישראלי בתחום האשראי נחשב לחריף במיוחד, עקב סירוב הבנקים להגדיל אשראי ללקוחות והיעדר אשראי זמין אחר. אלא שגם לאחר שהסתיים, מחנק אשראי במשק בדרך כלל צפוי להביא לעלייה במספר כתבי האישום שיוגשו נגד נישומים בגין עבירות שביצעו בתחום המיסוי הפלילי.

5821038 m-400X220

עד שבע שנות מאסר לעבירת מס מהותית

עבירות המס מתחלקות לשני סוגים: עבירות מהותיות (מטריאליות) ועבירות טכניות. העבירות המהותיות הן עבירות שיש בהן רכיב של כוונה להתחמק ולהשתמט מתשלום מס. על פי החוק, הענישה בגין כל עבירה מהותית הינה עד חמש שנות מאסר בפועל, ובנסיבות מחמירות – עד שבע שנות מאסר בפועל. כיום אף ישנה נטייה הולכת וגוברת של החמרה ברף הענישה אשר מגיע למספר שנות מאסר בפועל לנישום אשר ביצע עבירת מס מהותית.

ביצוע עבירה פלילית גם ללא כוונה פלילית

לעומת זאת, העבירות הטכניות הן אלו המכונות בשפה משפטית "עבירות אחריות קפידה", כלומר – עבירות שאינן מצריכות רכיב של כוונה פלילית להתחמק ממס, ודי בכך שבוצעו כדי להטיל אחריות פלילית על הנישום. עבירות כאלו הן למשל אי הגשת דו"ח מע"מ במועד, אי הגשת דו"ח אישי ו/או דו"ח חברה במועד ואי העברת ניכויים במועד. על פי החוק, הענישה בגין כל עבירה טכנית הינה עד שנת מאסר בפועל.

חוסר מודעות להשלכות של עבירות המס הטכניות

משברים כלכליים מובילים בדרך כלל לגידול ניכר במספר כתבי אישום בתחום העבירות הטכניות. זאת, מאחר שלרוב מדובר בבעלי עסקים או בעלי חברות הנאבקים על קיומם ונקלעים לקשיי נזילות מפאת איחור בתשלום של לקוחות או מתוך מצוקת אשראי – וצריכים להחליט אם לשלם לעובדים, לספקים, לבנקים, או לשלם את דוחות המע"מ או הניכויים למס הכנסה. לרוב, בעל העסק אינו מודע להשלכות מרחיקות הלכת האפשריות על פי החוק, ועל כן בוחר באפשרות הפשוטה ביותר, לכאורה, של הימנעות מהגשת הדו"חות למס הכנסה במועד, תשלום המע"מ במועד או העברת הניכויים במועד, ונמצא בסיכון לשאת באחריות פלילית בעקבות עבירות מס שניתן היה להימנע מהן.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, המעניק יעוץ משפטי וייצוג בעבירות מס הכנסה ועבירות מע"מ, הכולל ייעוץ וייצוג בשלבים הראשונים של חקירות ומעצרים, וכן ייצוג בניהול תיקים ובערעורים בבית המשפט בהליכי קנס מינהלי, כופר וגילוי מרצון.

נכתב ע"י