לא הגישה דו"חות למע"מ – ונענשה במאסר על תנאי וקנס נמוך בלבד

ל', בעלת מסעדה, הואשמה באי הגשת חמישה דו"חות תקופתיים למע"מ, והורשעה על פי הודאתה. עבירה מסוג זה נחשבת לחמורה בעיני החוק, כיוון שכספי המע"מ למעשה מועברים מהלקוחות למדינה באמצעות העוסק שמשמש כ"נאמן" שלכספים אלו. כאשר העוסק אינו מעביר למדינה את כספי המע"מ ששולמו לו, מדובר בכסף שנגזל מהציבור ופוגע בקופה הציבורית. לכן, במקרים כאלה נוהג בית המשפט לגזור עונש כבד – על מנת להבהיר לנאשם את משמעות המעשים וכן כדי להרתיע בעלי עסקים נוספים מלבצע עבירות דומות.

16164907 m

במקרה של ל', התביעה ביקשה לגזור על הנאשמת ששה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, וקנס כספי. להגנתה של ל', העלינו מספר טענות בפני בית המשפט:

המסעדה בבעלותה של הנאשמת פעלה למשך כשנה בלבד ונסגרה עקב קשיים כלכליים. הנאשמת, בעלה ושלושת ילדיה, עברו להתגורר בשכירות לאחר שלא עמדו בתשלומי המשכנתא והבנק מימש את דירתם. בעקבות אירועים אלה בני הזוג הגיעו להליכי פשיטת רגל.

עוד נטען להגנתה של ל' כי הנאשמת לא יכולה להסדיר את חובותיה ישירות מול רשות המסים כיוון שיש לה צו כינוס נכסים, ולכן כל סכום שישולם למע"מ – יהיה בבחינת העדפת נושים.

השופט החליט שלא להכביד על הנאשמת מעבר ליכולותיה

בבית המשפט ציין השופט כי ל' לא הסירה את המחדלים מול המע"מ, כלומר לא שילמה למע"מ את חובה, אך לזכותה ציין כי אין לה עבר פלילי, הודתה באשמה ועל כן חסכה בזמן שיפוטי יקר, וכי יש להתחשב במצבה הכלכלי הקשה. מתוך דברים האלה, סבר השופט כי אין להכביד על הנאשמת במאסר לריצוי בעבודות שירות, ולכן הסתפק במאסר על תנאי. לגבי הקנס, השופט הסביר כי גובה התשלום צריך להיות כזה שיאפשר לנאשמת לקיים חיים בסיסיים ולא יוביל אותה לקריסה כלכלית. עם זאת, לאור חומרת מעשיה, על הקנס להיות בסכום משמעותי.

בזכות הטענות שהעלינו לזכות הנאשמת בבית המשפט, עונשה של ל' – שהיתה עלולה לקבל עונש מאסר לריצוי בעבודות שירות וקנס גבוה – הסתכם בחמישה חודשי מאסר על תנאי, קנס על סך 8,000 שקלים והתחייבות כספית בסך 15,000 ש"ח להימנע מעבירות מע"מ במשך שלוש שנים.

 

 

 

נכתב ע"י