נאשם בעבירה פלילית אך יצא זכאי: האם מגיעים לו פיצויים?

אדם שנאשם בעבירה פלילית ויצא זכאי, בדרך כלל סובל מנזקים כלכליים, מפגיעה בשמו הטוב וכמובן מעוגמת נפש – עד לפסיקת בית המשפט. מתי יוכל אותו אדם לקבל פיצויים על ההעמדה לדין, ובאיזה סכום?

26592583 m

הגשת כתב אישום נגד אדם משפיעה עליו בדרכים רבות: נזק כלכלי בעקבות הוצאות משפטיות ואובדן ימי עבודה, פגיעה בשמו הטוב, עוגמת נפש ופגיעה בזכות הבסיסית שלו לחירות ולכבוד. כשהנאשם מוצא את עצמו גם במעצר – הבעיות הללו רק הולכות ומחמירות.
עם זאת, כאשר הנאשם נמצא זכאי, החוק מאפשר לו לדרוש דמי פיצויים לפי סעיף 80 לחוק העונשין, במטרה להחזיר לו את הכסף על ההפסדים הכספיים, אך גם לפצות על נזקים אחרים, שאינם כלכליים.

מהם השיקולים שמנחים את בית המשפט בפסיקת פיצויים לנאשם שנמצא זכאי?

  • זיכוי במשפט. מצב בו כתב אישום בוטל לאחר שהתביעה חזרה בה מהאישום, לפני תשובת הנאשם לאישום, אינו נחשב זיכוי.

  • לא היה יסוד אמיתי להגשת כתב אישום, או שקיימות נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי. נדרשת קיומה של רשלנות מסוימת מצד התביעה, כאשר החליטה להגיש כתב אישום נגד הנאשם, או נסיבות אחרות שבית המשפט מוצא לנכון כמצדיקות מתן פיצויים.

  • האופן שבו התנהלו רשויות החקירה והתביעה במהלך המשפט, כלפי הנאשם.

  • האופן שבו התנהל הנאשם במהלך המשפט. האם שיתף פעולה בחקירותיו או בחר לשתוק, האם ניסה לשבש את הליכי החקירה, מסר מידע מופרך או לא מסר מידע כלל, וכדומה.

  • גודל הנזק או העוול שנעשה לנאשם בתקופת המשפט. עד כמה הנאשם ובני משפחתו נפגעו כתוצאה מההליך המשפטי, כולל פגיעה בשמו הטוב, בעסקיו, בבריאות הגוף והנפש.

  • תקופת המאסר והמעצר של הנאשם. שיקול משמעותי בקבלת ההחלטה לפצות את הנאשם.

  • אופי הזיכוי. אם הנאשם זוכה באופן מוחלט, פיצויים הם צעד הגיוני ונדרש ביותר. כאשר הזיכוי הוא מחמת הספק, בית המשפט ישקול בכל זאת מתן פיצויים, אפילו חלקיים.

  • נסיבות אישיות מיוחדות. מצב כלכלי קשה, מצוקה נפשית או נסיבות חיים מורכבות – יילקחו גם הם בחשבון במערכת השיקולים של בית המשפט בקביעת פיצויים.

  • שיקולי מדיניות כלליים של בית המשפט.

בסופו של דבר, ההחלטה הסופית אם לפצות נאשם שזוכה ובאיזה סכום, היא של בית המשפט ולפי שיקול דעתו, בהתאם למקרה הספציפי ולנסיבות המיוחדות לו. יש לזכור כי הסכומים שמקבל הנאשם כפיצויים הם סמליים וצנועים, ולא יכולים לפצות באמת על הנזקים והייסורים שעובר אדם חף מפשע שנשלח למאסר או למעצר, שלא באשמתו.

כיצד נקבע סכום הפיצויים?

פיצויים על הוצאות הגנה במשפט: בית המשפט יכול לפסוק פיצויים לכיסוי ההוצאות המשפטיות של הנאשם, אך במידה שעורך הדין שייצג את הנאשם ניתן לו מטעם הסניגוריה הציבורית – לא יהיו פיצויים על הוצאות הגנה.

פיצוי עבור תקופת המעצר או המאסר: על כל יום בו שהה הנאשם במאסר או במעצר, יקבל פיצוי בסכום של 300 שקלים.

פיצויים של כ-80,000 שקלים לנאשם שזוכה מאשמת סחר בסמים

דוגמה לפסיקה בעניין מתן פיצויים לנאשם שזוכה, התרחשה בתיק פלילי בו אדם נאשם בסחר בסמים אך זוכה על ידי בית המשפט. הוא הגיש בקשה לפיצויים, והשופט פירט את השיקולים השונים בהחלטתו: הזיכוי מאשמה היה מוחלט, ולמרות שלנאשם היה עבר פלילי – כבר שילם את חובו ויש לו זכות לפתוח דף חדש בחייו. בנוסף, בית המשפט התחשב בנסיבות האישיות של הנאשם, אשר בנו הקטן נולד פג ונמצא במצב בריאותי קשה.

בשל כל אלה, החליט בית המשפט להעניק לו פיצויים בסך של 79,372 שקלים, עבור שכר הטרחה ששולם לעורך הדין שייצג אותו במשפט, וכן תשלום עבור הימים בהם שהה במעצר.

משרד עו"ד זרקו זמיר מתמחה בייצוג וליווי נחקרים, חשודים ונאשמים בחקירות ובהליכים פליליים בתיקי מס הכנסה, מע"מ, הלבנת הון וצווארון לבן. המשרד מטפל כל שלבי ההליך מול בית המשפט או רשות המסים, ביניהם הגשת בקשות לפיצוי כספי לאחר זיכוי.

 

נכתב ע"י