סיפורי הצלחה

עבירת אי הגשת דו"חות הסתיימה במחיקה מוחלטת של כתב האישום

ג' ואחותה ר', שבבעלותן אולם אירועים, הואשמו באי הגשת דו"חות למס הכנסה במועד. ג' נכנסה לשותפות בחברה שהיתה בקשיים כלכליים, השקיעה בה כספים רבים, אך מעולם לא ניהלה אותה בפועל. במהלך הייצוג המשפטי של ג' הגשנו בקשה למחיקת כתב האישום נגדה, בהתבסס על העדויות שנמסרו בחקירות ברשות המיסים. 

קרא עוד

הוציא וקיבל חשבוניות פיקטיביות – וניצל מעונש מאסר בפועל

ר' היה בעל חברה שנאשם בעבירות מע"מ בעקבות הוצאת חשבוניות פיקטיביות, קבלה וניכוי של חשבוניות פיקטיביות, כשסכום המס שהועלם עמד על כ-1.5 מיליון שקלים. כמו כן, נאשם ר' באי הגשת דו"חות שנתיים  למס הכנסה. הנאשם הוציא את החשבוניות הפיקטיביות לבעל חברה אחרת, שניכה הוצאות מבלי שהיו לו כאלה בפועל, וכך סייע הנאשם לבעל החברה האחרת להקטין את תשלומי המע"מ. במקביל, ר' קיבל חשבוניות פיקטיביות מאותו אדם, ובאמצעותן ניכה תשומות פיקטיביות. כל העבירות בוצעו בכוונה ועל מנת להתחמק מתשלום מס.

קרא עוד

החברה לא הגישה דו"ח שנתי, וכתב האישום הומר לתשלום קנס בלבד

חברה בתחום המזון נאשמה בכך שלא הגישה דו"ח חברה לשנת 2005, בצירוף מאזן רווח והפסד מאושרים על ידי רואה חשבון, כפי שנדרש על פי החוק. נגד שלושת בעלי החברה הוגשו כתבי אישום וביניהם גם נגד ש', אחד מבעלי החברה. ש' עמד בפני סכנת עונש מאסר בפועל במקרה של הרשעה.

קרא עוד

ניכוי חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים הסתיים בעבודות שירות

א', בעלים בחברת בנייה, הואשם לפי חוק מע"מ בעבירות של ניכוי חשבוניות פיקטיביות, בסכום של 1.8 מיליון שקלים. המדינה טענה כי עבירות אלו בוצעו באופן שיטתי, בכוונה תחילה ובמטרה להתחמק מתשלום מסים.

קרא עוד

לא הנפיק חשבוניות בסכום של 50 אלף שקל – ונענש במאסר על תנאי וקנס בלבד

א', קבלן במקצועו, סיכם עם לקוחה על ביצוע עבודות בנייה שונות שעבורן קיבל סכום של 50 אלף ש"ח בחמישה תשלומים. א' לא הנפיק חשבוניות על קבלת תשלומים אלה, עד שזומן לחקירה ברשות המסים, ולכן נאשם בחמש עבירות של אי רישום תקבול על פי פקודת מס הכנסה – עבירה על כל חשבונית.

קרא עוד