הקירות ממשיכים להיסגר על משכירי הדירות

כמחצית מהחלטות הכופר של מס הכנסה בשנת 2016, ניתנו בגין השמטת הכנסות משכר דירה. כאשר הליכי 'גילוי מרצון' יסתיימו צפוי כי ייחשפו רבים נוספים

פרסום אחרון: 29/7/18

הפרסום האחרון של רשות המיסים על החלטות וועדות הכופר במהלך שנת 2016, מראים כי 50% מן ההחלטות, בעיקר בתיקי מקרקעין ומס הכנסה, דנו באי דיווח על הכנסות משכר דירה.

המקרים שנדונו בוועדות התייחסו לשנים של הכנסות לא מדווחות בסכומים שנעו בין מאות אלפי שקלים למיליוני ₪, בין אם לא דווחו כלל על ידי בעלי הדירות, ובין אם דווחו באופן חלקי בלבד.

אלו גם אלו היו חשופים לאותי סע' אישום: 'אי דיווח' - עבירת מס מהותית, שהעונש עליה חמור, היות ומדובר בהעלמת הכנסות לכל דבר.

משכירי הדירות על הכוונת

הדבר אינו מפתיע. רשות המסים הבהירה פעמים רבות בשנים האחרונות כי 'משכירי הדירות על הכוונת', ודאגה לאסוף מודיעין ולבצע הצלבות מידע בין הרשויות השונות על מנת לאתר את בעלי הדירות ולזהות את 'החשודים המיידיים'. כבר אין צורך להמתין ל'הלשנות' של שכנים טובים או שוכרים מאוכזבים, רשות המסים כבר יודעת לאסוף מידע רב וחכם לבדה.

אחת ההמחשות המשמעותיות לאיסוף וניטור המידע של רשות המסים היא משלוח טפסי 5329 לעשרות אלפי ישראלים. טפסים אלו, הדורשים מהאזרחים לדווח ולהצהיר על מקורות הכנסה, נשלחו לאחר שאנשי מס הכנסה הצליבו מגוון נתונים, ביניהם: רישומי נסח טאבו, המעידים על בעלות על דירות; רישומי משרד הרישוי המעידים על בעלות על רכבים; רישומים שונים המעידים על תכיפות הנסיעות לחו"ל; ועוד. כאשר כלל רישומים אלו לא הוצמדו לדיווחי מס רלוונטיים, החליטה הרשות לשלוח מכתבים לאזרחים, רבים מהם שכירים, ולברר בעצמה האם מדובר בהעלמות מס.

אף אחד לא חסין

ככל שמטרותיה של רשות המסים מחודדות יותר, בד בבד עם ההתפתחות הטכנולוגית, המאפשרת ניטור והצלבות של מאגרי נתונים על כל אזרח ואזרח, צפוי כי זרועה הארוכה של רשות המסים לא תדלג בעתיד על אף אחד ממעלימי ההכנסות.

חשוב להבין כי לא מדובר תמיד במי שמעלימים הכנסות בכוונה תחילה. רבים מבעלי הדירות כלל אינם יודעים את חובותיהם למס הכנסה. כך למשל, ישנם פנסיונרים המחזיקים בדירות שנים רבות, ובגין כך שהיו תמיד שכירים, כלל לא ידעו שעליהם לדווח על רווחים, היות והם אינם מכירים את חוקי המס. אך כפי שרובנו יודעים, אי ידיעה אינה פוטרת מענישה.

המרת ההליך הפלילי

בצד המקל, מעמידה רשות המסים גם את הגזר. מצד אחד, יותר ויותר שכירים בעלי דירות נדחקים לפינה על ידי אנשי הרשות, אך מצד שני עומדות בפניהם שתי אפשרויות מרכזיות: גילוי מרצון ותשלום כופר מס.

הליך גילוי מרצון, אשר חודש עד לסוף שנת 2019, מאפשר למי שהעלימו הכנסות, בין אם ביודעין ובין אם לא, לגלות את ההעלמות ולשלם את החוב ללא הליך פלילי או קנסות כבדים. הליך זה מתאים רק למי שלא החלה כנגדו בדיקה או חקירה, ולמי שלא הגיש בקשה לגילוי מרצון בעבר. חשוב מאוד להגיש את הבקשות לגילוי מרצון באמצעות אנשי מקצוע על מנת להימנע מהפללה עצמית, ולוודא כי התבצעו הקיזוזים האפשריים על סכום החוב הסופי לתשלום. ניתן לקרוא עוד על התאמתכם להליך גילוי מרצון כאן.

תשלום כופר מס מתאים למי שכבר החלה חקירה גלויה בעניינו (גם מי שרק החלה בדיקה בעניינו יכול לפעול לקידום חקירה גלויה על מנת להגיש בקשת כופר). במקרים אלו יש להגיש בקשה לוועדת הכופר, ובאם זו תאושר תתבצע המרה של ההליך הפלילי בכופר - תשלום כספי נוסף על החוב, המהווה חלופה לעונש ולאישום. איש מקצוע מומחה יכול להגדיל את הסיכוי לקהלת הבקשה, ואף לנהל משא ומתן על גובה הכופר, לאור נסיבות התיק ולפי העניין.

שימו לב כי חלון ההזדמנויות של גילוי מרצון הינו מוגבל בזמן, ולכן אם ברצונכם 'לנקות את השולחן' ולדווח על הכנסות שהעלמתם, יפה שעה אחת קודם.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה למיסוי פלילי, בעל התמחות ייחודית בליווי הליכי גילוי מרצון והגשת בקשות כופר לרשות המסים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצות בכל עת.

נכתב ע"י