זוג הפנסיונרים שקיבל הפחתה של 85% מסכום הכופר

ועדת הכופר קיבלה את הערעור שהגשנו בשמם של זוג פנסיונרים מהפריפריה והפחיתה את סכום הכופר שהושת עליהם מ-140,000 ₪ ל-20,000 ₪.

 

38631757 mm

רשות המיסים החריפה בשנה החולפת את המאבק בעברייני מס, אך במקום לרדוף אחרי ה'עבריינים הכבדים', נראה שהיא ממקדת מאמצים דווקא בישראלים מן השורה.

למשרדנו הגיעו זוג פנסיונרים שעלו לארץ בשנות ה-90 וכל חייהם עבדו כשכירים בפריפריה. לזוג היה חשבון בנק פרטי בשוויץ אליו העבירו את חסכונותיהם לאור דאגה מהמצב הביטחוני בישראל. בני הזוג לא העלו על דעתם כי הם עוברים על החוק וביצעו את ההעברה באופן גלוי מהבנק בישראל, כאשר כל הכנסותיהם שם הסתכמו ב- $20,000 בלבד.

לאחר שרשות המיסים קיבלה מידע בעניינם בשל חקירה בעניין אחר לגמרי, גילו בני הזוג כי קיימת חקירה פלילית העומדת נגדם. באופן מידי הגשנו בשמם בקשת כופר לרשות המיסים על מנת להסיר מהם את איום ההליך הפלילי, לפני הכל. בהליך כופר חושפים מול רשות המסים את כל המידע על ההעלמה ומבקשים להמיר את ההליך הפליליבתשלום של המסים בתוספת קנס כספי המהווה את ה"כופר".

היות וההכנסות היו כה נמוכות, הצלחנו להוכיח כי כלל אין חבות מס ולכן ביקשנו מועדת הכופר להתחשב בגילם, במצבם הכלכלי, ובהיקף ההכנסות על מנת שישיתו עליהם כופר נמוך ומידתי לעבירה.

בינואר 2017, אישרה ועדת הכופר את בקשת בני הזוג והשיתה עליהם כופר בסכום עצום של 140,000 ₪. פנינו מיד אל ועדת הערר בטענה כי סכום זה אינו ראוי, מידתי או סביר בהתחשב בנסיבות התיק, בהיקף העבירות ובמידת ביצוען. הבהרנו שוב כי מדובר בחשבון בהיקף קטן, שמקור הכספים לו היה חוקי ועבר בגלוי, כי בעלי החשבון היו שכירים שלא היו מודעים לעבירה, וכי הסירו את המחדלים ולא גרמו שום נזק לקופת המדינה.

ועדת הכופר החליטה לקבל את בקשת הערר שהגשנו והפחיתה את סכום הכופר מ-140,000 ₪ ל-20,000 ₪ - הפחתה של 85%!

הועדה ראויה להערכה על כך שבחרה להודות בטעותה במקום בו היה ראוי לעשות זאת, אך לא ניתן שלא לתמוה מה עולה בידי מי שאינם מיוצגים כראוי, או שבוחרים לייצג את עצמם, בגין חוסר מודעות או נסיבות כלכליות שונות.

אף שאכיפה בתחום היא חשובה, ראוי כי מקבלי ההחלטות בישראל ובראשם אנשי משרד האוצר, יפעילו מנגנוני פיקוח ובקרה על מהלכיה של רשות המסים והועדות השונות בה, במטרה לאזן בין כוחו שלהאזרח הפשוט אל מול רשויות חזקות ובעלות סמכויות רבות, לעתים אף רבות מדי. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בקהלים העשויים להיות מאוכלוסיות חלשות באופן יחסי, אשר המגרש הזה זר להם לחלוטין.

קראו על הפרשה בעיתון דה מרקר: כשאזרחים פשוטים נהפכים לעברייני מס 

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד עורכי דין מוביל למסים, מנהל תיקים והליכים בתחומי מס הכנסה ומע"מ, ומטפל בהגשת בקשות להליך כופר לרשות המסים.

צרו קשר