​מחזיקים דולרים בחשבון אמריקאי? כנראה שבדיוק הלשינו עליכם

17/1/17

כחלק מהסכם דו-צדדי להחלפת מידע על חשבונות בנק של אזרחיהן, ישראל וארה"ב העבירו באחרונה זו לזו מידע בנושא. כעת רשות המסים הישראלית בוחנת את המידע שקיבלה – ובודקת מי לא דיווח לה כנדרש

לעשרות אלפי ישראלים יש בימים אלה סיבה טובה לא לישון בלילה. רשות המסים קיבלה מארה"ב מידע על יותר מ-35 אלף חשבונות בנק של ישראלים המנוהלים בבנקים ובגופים פיננסיים אחרים בארה"ב – וכעת היא משווה מידע זה עם דיווחיהם של בעלי החשבונות לרשויות המס. במקרה שיימצא כי הדיווח לא היה שלם – בעל החשבון הזר עלול לעמוד בפני חקירה של רשות המסים, ואולי גם הליך פלילי.

הכל התחיל בעקבות החתימה של ישראל וארה"ב על הסכם ה-FATCA - - (Foreign Accounts Tax Compliance Act ) – המיועד להגביר את אכיפת חוקי המס על כספים המועברים בין מדינות שונות, ולשפר את יכולת המעקב אחריהם. כחלק מההסכם, בחודשים האחרונים העבירה ישראל לארה"ב מידע על חשבונות של אזרחים אמריקאיים המתנהלים בבנקים בישראל, וכעת כאמור, השיבה ארה"ב במידע משלה לרשויות הישראליות.

חובה לדווח לרשות על כל הכנסה

החזקת חשבון בנק בחו"ל אינה מנוגדת לחוק, ואולם, ישראלי המחזיק חשבון כזה חייב לדווח עליו לרשות המסים, ולפרט את כל ההכנסות שהוא מקבל מחשבון זה – כולל דיווידנד, ריבית ורווחי הון. במידה שאזרח ישראלי מחזיק חשבון בארה"ב ולא דיווח עליו, או לא דיווח על כלל ההכנסות ממנו, סביר להניח שרשות המסים בוחנת כעת את המידע החדש שקיבלה עליו, ומשווה אותו לדיווחים של אותו אזרח.

במהלך השנים האחרונות – עד סוף 2016 – אפשרה רשות המסים לישראלים שעברו עבירות מס שונות, ובהן אי דיווח מלא על חשבונות בחו"ל וכן אי דיווח על הכנסות נוספות, לבצע הליך גילוי מרצון. בהליך זה יכול היה העבריין "להתוודות" על הסכומים שהעלים, ולשלם את הסכום שדרשה ממנו הרשות. כך, הוא נמנע מפתיחת חקירה נגדו, שעלולה להגיע להגשת כתב אישום ואף לעונש מאסר או קנס כבד.

הליך כופר יכול להציל אתכם מאישום פלילי

המבצע לגילוי מרצון הסתיים, כאמור, בסוף 2016. ואולם, מי שרשות המסים פתחה נגדו חקירה בעקבות מידע שהגיע אליה, על העלמת מס ואי דיווח על הכנסות, יכול לפנות להליך אחר שימנע את המשך החקירה הפלילית וכן הגשת כתב אישום וענישה חמורה. זהו הליך הכופר, שהשימוש בו מקובל במקרים של עבירות מס. בהליך זה, פונה החייב לוועדת כופר מיוחדת בבקשה להמיר את ההליך הפלילי נגדו בתשלום כופר, הכולל את המס שלא שילם וכן קנס.

ועדת הכופר בוחנת מידע רב על הנאשם, כמו מצבו האישי, מצבם של בני משפחתו, הכנסתו לאורך השנים, יכולתו הכספית ועוד. כמו כן בודקת הוועדה מה הביא את הנאשם לבצע את העבירה, את רמת המודעות שלו לכך שעבר על החוק, היקפי העבירות, משך התקופה בה בוצעו העבירות ועוד. אנשי המקצוע המייצגים את הנאשם בפני הוועדה יכולים גם להעלות טיעונים מקלים, כמו מצב בריאותי או יכולת השתכרות נמוכה, העשויים להוריד את גובה הכופר.

על הכוונת: חשבונות בנק באירופה

כדאי לדעת שהמידע שהועבר בימים האחרונים מארה"ב לישראל אינו סוף פסוק. כחלק מהחרפת המאבק הגלובלי בהעלמת הון ובהעברתו בין מדינות שונות, שיתוף הפעולה בין ישראל לארה"ב בנושא צפוי להימשך. בנוסף, צפויה ישראל לקבל מידע על חשבונות בנק של אזרחיה במדינות נוספות, בהתאם להסכם ה-CRS של ארגון OECD. לפי רשות המסים, במהלך 2018 היא אמורה להחליף מידע עם מדינות אלה על חשבונות בנק של אזרחיהן.

משרד עו"ד קרן זרקו זמיר מתמחה בייצוג לקוחותיו מול רשויות המס בתחומים שונים, ובהם העלמת מס, אי דיווח ועוד

נכתב ע"י