עבירות מס טכניות

מהן עבירות מס טכניות, איזה עונש צפוי לנאשם בעבירות מסוג זה ואיך אפשר למנוע או להפחית את העונש הצפוי?

בשנים האחרונות ניכרת מגמת החמרה בכל הנוגע למדיניות הענישה בעבירות מס בישראל, הן על ידי רשויות המס והן על ידי בתי המשפט. בית המשפט בפסיקתו מדגיש כי ההיבט המרכזי שמנחה מגמה זו הינו ההיבט הציבורי בהרתעת הרבים בנוגע לעבירות אלו.

17045352 m

את עבירות המס נהוג לחלק לשתי קטגוריות:

  • עבירות מס טכניות

  • עבירות מס מהותיות

ההבדל העיקרי בין שני סוגי העבירות מקורו בכוונה הפלילית, שהינה יסוד מהותי בעבירות מס מהותיות, להבדיל מעבירות מס טכניות, שחלות בדרך כלל על מעשים שלא מסתתרת מאחוריהן כוונה פלילית לביצוע עבירה.

מהן עבירות מס טכניות?

עבירות מס טכניות הינן עבירות ללא כוונה פלילית לביצוע העבירה, ודי בהוכחת ביצוע המעשה או המחדל על מנת שניתן יהיה להעניש על פיהן. דוגמאות לעבירות מס טכניות הן העבירות המנויות בסעיף 117(א) לחוק מע"מ, וכן העבירות המנויות בסעיף 216 לפקודת מס הכנסה:

  • אי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה במועד.

  • איחור בהגשה או אי הגשת דו"חות מע"מ.

  • אי ניכוי מס במקור או אי העברת מס שנוכה לפי פקודת מס הכנסה.

הענישה על עבירות מס טכניות

מגמת הענישה בבתי המשפט לעניין עבירות מס טכניות הינה הטלת עונשי מאסר בפועל, במיוחד במקרים בהם לא הוסרו המחדלים שביצע הנאשם. יחד עם זאת, יש לבדוק כל מקרה לגופו לרבות תקופת המחדל, נסיונות להסרת המחדל, גובה המחדל, מצב משפחתי, כלכלי, רפואי ונפשי, היעדר הרשעות קודמות, חלוף הזמן מיום ביצוע העבירה וכיו"ב.

רף הענישה בעבירות מס טכניות תלוי בעיקר בשאלה אם הוסר המחדל או לא. ברוב המקרים, כאשר הוסר המחדל, ניתן יהיה להמיר את כתב האישום בקנס מינהלי או לפחות להגיע להסדר טיעון מקל שלמאסר מותנה וקנס ללא רכיב של מאסר בפועל.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, המעניק יעוץ משפטי וייצוג בעבירות מס הכנסה ועבירות מע"מ, הכולל ייעוץ וייצוג בשלבים הראשונים של חקירות ומעצרים, וכן ייצוג בניהול תיקים ובערעורים בבית המשפט בהליכי קנס מינהלי, כופר וגילוי מרצון.

 

נכתב ע"י