הגשת בקשה אנונימית לגילוי מרצון לבעלי הכנסות או הון בחו"ל

ישראלים שלא דיווחו למס הכנסה על הכנסות, חשבונות בנק או הון בחו"ל, יכולים להגיש לרשות המסים בקשה לגילוי מרצון בעילום שם, לברר כמה מס עליהם לשלם – ורק אז להחליט אם לחשוף את עצמם ולשלם את המס הנדרש. האם זה כדאי?

הארכת הוראת השעה

בספטמבר 2014 אפשרה רשות המסים לדווח על הכנסות בחו"ל שלא דווחו ולא שולם בגינן מס, במסגרת הליך אנונימי או בנוהל מקוצר, למשך שנה אחת בלבד. בעקבות הצלחת המהלך, הוחלט להאריך את הוראת השעה עד לסוף יוני 2016.

הזדמנות לגילוי מרצון בהליך אנונימי, עד ליום 30 ביוני 2016

הוראת שעה שפרסמה רשות המסים מאפשרת לישראלים בעלי הכנסות, חשבונות בנק זרים והון בחו"ל שלא דווחו, להגיש בקשות אנונימיות לגילוי מרצון באמצעות עורך דין, ולהימנע מנקיטת הליכים פליליים נגדם – רק עד יוני 2016.

הגשת בקשה אנונימית לגילוי מרצון תאפשר למעלימי הכנסות ראשית לברר את גובה המס שעליהם לשלם למדינה בגין ההכנסות שלא דווחו – ורק לאחר מכן להחליט אם למסור את שמם לרשויות ולהמשיך להליך גילוי מרצון שאינו אנונימי, לשלם את המסים במלואם ולסיים את העניין ללא חקירה, כתב אישום או הליך פלילי כלשהו.

נישום שתקבע לו שומת מס גבוהה ויחליט שלא להמשיך את ההליך לאחר הפנייה האנונימית, יוכל לעשות זאת, כאשר שמו והמידע שמסר לעורך הדין המטפל בבקשה יישארו חסויים. זוהי גם הסיבה לכך שאת הבקשה האנונימית לגילוי מרצון מומלץ להגיש על ידי עורך דין מומחה למיסים, וליהנות מחיסיון מוחלט על האינפורמציה והמסמכים שיימסרו לידיו, וודאות מלאה כי אותו מידע לא יגיע לרשות המסים.

מהו הליך גילוי מרצון?

נוהל גילוי מרצון מאפשר לכל אדם או חברה בישראל להגיש מיזמתם דיווח לרשות המסים על עבירות מס והעלמות מס שביצעו – לפני שהמידע מגיע לידי רשות המסים בדרך אחרת. מגיש הבקשה נדרש לשלם את סכום המס שהועלם במשך התקופה שלא דווחה, כולל ריבית והצמדה, ואילו רשות המסים, בתמורה, תימנע מפתיחת חקירה ומהגשת כתב אישום נגדו בגין עבירות מס.

החידוש: אנונימיות מוחלטת

האפשרות להגיש בקשה אנונימית לגילוי מרצון היא מהלך יוצא דופן של רשות המסים, שבצורה זו מקווה לעודד הגשת בקשות על ידי ישראלים מעלימי הכנסות ובעלי הון בחו"ל, ולגבות הרבה יותר מסים במשך התקופה בה תפעל הוראת השעה. האנונימיות תספק לאנשים רבים את הביטחון למסור את המידע לרשות המסים ללא חשש כדי לברר את שיעור המס שעליהם לשלם, ורק אז לחשוף את עצמם. ואכן על פי נתוני רשות המסים, הוראת השעה נחלה הצלחה מסחררת, במסגרתה הוגשו בשנה האחרונה 3832 בקשות לגילוי מרצון מהן 2371 במסלול האנונימי. לאור הנתונים המרשימים הללו, רשות המסים הודיעה על הארכת הוראת השעה עד ל-30 ביוני 2016.

איך מגישים בקשה אנונימית לגילוי מרצון?

את הבקשה האנונימית יש להגיש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים, על ידי עו"ד בקיא בתחום המסים והליכי גילוי מרצון בפרט, ועליה לכלול מידע מלא על הכנסות, חשבונות בנק, נכסים והון בלתי מדווח בחו"ל של מגיש הבקשה, פירוט מקורה של כל הכנסה, אומדן המס לתשלום וכל המסמכים הרלוונטיים לדיווח.

מסלול מקוצר למעלימי הכנסות של עד 2 מיליון שקלים

הוראת השעה החדשה מאפשרת גם מסלול מקוצר לטיפול בבקשות לגילוי מרצון בהליך שאינו אנונימי, ללא בדיקה מקיפה וממושכת על ידי רשות המסים. המסלול המקוצר מיועד לבעלי הון בלתי מדווח בחו"ל בסכום של עד 2 מיליון שקלים ואשר ההכנסה החייבת ממנו הינה בגובה של עד חצי מיליון שקלים. לאחר אישור בקשה לגילוי מרצון במסלול המקוצר, מגיש הבקשה יקבל שובר לתשלום המס הנדרש, ועליו לשלם את השובר בתוך 15 יום – מבלי שייפתח נגדו הליך פלילי בעקבות אי דיווח והעלמת הכנסות.

לדווח או לא לדווח?

חשוב להבין: בעלי הכנסות, הון או חשבונות בנק בחו"ל שלא ינצלו את הוראת השעה ולא ידווחו על כך למס הכנסה, לא יוכלו לחמוק מכתב אישום והליך פלילי במקרה שהמידע על העלמת ההכנסות יגיע לידי רשות המסים.

כמו שזה נראה כרגע, מידע כזה כבר זורם בין בנקים לרשויות המס ברחבי העולם במטרה להילחם בהלבנת הון ובהון שחור, וזו רק שאלה של זמן עד שמידע על חשבונות בנק ונכסים יהיה גלוי לחלוטין לעיני הרשויות. לכן, מומלץ להקדים ולגלות את המידע באופן יזום לרשות המסים באמצעות עורך דין, לשלם את המס הנדרש – ולזכות בתמורה בחסינות פלילית.

לעיון בנוהל גילוי מרצון באתר רשות המסים – לחץ כאן

לעיון בנוסח הוראת השעה באתר רשות המסים – לחץ כאן

לעיון בהודעה לעיתונות של רשות המסים על הארכת הוראת השעה – לחץ כאן

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד עו"ד מומחה למסים ובעל ניסיון רב בהליכי גילוי מרצון, מספק יעוץ משפטי ומייצג בתיקי מס הכנסה, מע"מ, צווארון לבן והלבנת הון.

נכתב ע"י