fbpx

בפקודות מס הכנסה ובחוק מע”מ ישנם סעיפים שכותרתם “גביית מס במקרים מיוחדים” (סעיף 194 לפקודת מס הכנסה וסעיף 112א לחוק מע”מ). הסעיפים הללו מאפשרים לפקידי רשות המסים להוציא שומת מס חד צדדית ולגבות אותה באופן מיידי.

תתארו לעצמכם שהייתה עומדת מולכם תביעה כספית, ושלאדם שתובע אתכם הייתה זכות לקחת מכם מראש את סכום התביעה, עוד לפני שהתחיל המשפט. למה? כי הוא חושש שלא יהיה לכם איך לשלם לו כשהמשפט יסתיים.

עכשיו תדמיינו שהצד התובע הוא לא פחות מאשר רשות המסים.

גביית מס במקרים מיוחדים

על פי החוק במדינת ישראל, לרשות המסים מותר לגבות חובות, רק אם קיים חוב מס חלוט וברור אשר הגיע זמן פרעונו. למשל, אם הגשת דוח שנתי למס הכנסה ונקבעה לך שומת מס, ולא שילמת, ניתן להפעיל נגדך הליכי גבייה, כמו עיקול רכוש, עיקול צד ג', עיקול חשבונות בנק ועוד.

ובכל זאת, אף שרבים אינם מודעים לכך, סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, וסעיף 112א לחוק מע”מ, שכותרתם “גביית מס במקרים מיוחדים”, מאפשרים לפקידי רשות המסים לקבוע במהירות ובאופן חד צדדי את גובה המס לתשלום (שומה) ולגבות אותו באופן מיידי באמצעות הליכי גביה. המשמעות הינה שהליכי שומה שאורכים חודשים רבים ולעיתים אף שנים מצטמצמים למספר ימים ומבלי שיתקיים דיון לגופו של עניין עם האזרח, הנישום או העוסק.

מתי כל זה אפשרי?  אם יש לפקידים חשש שלא יצליחו לבצע גבייה של המס בעתיד.

ומה ניתן לעשות כנגד קביעת המס המיידית ? לכאורה שום דבר. קודם יש לשלם את המס שנקבע ורק לאחר מכן ניתן להגיש השגה או ערעור על קביעת המס (השומה) שיצאה.

גביית מס מראש לאור 'חשש' בלבד

למרות שמדובר בסעיפים חריגים שסותרים את פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, יכולים פקידי רשות המסים להפעיל אותם ‘אם יש להם חשש מאי גביית מס עתידית’. מפתיע שהמחוקק הסתפק בהגדרה סובייקטיבית ומעורפלת שעניינה ‘חשש’, ולא תיאר ביתר פירוט באילו חובות מדובר, מהו היקפם, כיצד מבססים את החשש ועוד.

במקום זאת, החוק מתאר רק את המצבים הטכניים בהם ניתן להפעיל את הסעיפים.  למשל, אם אין עדיין שומה, או שחסר דוח לשומה, או שהדוח הוא חלקי, או שבכלל אין חובת דוח, עדיין יכולים הפקידים לקבוע שומה מהירה וחד צדדית בסכום שסביר בעיניהם, ולגבות את המס באופן מיידי מהעוסק מבלי לאפשר לו זכות טיעון. כל זאת, אם יש להם חשש כי הם  לא יצליחו לגבות את המס בעתיד, למשל אם יש חשש שהעוסק יעזוב את הארץ. מקרים שכיחים שבהם רשות המסים עושה שימוש בסעיף דרקוני זה נוגעים להכנסות שהושגו במעשים שנחשדים כמעשים פלילים.

ומה עם העוסק? הוא כאמור יצטרך קודם לשלם את דרישת המס, ורק אחר כך יוכל לנהל דיון לגופו של המס הנדרש מול רשות המסים. או כלשון החוק: רק לאחר תשלום החוב או מתן הערובה, יכול העוסק/בעל ההכנסה החייבת, להגיש השגה או ערעור על הסכום ששילם”.

פגיעה בזכויות יסוד וסנקציות חמורות

מה שמשותף לכל המקרים שתוארו לעיל,  הוא שבכולם מדובר בדרישת מס חד צדדית לתשלום מיידי, שיש חשש שלא ניתן יהיה לגבות את המס בעתיד, ושבכל המקרים – לא ניתנת זכות תגובה לפני תשלום החוב. כלומר – גם אם לעוסק עשויים להיות טיעונים מהותיים מדוע מדובר במס שיש להפחיתו ולעתים אף לבטלו, לא ניתנת לו הבמה לעשות זאת.

זוהי פגיעה מהותית בזכות יסודית של העוסק להגן על עצמו, היות ונמנעת ממנו זכות הגישה לבית המשפט. ראוי להזכיר כאן את דבריו של כב' השופט מישאל חשין באשר לחשיבות זכות זו (ע"א 733/95):

"..זכות הגישה לבית-המשפט.. . נעלה היא על זכות-יסוד. .קיומה הינו תנאי הכרחי וחיוני לקיומן של שאר זכויות-היסוד….היא צינור החיים של בית-המשפט.. התשתית לקיומם של הרשות השופטת ושל שלטון החוק.."

ואם לא די במניעת גישתו של העוסק לבית המשפט, לעתים מצפות לו סנקציות נוספות וחמורות אף יותר.

במקרים בהם הופעלו הסעיפים לגביית מס במקרים מיוחדים, והעוסק לא שילם את החוב או נתן ערובה, יכולים פקידי מס הכנסה ומע”מ לפנות לבית המשפט לבקש עיכוב יציאה מהארץ של העוסק עד לתשלום החוב, וכן את עיקול ותפיסת רכושו, כל עוד הדבר יבטיח את תשלום המס.

מדובר בסנקציות חמורות במיוחד. הראשונה מהווה פגיעה בחופש התנועה, והשנייה מעמידה את חבות המס העתידית בשורה אחת עם עבירות פליליות חמורות כמו עבירות הלבנת הון, שגם מאפשרות תפיסה של רכוש עוד בטרם התבררה האשמה. אבל בעוד שהלבנת הון היא עבירה פלילית חמורה שהעונש עליה יכול להגיע עד ל-10 שנות מאסר, כאן מדובר בחבות מס שלא התקיימו לגביה דין ודברים ולא ניתנה בגינה זכות טיעון לעוסק,

האם ניתן לבטל את צו התפיסה/ עיקול ?

במקרה בו רשות המסים מבקשת לתפוס או לעקל נכסים או כספים כתוצאה מהשומה המיידית והחד צדדית שהוציאה, היא פונה לבית המשפט המחוזי במעמד צד אחד ומבקשת מבית המשפט לתת בידיה צו לתפיסה או עיקול הנכסים.

במצב זה יכול הנישום להגיש תוך 30 ימים בקשה לביטול צו העיקול/תפיסה שניתן במעמד צד אחד.

לאחר הגשת הבקשה לביטול הצו, ייקבע מועד לדיון במעמד הצדדים ויתקיים דיון לגופה של בקשת התפיסה/עיקול, בסופו בית המשפט יכריע בעניין.

מתי גבייה מראש מוצדקת?

נשאלת השאלה האם מצבים היפותטיים עתידיים, בהם חוב מס עשוי שלא להיגבות, מצדיקים סעיף חוק דרקוני שכזה, הפוגע בכמה וכמה זכויות יסוד, כפי שתואר לעיל.

בתי המשפט נדרשו לשאלה זו, והלכה משמעותית נקבעה על ידי  כבוד השופט  אטדגי (עמ”ה 39151-01-13.) אשר הגדיר שני מרכיבים שיש לבחון במסגרת בקשה ל’גביית מס במקרים מיוחדים’. הראשון – האם היה בסיס סביר’ בראיות לשומה שנקבעה;  והשני, האם ישנו חשש סביר שלא ניתן יהיה לגבות את החוב בעתיד, כזה שמגובה בראיות שיש בהן ממש.

אך על אף שהפסיקה התייחסה לנושא בכובד ראש, נראה כי עדיין נדרש מן המחוקק להבהיר ולהגדיר בבירור, מתי סביר להפעיל סעיפים אלו, בעיקר לאור ההתנגשות שלהם עם זכויות יסודיות.

כך למשל, ראוי לפרט באילו דרישות מס עתידיות עשוי להיות מדובר, להגדיר טווח מסוים של היקפן, לבחון האם מדובר במס המקושר לעבירות, ולהגדיר אמות מידה לביסוס אותו ‘חשש’ של פקידי רשות המסים.

באופן זה ניתן יהיה ליצור קריטריונים אחידים והגיוניים מכוח החוק, אשר יצדיקו את הפעלת הסעיף, באיזון מול זכויות היסוד האישיות שהוא מפר.

ובכל מקרה, חשוב מאוד להיות מודעים לסעיפים אלו, ולהיערך מבעוד מועד, באם אחד מהם עשוי להיות רלוונטי לגביכם.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה בדיני מסים, המתמחה בהתנהלות מול משרדי מס הכנסה ומע"מ, והמלווה את לקוחותיו החל משלבי חיפוש וחקירה ועד לייצוג בערכאות השונות.

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר