fbpx
קטגוריות: מיסוי אזרחי, מקרקעין וחברות

ביהמ"ש המחוזי קבע החודש כי הביטקוין הפופולארי הוא לא מטבע וגם לא נייר ערך, כי אם נכס, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חשבונאית. במילים אחרות – הרווחים שתפיקו ממנו חייבים במס.

בית המשפט המחוזי, בראשות השופט בורנשטיין, נדרש החודש להכריע בערעורו של נועם קופל, אשר ביקש לפטור את עצמו מתשלומי מס על רווחים של מעל 8 מיליון ₪ שהפיק ממכירת ביטקוין בשנת 2013.

במסגרת הערעור, העלה קופל את הטיעונים המגוונים הבאים לפטור המבוקש:

1) רווחיו מהביטקוין הם "הפרשי הצמדה על פיקדון בנקאי", אשר לפי סע' 9(13) לפקודת מס הכנסה פטורים ממס.

2) הביטקוין הוא "נייר ערך", צמוד למחיר הביטקוין, ולכן הרווחים ממכירתו פטורים ממס, וגם אם הוא יסווג כ'נכס' –רווחים ממכירתו יהיו עדיין 'הפרשי שער', אשר גם אלו פטורים ממס.

3) ולבסוף, מדובר במיסוי רטרואקטיבי פסול, ואף פגיעה בזכות ההסתמכות, היות ורשויות המס פרסמו חוזר בנושא רק כמה שנים לאחר שהרווח שלו נתקבל בפועל.

ביהמ"ש עומד על דעתו

כלל הטיעונים של קופל נדחו על ידי השופט בורנשטיין, אשר הבהיר באופן חד משמעי כי הביטקוין הוא 'נכס', וככזה, אין הוא עומד בפטורים ממס הרלוונטיים לניירות ערך, למטבעות או ל'כסף'.

לא מדובר במטבע. לדברי השופט, לא מדובר ב'מטבע' או ב'מטבע חוץ' ממגוון סיבות, בכללן: אין לו ביטוי פיזי (מטבע או שטר, למשל); אין כלפיו מידת אמון הנדרשת ממטבע; התנודתיות בשער החליפין שלו גבוהה במיוחד; אין היקף פעילותו בארץ ובעולם מעיד על היותו 'מטבע'; וכן אין הוא מהווה 'כסף' רשמי ברישומי הבנקים בישראל או במדינות זרות.

אין כאן הפרשי שערים. בורנשטיין הוסיף כי גם הפטור הקיים בחוק לגבי "הפרשי שערים" אינו חל על הביטקוין, לאור זאת שלא מדובר ב"הפרשי שער" אליהם התכוון המחוקק, אלא לרווחים המשקפים שינוי בכוח הקנייה, המלווה בהתעשרות מובהקת, בדיוק כמו עלייה בערך של 'נכסים', ולא כמו עלייה בערך של 'מטבעות'.

אין זה נייר ערך. עוד הבהיר השופט כי הביטקוין גם אינו נייר ערך, מאחר והוא אינו עומד בהגדרות חוק ניירות ערך, ובכלל זה העובדה כי הביטקוין אינו מקנה זכויות ב'תאגיד' או זכות תביעה ממנו, כלשון החוק האמור. בורנשטיין אף חיזק את טיעוניו בהסתמכות על ארה"ב ואנגליה, שם נחשב הביטקוין 'נכס' גם כן.

אין כאן מיסוי פסול בדיעבד. לבסוף, דחה בית המשפט גם את הטענה לפיה מדובר במיסוי פסול בדיעבד, מאחר והחוזרים של רשות המסים פורסמו לאחר שנוצר הרווח. בורנשטיין הבהיר כי העובדה כי ההתייחסות לסוגיה הייתה מאוחרת, לא מניחה פטור אוטומטי ממס למערער.

משמעות פסק הדין

פסק הדין אמנם אינו חלוט עדיין, וחשוב לראות האם יבחר קופל לממש את זכותו ולערער לעליון, שם עשויה ההחלטה להתהפך. אך אם יישאר פסק הדין כמו שהוא, הרי שמשמעותו רבה.

ההחלטה האם מדובר בנכס, מטבע, נייר ערך, או כל מוצר פיננסי אחר, היא מהותית, כפי שראינו, לאור היבטי המיסוי (והפטורים וההקלות המגיעים עמם), וההבדל הגדול בין דיני המס הקשורים למטבע לבין דיני מס הקשורים לנכס, ניירות ערך, או כל מוצר פיננסי אחר.

כך למשל, באם יסווג הביטקוין כנכס, הרי שיוטל מס רווחי הון על מימושו (על בסיס פקודת מס הכנסה – פרק ה'). רוב רווחי ההון בישראל ממוסים בשיעור של 25%, ובכללם מיסוי הרווח הריאלי על ניירות ערך ישראלים צמודים או ניירות ערך זרים. לעומת זאת, רווחי הון ותשלומים מניירות ערך לא צמודים, ממוסים רק ב-15% , על הרווח הנומינאלי – ללא התייחסות למדד המחירים לצרכן, וזוהי רק דוגמא אחת לחשיבות ההבחנה לגבי הביטקוין.

באם יתהפך פסק הדין, יתכן מאוד כי ישוב המצב לחוסר הבהירות אשר הותירה רשות המסים כאשר פרסמה במהלך 2018 חוזר והחלטה תקדימית. הרשות קבעה אז כי לא מדובר במטבעות אלא ב'אמצעי תשלום מבוזר' ('נכס בלתי מוחשי').ניתן לקרוא על כך בהרחבה כאן.

במילים אחרות, לגישתה של רשות המסים בעבר הלא רחוק, הביטקוין הוא כמו השקעה במניות, כאשר הרווחים ממסחר בו חייבים אף הם מס רווח הון, אך במקרים רבים גם מס הכנסה ומע"מ, בעיקר כאשר ישנם סממנים עסקיים הקובעים כי זוהי פעילות מסחרית (הכנסות פירותיות).

בית המשפט אמנם קבע נחרצות את דבריו החודש, אך גם הוא וגם רשות המסים בזמנו, הותירו שטחים אפורים רבים שיש לתת עליהם את הדעת. לכן, בין אם תתהפך הפסיקה בעניין ערעורו של קופל ובין אם לאו, הגיעה העת לחקיקה מוסדרת בנושא, אשר תבהיר את הראוי הבהרה ותמסה את הראוי מיסוי.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה למסים, בעל התמחויות ייחודיות בעבירות כלכליות, הלבנת הון וליווי הליכי גילוי מרצון, כופר, חקירות ומעצרים.

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר