למשרדנו התמחות, ניסיון והצלחות מרובות בהגשת בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות ("פרה רולינג" – pre-ruling) ואישורן.

מהי החלטה מקדמית?

נהוג להגיש לרשות המיסים בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות, במקרים בהם קיימת אי וודאות באשר לשומת המס, בין אם בעסקאות, הוצאות, הפסדים או כל פעולה כלכלית שאינה מוגדרת באופן חד-משמעי בחוק.

הגשת הבקשה נעשית לרוב כתוצאה מהתלבטות של הנישום באשר לביצוע פעולה עסקית זו או אחרת, מאחר וקיימת לגביה לאקונה בחקיקת המס. במילים אחרות – מאחר ואין התייחסות ברורה בחוק, הנישום חושש כי אם יבצע את הפעולה מתוך הנחה שאין עליה מס מסוים, הוא עשוי יהיה בעתיד לקבל דרישה מרשות המסים לשלם לו שומות בדיעבד.

באילו תחומים ניתן לקבל החלטת מס מקדמית?

את הבקשה ניתן להגיש כמעט על כל פעולה כלכלית, ובעיקר, על כאלו המצויות בפקודת מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, חוקי העידוד השונים (עידוד תעשייה, השקעות הון ועוד), חוק מיסוי רווחי נפט, ודומים להם.

חשיבות פרטי הבקשה

חשוב להבין כי קבלה של החלטה מקדמית על ידי רשות המסים – כשמה כן היא – תקדימית. לכן הרשות תבקש לבחון לעומק ולרוחב פרטים רבים ככל הניתן, על מנת לוודא כי תקדים זה שהיא אולי יוצרת יהא מוצדק.

בהתאם, הבקשה צריכה לכלול את כל העובדות, הפרטים והנתונים אודות הסוגיה הנדונה באופן ברור וענייני, ובגיבוי כלל המסמכים הרלוונטיים, תוך הסברים נבונים אשר יספקו לרשות המסים רציונאל לקבלת החלטה חיובית המאשרת את הבקשה.

האחריות על כתפיה של רשות המסים

אמנם הרשות תקבל החלטה לגופו של העניין ולאור המקרה הנדון, אך כאמור, לכל החלטה שכזו תהא השפעה על כלל ציבור הנישומים המתמודדים עם סוגיה דומה. מה גם, ההחלטה הינה לרוב חלוטה וגמורה היות מרגע קבלת ההחלטה המקדמית, רשות המסים אינה רשאית לחזור בה. זאת למעט במקרים חריגים בהם נתגלו עובדות או נתונים שלא היו נכונים או שהוסתרו, ואשר היו יכולים להפוך את ההחלטה לו היו ידועים ברגע קבלתה.

​אנונימיות וחסיון

בדומה לבקשות לגילוי מרצון, גם בקשות להחלטות מקדמיות אינן ניתנות לפרסום בציבור ואינן חושפות את שמו של מגיש הבקשה. רשות המסים מפרסמת בציבור רק תמצית של הבקשה, וללא חשיפת פרטי המגיש, על מנת שהציבור יכיר את הדברים ויהא מודע לתקדים.

יתרונות הפרה-רולינג

להחלטות מיסוי מקדמיות יתרון מרכזי ברור – הן מייצרות וודאות. החלטה חתומה של רשות המסים בדבר אישור הבקשה ל-pre ruling, מבטלת למעשה את הסיכון הכלכלי שהיה לוקח הנישום לו ביצע החלטות כלכליות או עסקאות, מבלי שהחוק ברור דיו. נישום שכזה היה יכול, כתוצאה מביקורת ספרים שגרתית, למצוא את עצמו עומד מול תשלומי מס כבדים בדיעבד, בתוספת קנסות, ריביות והצמדות.

בקשות במסלול המהיר

במקרים מסוימים, קיימת אפשרות לקבלת החלטת מיסוי מהירה, על בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו של המבקש. לרוב מדובר בנושאים אשר חוזרים על עצמם באופן תדיר, ואלו עשויים לכלול: מיזוג קרן נאמנות חייבת; מיזוג קרן נאמנות פטורה; הקצאת יחידות למניה – RSU; מיזוג בין חברות אחיות; חישוב שיעור ניכיון משוקלל; בקשות לקביעת מחיר מקורי ויום רכישה בקבלת נכס חו"ל (Step up) ועוד.

ניסיונו הרב של משרדנו בתחום מאפשר לנו להגיש עבורכם בקשה המותאמת באופן מיטבי למטרותיכם ולתוצאות הרצויות, וזאת לאחר שבחנו באופן מעמיק את התקדימים אשר כבר התקבלו בנושא עד לנקודה זו, כולל פסיקה בסוגיות דומות, כך שלעיתים עשוי להיחסך לכם תהליך ההגשה כולו, ובמילים אחרות – הרבה זמן וכספים.

לקוחות ממליצים

עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
הריני מוצא לעצמי זכות וחובה לשבח את עבודתך הנאמנה, המקצועית, והמסורה ולהביע רגשי הערכתי ותודתי לעבודתך המבוצעת במסירות תוך השקעה מיוחדת ומתן יחס אישי ואנושי. יחסי האנוש המעולים שלך ממש ראויים לכל שבח וכך גם השירות. את מוכשרת ביותר, אכפתית, אנושית בצורה בלתי רגילה, ונעימת פנים וסבר. כאזרח, ואדם אשר נזקק לעזרה גדולה בתחום המשפטי ואשר קיבל את כל השירות והיחס הטוב רציתי להביע את תודתי. הינך כוכב עולה בשמי כל המערכת המשפטית במדינה, ולהערכתי מצפה לך עתיד מבטיח ביותר לאור כל הכישורים הנדירים שלך.
מנצהורי אסף
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא