fbpx

מה זה טופס 5328?

רשות המסים יכולה לפנות מיוזמתה לכל אזרח המדינה ולדרוש כי יגיש דוחות, ימלא טופס או ישיב לשאלון, גם לאלו שמעולם לא פתחו תיק במס הכנסה או במע״מ.

מחלקת חקירות ומודיעין ברשות המיסים שולחת אחת למספר חודשים לאזרחים רבים שאינם בעלי תיק במס הכנסה את טופס 5328 בדרישה כי ימולא ויישלח לה בחזרה.

לכל טופס/דוח המוגש לרשות המסים יש מספר שלרוב מצוי בצידו השמאלי למעלה של הדוח/טופס.

טופס 5328 הינו דוח שכותרתו 'דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל', והוא כולל דרישה של רשות המסים למתן מידע מקיף על מקורות הכנסה, נכסי נדל"ן, פירוט מקומות עבודה, החזקה במניות, כלי רכב, חשבונות בנק ועוד.

יודגש כי המידע הנדרש הוא לגבי שני בני הזוג וכי הנתונים נדרשים עבור הארץ וחו"ל.

 

מה ההבדל בין טופס 5329 לטופס 5328 ?

בעבר הדרישה למתן מידע מקיף שנשלחה ביוזמת רשות המיסים, הייתה באמצעות טופס שמספרו 5329. כלומר בעבר 'דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו”ל' היה טופס 5329, שכיום נקרא טופס 5328.

כיום טופס 5329 הינו 'דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה' והוא משמש עבור פתיחת תיק עצמאי/ניכויים ביוזמת הנישום (האדם שרוצה לפתוח תיק).

כל אזרח / תושב המבקש בעצמו לפתוח תיק ולדווח על הכנסות כעצמאי, העסקת עובדים, השכרת נכס, או כל מי שנדרש על פי פקודת מס הכנסה.

לעומתו – טופס 5328 הוא הטופס הנשלח כיום באופן יזום על ידי רשות המיסים לצורכי התחלת בדיקה יזומה שלהם, כפי שיפורט בהמשך.

 

מי שולח את הטופס ?

טופס 5328 נשלח על ידי מחלקת חקירות ומודיעין ברשות המיסים, אליו מצורף מכתב קצר חתום על ידי סמנכ"ל חקירות ומודיעין של רשות המסים, בו מתבקש הנמען למלא את הטופס/ דו"ח ולשלוח אתו בחזרה תוך 30 ימים.

 

למה נשלח הטופס?

כאשר בידי מחלקת חקירות ומודיעין ברשות המיסים מתקבל מידע המעורר את הצורך לבדוק את מקורות ההכנסה של אזרחים מסוימים, שולחת רשות המסים ביוזמתה את טופס 5328.

מניסיון רב של משרדנו חשוב לציין כי הטופס לא נשלח באקראי אלא יש לרשות המיסים סיבה טובה לשלוח אותו. יכול כי התקבל מידע במחלקת חקירות ומודיעין כתוצאה מהלשנה, איסוף מודיעין, מידע מהבנקים בישראל על פעולות חשודות בחשבון כגון הפקדת מזומנים.

בנוסף רשות המסים מצליבה מידע הקיים ברשותה (מיסוי מקרקעין) כגון בעלות על מספר דירות או פועלת לקבלת מידע מרשויות מדינה אחרות כגון משרד החוץ, משרד הרישוי, מידע כגון כניסות ויציאות מהארץ, רכישה של רכב יוקרה או מידע שמתקבל במסגרת אמנות לחילופי מידע בין מדינות שונות כגון חשבונות בנק בחו"ל, נכסים בחו"ל ועוד.

 

למי נשלח הטופס ?

הטופס נשלח כאמור ביוזמת רשות המסים לאזרחים שאין להם תיק פעיל במס הכנסה; ויש לגביהם מידע, חשד או אינדיקציות לאי דיווח על הכנסות בארץ או בחו"ל. יודגש כי מדובר בהנחת עבודה ראשונית אותה רשות המסים מבקשת לבדוק ולכן שולחת את הטופס. לאחר קבלת הטופס בחזרה מחליטים במחלקת חקירות ומודיעין כיצד להמשיך את הטיפול בתיק.

במקרה בהם מתגלות עבירות או לחילופין יש חשד כי הטופס מולא באופן כוזב עשויה להתחיל חקירה פלילית ולכן מומלץ במקרים של אי דיווח על הכנסות לפעול להסדרתם בדחיפות ועוד בטרם יישלח בחזרה הטופס כפי שיפורט בהמשך.

לעיתים קיימים מקרים בהם לאזרחים המקבלים את הטופס אין הכנסות לא מדווחות.

לדוגמא, בבעלות אדם שלוש דירות, אולם אין לו תיק במס הכנסה והוא אינו מדווח על הכנסה מהדירות ולכן רשות המסים שולחת לו דרישה למילוי טופס 5328. מבדיקה עמו התברר כי: בדירה אחת הוא מתגורר, בדירה השנייה מתגורר בנו שאינו משלם לו שכ"ד ועבור הדירה השלישית מקבל שכ"ד ע"ס 4,000 ₪ שאינם חורגים מתקרת הפטור ולכן הייעוץ בעניינו היה למלא את הטופס ולשלוח.

דוגמה נוספת היא של אזרח שיוצא ונכנס מהארץ בתדירות גבוהה לתקופות ארוכות. עובדה זו יכולה להצביע על הכנסות מחו"ל אולם לא בהכרח שיש לו הכנסות בחו"ל ולשם כך נועדה הדרישה למלא את הטופס.

 

תוך כמה זמן נדרש למלא את הטופס?

את הטופס נדרש למלא והחזיר לרשות המסים בתוך 30 יום מקבלתו.

יש לשלוח את הטופס המלא לרשות המיסים, מחלקת חקירת ומודיעין, תוך 30 יום מקבלת המכתב.

שימו לב, כי אם אין מידע באחת מהפסקאות, יש לציין באופן פוזיטיבי "אין".

 

מה צריכים לצרף לדו"ח?

המסמכים הנדרשים לצרוף מצוינים על גבי הטופס. בד"כ מתבקשים לצרף חוזי שכירות וטפסי 106, ככל וקיימים.

 

לאן ואיך לשלוח את הטופס?

לאחר מילוי הטופס וצירוף המסמכים הנדרשים, אפשר לשלוח את הטופס בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הדואר ו/או בפקס. פרטי המייל, הכתובת והפקס מצויים בגוף המכתב.

 

האם אפשר לא למלא את הטופס ?

לעיתים אנשים סבורים כי עדיף להם להתעלם מהדרישה למילוי והשבת הטופס, אולם מדובר בטעות שמאוד מומלץ להימנע ממנה.

ראשית כיוון שקיימת חובה חוקית לקיים דרישה של רשות המסים למילוי טפסים/דוחות ואי עמידה בחובת הדיווח הינה עבירה פלילית לפי סעיף 216 לפקודת מס הכנסה, אשר העונש בצידה עד שנת מאסר ושנית כי פרקטית התעלמות מהבעיה לא פותרת אותה ולרוב רק מגדילה אותה.

אי השבת הטופס לרשות המיסים עשוי במקרים מסוימים להוביל לחקירה במפתיע או באמצעות זימון וכן לצו חיפוש,  לכן יש להקפיד למלא את הטופס, ולמלא אותו נכון, לא לפני ייעוץ עם עו"ד מומחה.

 

האם אפשר להתעלם כי הטופס נשלח בדואר רגיל ?

ככלל טופס 5328 נשלח על ידי רשות המסים בדואר רגיל, ומשלא מתקבל מענה נשלח בפעם השנייה בדואר רשום. ההמלצה הינה לפנות לעו"ד מומחה מייד עם קבלת הטופס ולא להתעלם מכיוון ש'נשלח בדואר רגיל' וזאת בגלל מגבלת הזמן במתן מענה תוך 30 ימים.

 

ומה אם הטופס הגיע אלי בחלוף 30 ימים ?

דרישת רשות המיסים הינה לקבלת מענה תוך 30 ימים. ראשית יודגש כי מדובר ב-30 ימים מיום קבלת הטופס ולא מיום שליחתו.

שנית, ומאוד חשוב, אם אין בעיות, מחדלים, עבירות, לאחר קבלת ייעוץ ניתן יהיה למלא ולשלוח את הטופס באופן מידי, אך ככל שייעלה כי ישנן הכנסות חייבות דיווח שלא דווחו ושולמו מומלץ יהיה לפעול באופן מידי להסדרת הדיווחים, פעולה שדורשת פתיחת תיק, הגשת דוחות ותשלום המס וכל זאת כדי למזער נזקים ולהקטין סיכונים להליך פלילי. היות ופעולות אלה מצריכות זמן, מומלץ להתייעץ עם עו"ד צווארון לבן ומיסים מייד עם קבלת הטופס כדי לא כדאי לאבד זמן יקר.

 

מילוי הטופס

שימו לב, בשום אופן לא למלא את הטופס באופן שגוי / חסר / כוזב שכן מדובר בעבירה פלילית חמורה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, אשר העונש בצידה הוא עד שבע שנות מאסר.

המידע שתמסרו בטופס 5328 ייבדק על ידי רשות המסים אל מול המידע הקיים ברשותה, ואז יוחלט כיצד להמשיך בטיפול בתיקכם, קרי, האם להתחיל בחקירה פלילית ברשות המסים, לפתוח תיק ברשות המסים, לזמן לדיון בפקיד השומה ו/או בתחנת מע"מ ועוד.

מומלץ להקפיד למלא את הטופס לאחר קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין מיסים אשר מומחה בתחום ויוכל לתת לכם ייעוץ הכוונה והמלצה כדי למזער סיכונים להליך פלילי ולהגדיל את הסיכויים כי התיק ייסגר עוד לפני שיתחיל, קרי עם שליחת הטופס.

 

מה אפשר לעשות חוץ ממילוי ושליחת הטופס?

ההמלצה הינה להסדיר את הדיווחים ותשלום המס עוד בטרם ימולא וישלח הטופס, וזאת בהנחה כי אכן קיימות הכנסות שלא דווחו לרשות המסים, בין אם ההכנסות לא דווחו בכוונה ובין אם ההכנסות לא דווחו בשוגג או עקב טעות או חוסר ידיעה.

כפי שצייינו, על פי רוב, הטופס לא נשלח 'בחלל ריק' או בטעות, אלא הטופס נשלח לאור אינדיקציות ומידע הקיימים במחלקת חקירות ומודיעין ברשות המסים שיש בהם להקים חזקה או חשד להעלמת הכנסות.

הסדרת הדיווחים, גם אם רטרואקטיבית באמצעות פניה לפתיחת תיק, הגשת הדוחות, תשלום המס, במישור המשפטי – אינה מאיינת את העבירות הפליליות שבוצעו ו/או מייצרת חסינות פלילית אך פרקטית יש לה משמעות דרמטית להפחתת הסיכונים של הליך פלילי ואזרחי מול רשות המסים באופן שיבטיח סיום הליכים מהיר בחבות מס נמוכה ככל שניתן.

 

ייעוץ עם עו"ד מומחה – חובה

כפי שפורט בהרחבה שליחת טופס 5328 באופן יזום על ידי רשות המיסים אינה עניין של מה בכך. הטופס נשלח בשל קיומן של אינדיקציות לעבירות של העלמת הכנסות, עבירות שדינן עד שבע שנות מאסר. זוהי למעשה תחילתה של בדיקה שיכולה להתפתח במישור הפלילי לחקירה וכתב אישום ובמישור האזרחי להוצאת שומות.

לכן מיד עם קבלת הטופס חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין צווארון לבן ומיסים שהינו מומחה בייצוג בתיקי מס הכנסה ומע"מ, הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי.

משרד עו"ד זרקו זמיר, מייצג לקוחות בהליכי מיסים פליליים ואזרחיים, מזה 20 שנים, תוך מתן מעטפת בטחון מלאה הכוללת את הפחתת הסיכון להליך פלילי, מזעור תוצאות ההליך הפלילי וכן הפחתת תשלום המס.

משרדנו טיפל בהצלחה רבה בעשרות לקוחות, שקיבלו דרישה למילוי טופס 5328 – 'דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו״ל', טיפול שהוביל לתשלום מס מינימלי והימנעות של רשות המסים בפתיחת הליך פלילי.

 

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר