fbpx
קטגוריות: מידע בנושא עבירות מס הכנסה

סקירה מהירה על מיסוי מתנות לאור הפרשיות האחרונות שמסעירות את המדינה.

עו"ד זרקו זמיר בסוגרים חשבון : מיסוי מתנות באירועים משפחתיים – מתי זה בסדר, מתי זה חייב במס ומתי יש סכנה בפלילים

אמצעי התקשורת בשבועות האחרונים החזירו את סוגיית המתנות לכותרות, בין אם בעניינו של ראש הממשלה, ובין אם לאור פסיקה תקדימית של ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, אשר התייחסה למתנות הניתנות באירועים משפחתיים של אנשי ציבור, או במקרה דנן – בחתונה בחצרו של רב גדול.

אף שהחוק בישראל קובע כי מתנות באירועים הניתנות על ידי קרובי משפחה או חברים פטורות ממס, קבע ביהמ"ש בפסיקתו, בהתייחסו לחתונות ילדיו של הרב אבוחצירא, כי כל מתנה בסכום העולה על 1,500 ₪ (לזוג / יחידה משפחתית) תהא חייבת במיסוי מלא. מדוע? מאחר וסכומים העולים על רף זה נחשבים "הכנסה בהסוואה" עבור הרב, היות וזו תמורה לפעילות הרב בחצרו. במילים אחרות – בית המשפט קבע כי זוהי דרכם העקיפה של האורחים להעביר לרב כספים עבור פעולותיו, כספים שהזיקה להם היא עסקית.

בעוד שתקדים זה עשוי להיות מהותי בכל הקשור לחצרות רבנים נוספות או לאירועים של אנשי ציבור, סביר שהרף של 1,500 ₪ לא יעמוד באירועים פרטיים של ה'מפורסמים והעשירים' בארץ, כגון זמרים או דוגמניות, מאחר ומקובלות שם מתנות אשר שווין גבוה בהרבה. עם זאת, מתנות לסלבריטאים בסכומים חריגים עשויים יהיו בהחלט להיחשד כהלבנת הון, או להימצא כחייבים במס לאור זיקה עסקית בין המארחים לאורחים, אשר הופכת את המתנה לכזו שיש בצידה תמורה.

כך או כך, לא מדובר רק במפורסמים או אנשי ציבור. כל אדם המקבל מתנה אשר יש עמה תמורה עשוי להתבקש לשלם עליה מסים, ולעתים אף להסתבך בגינה בפלילים. לאור זאת, הכנו עבורכם מדריך מתומצת אשר יעשה לכם מעט סדר בסוגיה זו.

מהי מתנה והאם היא נחשבת להכנסה?

על פי החוק בישראל מתנות אינן חייבות במס. שיטת המיסוי בארץ מטילה מסים על מקורות מוגדרים של הכנסה (כמו הכנסה מעבודה או מריבית), ומתנה אינה נכללת בהגדרות אלו, לא לפי פקודת מס הכנסה ולא במבחני הפסיקה. כלומר – 'מתנות' הן פטורות ממס, לפחות לכאורה.

ומהי בכלל מתנה? חוק המתנה (1968) מבהיר כי מתנה יכולה להיות 'מקרקעין, מטלטלין או זכויות' (וגם ויתור על חובות או זכויות), 'אשר ניתנו שלא בתמורה'. כלומר, אם מדובר בנסיבות שהן פרטיות (יום הולדת, חג, חתונה וכו'), והמתנה ניתנת על יד חבר קרוב או בן משפחה, אז אין מדובר בהתעשרות החייבת במס, היות ואין בצידה תמורה, למעט לשמח את המארחים.

אך בכל כלל יש יוצא מן הכלל. מאחר ואירועים פרטיים הם 'חלון הזדמנויות' פוטנציאלי להחלפת ידיים של כסף שחור, כאשר מדובר בסכומים לא סבירים, הם עשויים לעורר חשד, ורשויות החוק יכולות לערוך בדיקות כדי לוודא שאלו הן באמת מתנות. כך למשל, מתנה בשווי עשרות אלפי שקלים אשר עברה אל החתן מאחיו או מחבר קרוב בחתונתו, עשויה להוביל לחקירה שתבדוק את מקור הכספים, אשר לפעמים תסתיים בחיוב מס, ופעמים אחרות באישומים פליליים כבדים כמו הלבנת הון. אגב, ככל שיש פחות קרבה בין נותן למקבל המתנה (למשל חבר רחוק) כך עשוי לגדול החשד נגדו כאשר עוברים סכומים לא סבירים בצורת מתנות.

מתנת נדל"ן או נכסים אחרים

פטור ממס הכנסה על מתנות אינו אומר שיש פטור גם ממסים אחרים. אם המתנה היא נכס – למשל נדל"ן או ניירות ערך, יתכן כי תחוייבו במס רווחי הון. למה? 'נתינת נכס במתנה' נחשבת 'מכירה' לפי פקודת מס הכנסה, ועל רווחים ממכירה משלמים מס רווחי הון. ישנם מספר פטורים לעניין זה, כמו פטור לקרוב משפחה, או במקרים שהמתנה ניתנת בתום לב ועומדת בקריטריונים נוספים, אך בכל מקרה מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע בסוגיות אלו, ולא להשאירם לידע הכללי או המזל.

כאשר המתנה היא נכס נדל"ן, יש מסים נוספים שתצטרכו לקחת בחשבון, מאחר וגם מתנה חייבת במס כאשר מדובר במקרקעין (מס שבח מצד המוכר ומס רכישה מצד הקונה). ייתכנו פטורים או הנחות נקודתיות במסים אלו כאשר המתנה היא בין קרובי משפחה וכאשר זו עומדת בתנאים מסוימים, אך בכל מצב לא יתקיים פטור במתנת נדל"ן במקרים בהם אין בכלל קרבה משפחתית, כהגדרתה בחוק. גם כאן אנו ממליצים שלא לוותר על היצמדות לאיש מקצוע.

מתנות במסגרת יחסים עסקיים

מתנה שקשורה ליחסים עסקיים היא כבר משחק אחר לגמרי מן הסיבה הפשוטה שברגע שיש זיקה עסקית – סביר להניח שיש פה תמורה. בהתאם, מתנה נחשבת הכנסה לכל דבר כאשר היא ניתנת לספקים, לקוחות, קולגות ועובדים, או כאשר היא ניתנת כחלופה לשכר עבודה או במקום תשלום עבור שירות. בעצם, מתנה כזו בכלל לא נחשבת ל'מתנה' לפי הגדרת חוק המתנה, ולכן היא חייבת בדיווח ותשלום מס כחוק, גם אם היא ניתנה בניגוד לרצונכם. מתנה של מעביד לעובד, כמו תלושי שי לחג, הם דוגמא קלאסית לכך, היות ואלו מחויבים במס כחלק מהכנסתו של העובד.

מתנות הניתנות לאנשי ציבור

מאחר ואנשי ציבור הם נציגינו ואנשי שלומנו, המחויבים לטפל בכולנו באופן הוגן ושוויוני, טבעי שהדרישות מהם בכל הקשור לקבלת מתנות תהיינה חמורות מהנדרש מכל אחדם אחר. ואכן, חוק שירות הציבור (מתנות, 1979) קובע כי כל מתנה שניתנה לאיש ציבור שייכת בכלל למדינה, ועל איש הציבור להעביר את המתנה למדינה, או במקרה שהמתנה אינה קניין, לשלם למדינה את שוויה. מתנה נחשבת כל 'נכס, מתן שירות או טובת הנאה שלא בתמורה, בין אם היא 'חפצית' או לא, בין אם ניתנה בארץ או בחו"ל, ובין אם ניתנה לאיש הציבור, לבן זוגו או לילדיו'. אגב, מותר לעובד הציבור לבקש אישור לשמור את המתנה אצלו (בתנאי שדיווח עליה), וסביר כי בקשתו תתקבל אם מדובר במתנה מחבר קרוב אשר ניתנה בבירור ללא קשר או זיקה לתפקידו של איש הציבור. כמובן שבכל מקרה של חשש מפגיעה ב'טוהר 'המידות', לא יינתן היתר להנות מן המתנה.

ראוי לציין כי מתנות הניתנות לעובדים מעצם היותם עובדים, אבל לא מעצם היותם 'עובדי מדינה' לרוב מאושרים – למשל מתנות פרידה, מתנות מוועד עובדים, פרסים וכו', גם אם אלו אנשי ציבור.

הבעיה המשפטית המורכבת מתחילה כאשר מתנה כוללת סכומי כסף (או שווי כסף) יוצאי דופן, ואלו מעלים איתם חשד לעבירות פליליות חמורות כמו שוחד, מרמה והפרת אמונים. בגלל זה קובע תקנון שירות המדינה (תקשי"ר) הנחיות נוקשות וחד משמעיות לגבי אחריות איש הציבור להימנע מעבירות כאלו בכל מחיר, ובכלל זה הימנעות ממצבי ניגוד עניינים או מצבים שיש בו שמץ של חשש לפגיעה בטוהר המידות. התקנון אף דורש מאיש הציבור להתייעץ עם אנשי מקצוע רלוונטיים בכל מקרה של בלבול או חוסר בהירות בהם הוא נתקל.

כפי שניתן לראות, סוגיות מיסוי מתנות עשויות להיות מורכבות משנדמה, ולכן אנו ממליצים בכל מקרה להיוועץ עם עו"ד מומחה למיסוי, הן לצורך חוות דעת משפטית והן כאשר ישנו צורך בתכנון מס מוקדם בסוגיות אלו.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה בייצוג נאשמים בעבירות מס, בעל התמחות ייחודית בליווי הליכים משפטיים ומינהליים מול רשות המסים.

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר