fbpx
קטגוריות: מידע בנושא חשבוניות פיקטיביות

גם האזרח הפשוט יכול להסתבך עם רשויות המס בגלל חשבוניות שזויפו, גם אם לא ידע על כך דבר. מתי צריך להחזיר את כל הכסף גם אם אין אשמה פלילית? ריכזנו עבורכם את התשובות המרכזיות.

ניכית מע"מ כנגד חשבונית מזויפת? ככל הנראה תידרש להחזר הכסף, ולעתים אף לתשלום כפל מס, סוגרים חשבון, יולי 2019

אם יוצא לנו לשמוע בחדשות על חשבוניות מזויפות, זה לרוב בהקשר של קבלנים או חברות גדולות, אשר הפיקו את החשבוניות ו/או סחרו בהם, ולרוב בסכומים נכבדים. אלו יעמדו בדרך כלל מול הליכים פליליים רציניים.

אך מה קורה כאשר מקבל החשבונית בכלל לא יודע שהיא מזויפת? כלומר – הוא קיבל חשבונית על עבודה אמיתית שבוצעה, אבל אחר כך הסתבר שלא היה קשר בין השם שהופיע על החשבונית למי שביצע את העבודה בפועל. חשבונית זו מכונה 'חשבונית זרה', מאחר ומי שסיפק אותה 'זר' לחשבונית, וחשוב שנכיר את הדין לגביה – מהסיבה הפשוטה שזה יכול לקרות לכולנו.

לא ידעת? אין אשמה פלילית

סע' 117 לחוק המע"מ קובע כי ניכוי מס תשומות כנגד חשבונית שהוצאה שלא כדין, בכוונה להשתמט ממס, מהווה עבירה פלילית שדינה עד 5 שנות מאסר. לכן, אם לא הייתה כוונה, כמו במקרה בו בעל עסק לא ידע שהחשבונית היא מזויפת – אין אשמה פלילית.

מדוע? אשמה פלילית דורשת "מחשבה פלילית" – כוונה ברורה, או לפחות התעלמות מעובדות חשובות אשר גרמו לנו לחשד('עצימת עיניים'). אם נצליח להראות כי לא היתה לנו 'מחשבה פלילית' שכזו – גם לא ידענו וגם לא הייתה לנו סיבה לחשוד – אז כנראה שלא יוגש נגדנו כתב אישום, וגם אם יוגש, סביר להניח כי נזוכה. לקריאה מורחב/חשבוניות-פיקטיביות/ת בדבר היבטים פליליים אלו לחצו כאן.

לא ידעת? עדיין תחזיר את הכסף

אבל גם כאשר אדם פעל ללא כוונה, ובכלל לא ידע שהחשבוניות מזויפות, הוא עדיין ניכה כספים בדוחות המע"מ כנגד אותן חשבוניות. במילים אחרות – הוא קיבל החזרי מע"מ מהמדינה על חשבוניות שבכלל לא היו אמיתיות. האם עליו להשיב כספים אלו למדינה מרגע שמתגלה שהחשבוניות מזויפות? התשובה בגדול היא כן.

חשוב להבין שכאשר אנו מנכים חשבוניות בדוח המע"מ, בין אם מקלידים בעצמנו לתוכנת הנהלת חשבונות ובין אם נותנים שקית של חשבוניות לרו"ח, יועץ המס או מנהל החשבונות שלנו, אנחנו בעצם מתחייבים כי החשבוניות תקינות, מהסיבה הפשוטה שאנו דורשים מהמדינה החזר כספי עבורן. המדינה בעצם נותנת לנו מעין צ'ק כנגד החשבוניות, באמצעות קיזוז המע"מ. לכן, אם הגשנו חשבוניות לא תקינות, בין אם ידענו ובין אם לא, המדינה מבקשת בחזרה את הצ'ק.

המבחן האובייקטיבי מנצח בפסיקה

מדוע החוב של הנישום ולא של המדינה? בשנות ה-90 קבע ביהמ"ש העליון בפס"ד סלע כי המבחן המשפטי שיכריע בנוגע לקיזוז מע"מ הוא אובייקטיבי. אם החשבונית תקינה – קיזוז המע"מ תקין. אם החשבונית לא תקינה – קיזוז המע"מ לא תקין והוא יוחזר למדינה. במילים אחרות – את המדינה לא מעניין האם בעל העסק ידע או לא ידע (מבחן סובייקטיבי), אלא רק אם החשבונית תקינה או לא תקינה (מבחן אובייקטיבי). מדוע? כי חשבונית מזויפת מפרה את עקרון ההקבלה (הוצאות אמיתיות מול הכנסות אמיתיות), עליו מושתתת כל שיטת גביית המע"מ במדינת ישראל.

ולכן, בפס"ד סלע הבהירו השופטים כי חיוב המדינה על מע"מ של חשבוניות מזויפות מנוגדת לגמרי לתכלית החקיקה. החוב יוטל על הנישום, ובכך מוטלת עליו גם האחריות לוודא שהחשבונית הוצאה כדין.

היוצאים מן הכלל

כידוע, כמעט לכל כלל יש יוצא מן הכלל. גם בפס"ד סלע, ולאחר מכן בדברי השופט ברק בפס"ד מ.א.ל.ר.ז. (בשנת 2003) נקבעו מקרים חריגים בהם ניתן לאפשר לנישום לנכות את התשומות, גם אם החשבונית היתה מזויפת.

מהם מקרים חריגים אלו? כאשר הנישום יוכיח שלא התרשל, ושנקט בכל האמצעים הסבירים על מנת לוודא כי החשבונית הוצאה כדין (לרבות אימות החשבונית וזהות העוסק), אז הוא יוכל לקבל אישור חריג לנכות את מס התשומות, גם כאשר החשבונית לא הוצאה מלכתחילה כדין.זאת בגלל שבנסיבות כאלה ייתכן שנשלל היסוד של הוצאת החשבונית "שלא כדין".

הרציונל מאחורי ההלכה קובע כי למקבל החשבונית האמצעים הטובים ביותר לוודא כי החשבונית הונפקה כדין שכן הוא מכיר את העסקה, סוגה, מקורה ואת מנפיקה של החשבונית ולכן יש בידיו את כל הכלים לוודא את תקינותם של הדברים.

ענישה מחמירה הכוללת 'כפל מס'

בדין הפלילי, באם הוכחה כוונה תחילה, ניתן להטיל מאסר בפועל ועונשים נוספים על עבירה של ניכוי חשבוניות מזויפות/ פיקטיביות. בדין האזרחי הסנקציות עשויות להיות חמורות אף הן, כאשר סעיפים שונים בחוק המע"מ מאפשרים גם לדרוש חזרה את התשומות, גם לפסול ספרים וגם להטיל 'כפל מס', כלומר לחייב את העוסק בכפל המע"מ שקוזז -סע' הנחשב חמור במיוחד.

מתי יוטל כפל מס? לפי סע' 50 (א1) לחוק המע"מ, מנהל המע"מ יכול להטיל סנקציה מחמירה זו כאשר העוסק לא הצליח לשכנע אותו שהוא לא ידע שהחשבוניות מזויפות כאשר הוא ניכה אותן. ניתן אגב להגיש על החלטה שכזו ערעור למחוזי, אשר תעכב את תשלום כפל המס עד להחלטה סופית.

בהתאם, כאשר מוטל כפל מס על ידי מנהל המע"מ, הדבר מצביע על ידיעה, ולכן יתכן מאוד שהתיק יתנהל במקביל גם בערכאות הפליליות, בהנחה ויש מספיק ראיות להרשעה פלילית. במקרה כזה, יכול הנישום לצאת גם עם כפל מס, גם עם פסילת ספרים וגם עם ענישה פלילית היכולה להגיע לכדי מאסר בפועל וקנסות פליליים. במקרה ואין מספיק ראיות להעברת התיק לפלילי, 'כפל המס' מהווה את דרכו של מנהל המע"מ להעניש את הנישום באופן מחמיר יותר ממי שלא הייתה להם ידיעה שהחשבוניות מזויפות.

אז מה עושים?

אם ניכיתם חשבוניות מזויפות מבלי שידעתם, חשוב שתצליחו להראות שביצעתם את הבדיקות הנדרשות ולא התרשלתם, או במילים אחרות, הקפדתם על 'אמצעים סבירים', אשר לפי הפסיקה כוללים:

« התאמה ופירוט של הפרטים הרשומים בחשבונית לעסקה שהתקיימה בפועל;

« וידוא כי מנפיק החשבונית הוא בעל תיק פעיל במע"מ באתר רשות המיסים;

« בדיקת אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור; עריכת ושמירת הסכמי עבודה;

« צילום תעודת זהות של נותן השירות לווידוא התאמה בינו לבין בעלי העוסק / החברה;

« בחברות –להוציא תדפיס מרשם החברות ולוודא התאמה;

« אם לא מדובר בבעלים, מומלץ ליצור עמם קשר ישיר, וזאת בנוסף לייפוי כוח מאומת על ידי עו"ד;

« תשלום בשקים למוטב בלבד או העברות בנקאיות;

« וכן העברת חשבוניות חשודות לרואה חשבון או יועץ מס לבדיקה נוספת מול מע"מ.

אנו ממליצים לא לקחת סיכונים, ולזכור כי במקרה של חשבוניות מזויפות, אי ידיעה בדבר הזיוף אינה פוטרת מחיוב העוסק בסכומי המע"מ ואף במקרים מסוימים מכפל מס ופסילת ספרים, בנוסף להליכים פליליים אפשריים.

רוצים לדעת עוד? מוזמנים להוריד את המדריך שלנו:"איך להימנע מהסתבכות עם חשבוניות פיקטיביות".

משרד עו"ד קרן זרקו זמיר מתמחה בייצוג נאשמים בעבירות מס, חשבוניות זרות וחשבוניות פיקטיביות, ומייצג את לקוחותיו בכל שלבי ההליך הפלילי.

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר