עבירת קבלת דבר במרמה מוזכרת רבות בשנים האחרונות והפכה למזוהה עם אנשי ציבור ופוליטיקאים כמו אהוד אולמרט, אברהם הירשזון, אריה דרעי ובנימין נתניהו.

עבירת קבלת דבר במרמה מוגדרת בסעיף  415 לחוק העונשין.
"המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".

בסעיף 414 לחוק העונשין מוגדרים יסודות העבירה כדלקמן:
"בסימן זה –
"דבר" – מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה;
"מרמה" – טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" – להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל;"

מה נחשב בתור קבלת דבר במרמה?

על מנת שמעשה המרמה ייחשב כך, יש להוכיח שהאדם שביצע את העבירה ידע שדבריו הם אינם האמת (כלומר שהייתה לו כוונה פלילית) ושכתוצאה מהמעשה שלו ניתנה לו זכות או טובת הנאה שלא הייתה ניתנת, לו היה נמנע משימוש במרמה.

מהי המטרה בביצוע עבירת קבלת דבר במרמה?

קבלת דבר במרמה לא תמיד מתייחסת לכסף או לאמצעי חומרי והיא יכולה להיחשב גם כטובת הנאה או זכות מסוימת שהופקה בעקבות ביצוע המרמה, כך שמטרתה המרכזית הייתה להרוויח יתרון, תוצאה, הישג או יתרון, בין במעשה ובין במחדל.

מהו הערך המוגן בעבירת קבלת דבר במרמה?

הערך המוגן הינו חופש הבחירה של המרומה. כלומר אילו ידע המרומה, את כל העובדות הנוגעות להתקשרות או את דבר המרמה, לא היה מתקשר בהתקשרות מרצונו החופשי. כשהוא יודע את כל העובדות הנוגעות לאותה התקשרות, וזאת כדי שיתאפשר לו לקבל החלטה מדעת. המרמה צריכה להיות הגורם המונע את קבלת ההחלטה מדעת.

כדי לגבש עבירת קבלת דבר במרמה, לא די להוכיח כי נטענה טענה עובדתית שקרית אלא יש להוכיח גם פגיעה בצד ג', באופן שהמרמה מנעה ממנו לקבל החלטה מדעת.

מכאן, עבירת קבלת דבר במרמה מתגבשת אם כתוצאה ממנה המרמה קיבל לידיו את ה"דבר", שלא יכול היה לקבלו אלמלא ביצע את אותה עבירה.

הרשעה בעבירת קבלת דבר במרמה​

לצורך הרשעה בעבירת קבלת בר במרמה יש להוכיח את כל יסודות העבירה וביניהן גם את הקשר הסיבתי שמבוסס על ניצול, התחזות, מניפולציה או הטעיה, שבין פעולת המרמה של אותו אדם לבין קבלת אותו “דבר” שהמרמה באה להשיג מהמרומה.

כדי שמעשה או מחדל ייחשב מרמה, העבריין צריך להיות מודע לכך שדבריו אינם אמת (יסוד נפשי), שכן רק בידיעה שכזו תוכח כוונתו ליצור מצג שווא.

שקר יהווה עבירת המרמה, רק אם כתוצאה ממנו מקבל עובר העבירה זכות ו/או טובת הנאה כלשהי (יסוד עובדתי) שלא היה מקבל אילו לא היה משתמש במרמה להשגתן.

מה העונש על קבלת דבר במרמה?

העונש על קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק העונשין הוא עד 3 שנות מאסר בפועל, אך אם בוצעה העבירה בנסיבות מחמירות, עד 5 שנות מאסר בפועל. עם זאת, הענישה המצוינת בחוק הינה הענישה המקסימלית, ועונשו של מי שביצע את העבירה ייגזר בין היתר לפי נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות אישיות כגון מצב אישי, משפחתי, רפואי, עבר פלילי נקי ועוד.

מהן נסיבות מחמירות בקבלת דבר במרמה?

סעיף 415 לחוק העונשין קובע עונש של עד חמש שנות מאסר, אם העבירה נעברה בנסיבות מחמירות. מדובר בעבירת פשע אשר בהתאם לסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי מחייבת עריכת שימוע בטרם יוגש כתב אישום. היסוד הנפשי הנדרש הינו מודעות לקיומן של הנסיבות המחמירות.

הנסיבות המחמירות אינן מוגדרות בחוק והפסיקה יצקה להן תוכן. כך לדוגמא:

  • העבירה בוצעה בשילוב עם עבירות נוספות כגון הונאה, זיוף ועוד.
  • ביצוע העבירה בידי אדם אשר ניצל את מעמדו או עיסוקו לצורך ביצוע העבירה.
  • היקף הנזק שנגרם בביצוע העבירה

עבירת תחבולה​

עבירת התחבולה מוגדרת בסעיף 416 לחוק העונשין.

  1. "המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו – מאסר שנתיים".

עבירת תחבולה היא עבירה כלכלית ושייכת למשפחת עבירות צווארון לבן. עבירת תחבולה כוללת יסוד נפשי של הצגת מצג שקרי או הטעיית צד ג' בכוונה ויסוד עובדתי של מטרה להוציא ממנו דבר.

עבירת התחבולה אינה מגיעה כדי מרמה, אולם יש בה משום התנהגות בלתי הוגנת כלפי נותן הדבר.

מכיוון שהעבירה אינה כרוכה במרמה , הענישה עבורה הינה לכל היותר עד שנתיים מאסר, שהינה ענישה מקלה יותר מעבירת קבלת דבר במרמה.

גם אנשים נורמטיביים ושומרי חוק עשויים למצוא עצמם חשודים ו/או מואשמים בעבירות מרמה. מומלץ מאוד כי מרגע הזימון לחקירה להתייעץ ולהיות מיוצג על ידי עורך דין מומחה לעבירות צווארון לבן.

החקירה הינה שלב מהותי וקריטי להמשך ההליך הפלילי ולהחלטה האם יוגש כתב אישום ועל כן ייעוץ וייצוג לפני החקירה ובמהלכה על ידי עו"ד מומחה לעבירות צווארון לבן הינה הכרחית ואסור לוותר על זכות זו.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות צווארון לבן ובפרט לעבירות קבלת דבר במרמה, המלווה את לקוחותיו בייעוץ והכוונה וכן המשך ייצוג לאורך כל שלבי ההליך הפלילי. הנכם מוזמנים להיוועץ עמנו בכל סוגיה ובכל עת.

לקוחות ממליצים

עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
הריני מוצא לעצמי זכות וחובה לשבח את עבודתך הנאמנה, המקצועית, והמסורה ולהביע רגשי הערכתי ותודתי לעבודתך המבוצעת במסירות תוך השקעה מיוחדת ומתן יחס אישי ואנושי. יחסי האנוש המעולים שלך ממש ראויים לכל שבח וכך גם השירות. את מוכשרת ביותר, אכפתית, אנושית בצורה בלתי רגילה, ונעימת פנים וסבר. כאזרח, ואדם אשר נזקק לעזרה גדולה בתחום המשפטי ואשר קיבל את כל השירות והיחס הטוב רציתי להביע את תודתי. הינך כוכב עולה בשמי כל המערכת המשפטית במדינה, ולהערכתי מצפה לך עתיד מבטיח ביותר לאור כל הכישורים הנדירים שלך.
מנצהורי אסף
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא