fbpx

לאחרונה טיפל משרדנו בהצלחה בערעורו של רואה חשבון בבית המשפט העליון, ובכך הביא לסיומה של סאגה משפטית שעניינה עבירות צווארון לבן כלכליות. על אף שנראה היה שהכרעת הדין נחרצה ועימה גם גזר הדין, הצלחנו בסופו של יום להביא להפחתה משמעותית בענישה.

צמצום נזקים – גם בעבירות חמורות

מדובר ברואה חשבון ששימש חשב בחברה גדולה, ואשר הואשם בעבירות חמורות שהתרחשו כ-13 שנה לפני הכרעת הדין. החברה נקלעה לקשיים, והחשב העביר כספים לחשבונות על שמו ועל שם חברו והשקיע אותם באופציות מעוף, אך אלו לא הניבו רווח והוא הפסיד את כל הכסף. החשב טען לאורך כל הדרך כי כל פעולותיו נעשו לצורכי השקעות עבור החברה, אך בית המשפט המחוזי הרשיע אותו בעבירות כלכליות חמורות, בכללן עבירות של גניבה בידי מורשה, רישום כוזב מסכמי תאגיד, הלבנת הון והעלמות מס.

הפרקליטות טענה למתחם ענישה של 3-7 שנים וביקשה להטיל על רואה החשבון 4 שנות מאסר בפועל, אך בסיומו של דיון מורכב וארוך בבית המשפט המחוזי הצלחנו להוביל לגזר דין של 18 חודשי מאסר, ועל כך הגשנו ערעור. כעת, בתום הערעור לבית המשפט העליון, הסכימו הרכב השופטים עמית, ברון וגרוסקופף, להפחית את גזר הדין ל- 12 חודשי מאסר בלבד. זוהי החלטה יוצאת דופן ביחס לעבירות בהן הורשע רואה החשבון, ובהתחשב בכך כי מדובר במייצג.

חשוב להבין כי בעבירות צווארון לבן, ובוודאי כאשר מדובר בעבירות כלכליות חמורות כגון הלבנת הון, הענישה כוללת לרוב עונשי מאסר כבדים וקנסות גבוהים. אצל מייצגים, כדוגמת רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין, נוהג בית המשפט לעתים קרובות אף להחמיר יותר, היות ותפקידם מחייב אותם באחריות מיוחדת. לקריאה נוספת על עבירות מס של מייצגים לחצו כאן.

מקרה זה מובא בפניכם על מנת להמחיש כי גם כאשר נדמה שההאשמות חמורות והדין נחרץ, ניתן להוביל לצמצום נזקים מהותי ומשמעותי. 

עיכוב המאסר שמנע חצי שנה מיותרת של ישיבה בכלא

בתיק זה היו שני הישגים ייחודיים. האחד כאמור הוא ההפחתה בענישה אשר בעיקריה נדון במאמר זה. השני, היה העובדה שהצלחנו, לפני למעלה משנה וחצי, לעכב את ביצוע המאסר של רואה החשבון עד לסיום הדיון בערעור.

בקשתנו לעיכוב ביצוע המאסר שהוגשה יחד עם הערעור לעליון, הובילה בזמנו לדיון סוער בבית המשפט העליון לאור התנגדות נחרצת של הפרקליטות, אך כב' השופט פוגלמן קיבל את עמדתנו ועיכב את ביצוע המאסר. בדיעבד, הישג זה היה גדול במיוחד, מאחר ואם לא הייתה מתקבלת בקשתנו לדחיית המאסר, היה רואה החשבון כבר מסיים את מאסרו עוד בטרם נדון הערעור (בין אם 18 חודשים מלאים, או 12 חודשים בניכוי שליש).  במילים אחרות – רואה החשבון היה מרצה כ- 6 חודשי מאסר נוספים לחינם – והערעור היה מתייתר.. ניתן לקרוא על עיכוב ביצוע המאסר שבנדון בהרחבה כאן.

פגמים בהתנהלות חוקרי מס הכנסה

אף שרואה החשבון שייצגנו הואשם לבסוף גם בעבירות כלכליות חמורות שאינן עבירות מס הכנסה (למשל גניבה בידי מורשה ועבירות הלבנת הון), ואף הורשע בעבירות אלו בבית המשפט המחוזי, כל החקירות שהתנהלו נגדו נוהלו על ידי חוקרי מס הכנסה.

חשוב לדעת כי על פי סע' 227 לפקודת מס הכנסה, יכולות להינתן לחוקרי מס הכנסה סמכויות נרחבות, כמעט מקבילות לחוקרי משטרה. סמכויות אלו כוללות: עיכוב, חיפוש, גביית עדות, חקירה ומעצר, ואף תפיסת מסמכים. עם זאת, החוק מתנה סמכויות אלו בתנאי ברור –  כל עוד מדובר בפעולות שמטרתן מניעה או גילוי של עבירות הנכללות בפקודת מס הכנסה. כלומר – אין לחוקרי מס הכנסה סמכויות לבצע חקירות (או פעולות אחרות) בעבירות פליליות שאינן עבירות מס.

במקרה הנדון, חקרו חוקרי מס הכנסה את רואה החשבון חקירות רבות, בעבירות שאינן עבירות מס הכנסה. בהתאם, הטיעונים שהעלינו במהלך הדיונים, כולל הדיון האחרון בערעור בבית המשפט העליון, כללו טיעונים מרכזיים לפיהם נפלו פגמים מהותיים בהתנהלות החוקרים, ובעצם נפגעו זכויותיו של רואה החשבון להגנה, זכויות להם הוא זכאי על  פי הדין וכן בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון.

חקירה ללא אזהרה

כאשר מוזמן אדם לחקירה פלילית, יש לו זכויות. הראשונה בהן, בדיוק כמו שרובנו מכירים מהסרטים ההוליוודיים, היא להזהיר אותו כי הוא חשוד בעבירה מסוימת, ולכן החקירה מכונה 'חקירה באזהרה'. במסגרת האזהרה נאמר לחשוד גם כי יש לו זכות להיוועץ בעורך דין בטרם החקירה, וכן שהוא יכול לא לומר דבר (זכות השתיקה) ושכל מה שיאמר עשוי לשמש כנגדו. אזהרה זו היא משמעותית, מאחר וקיים איום של הגשת כתב אישום פלילי ושלילת חירותו של  הנחקר, והוא חייב לדעת באיזה עבירות הוא חשוד על מנת שיוכל להיערך מבעוד מועד ולשמור על זכויותיו. זכויות הגנה אלו הן זכויות בסיסיות, הניתנות לכל אדם בישראל.

במקרה הנדון, חוקרי מס הכנסה הזהירו את רואה החשבון רק על עבירות המס בהן הוא נחשד. כך למשל, הם לא הזהירו אותו על עבירות של גניבה, רישום כוזב במסמכי תאגיד או הלבנת הון, אף שבחקירתם שאלו אותו שאלות רבות בנושאים אלו. זאת ועוד, כתוצאה מחקירתם של חוקרי מס הכנסה, הוגש כתב אישום שכלל את העבירות הפליליות שהוזכרו, בנוסף לעבירות המס. בעצם – רואה החשבון נחקר על עבירות פליליות חמורות שונות, וזאת מבלי שהוזהר שהוא חשוד בעבירות אלו, ומבלי שיכל היה להיערך לכך, למשל באמצעות היוועצות עם עו"ד בסוגיות אלו או בחירה בזכות השתיקה. ראוי לציין כי  מדובר היה בלא פחות מ-6 חקירות, שנפרשו לאורך תקופה של 3.5 שנים. רק בתום תקופה זו, כאשר הפרקליטות קיבלה את חומרי החקירה מחוקרי מס הכנסה וביקשה השלמת חקירה, נחקר רואה החשבון לראשונה במשטרה והוזהר בגין כל העבירות. חקירה זו כבר הייתה בבחינת מעט מדי ומאוחר מדי.

איפה המשטרה?

חשוב לדעת כי אין זה חריג שבמהלך חקירה של מס הכנסה עולה כי החשוד ביצע עבירות פליליות שאינן עבירות מס, אך במקרה כזה,  חוקרי מס הכנסה מעבירים את החקירה (כולה או חלקה) למשטרה, או לחילופין מוקם צח"מ –'צוות חקירה מיוחד' הכולל גם חוקרים של משטרת ישראל וגם חוקרי מס. כמובן שצוות שכזה, כמו כל צוות חקירה, מחויב להזהיר את החשוד בכל העבירות המיוחסות לו, ולא רק בחלקן.

במקרה המדובר, ועל אף העבירות המדוברות, רק חוקרי מס הכנסה ביצעו את החקירות, מבלי שהזהירו את החשוד בעבירות הגניבה, הרישום הכוזב והלבנת ההון,  והם לא העבירו את החקירה מיוזמתם למשטרה, וגם לא ביקשו הקמה של צח"מ.

בהתאם, העלינו טיעונים לאורך כל הדרך כי נפלו פגמים בהתנהלות החוקרים, אשר הובילו לפגיעה בזכויותיו הבסיסיות של רואה החשבון כחשוד. לאור זאת, ביקשנו לפסול את החקירות, העדויות והראיות, ולזכות את הנאשם.

מדוע פגם בהתנהלות החוקרים הוא כה מהותי? חשוב להבהיר כי יצא מצב בו רואה החשבון אמר בחקירה דברים מבלי שהוזהר או הוחשד בעבירות המיוחסות לו, כך שיתכן ודברים שהוא אמר כהגנה אל מול חשד מסוים, עלולים היו לעורר חשדות נגדו אל מול סעיף אישום אחר. לא רק זאת. לחוקרי מס הכנסה אין בכלל סמכות לחקור בעבירות פליליות שאינן עבירות מס, כפי שתואר מעלה, ולכן לא היה מפתיע כי הצלחנו למצוא בחקירתם פגמים נוספים. למשל, חוקרי מס הכנסה תפסו מסמכים והוציאו צווים לצורך חקירת עבירת הגניבה, שאינם בסמכותם, כך שגם דרך איסוף הראיות נעשתה שלא כדין.  עוד טענו כי גם בעבירות מס הכנסה, לא הייתה אזהרה קונקרטית, אלא רק אזהרה לקונית (האזהרה לא הייתה מפורטת דייה, ולא הבהירה לחשוד באופן ברור ומפורט את סעיפי החשדות).

בסופו של יום, טיעונים אלו ועוד הם שהביאו בערעור בבית המשפט העליון להפחתה משמעותית בענישה של רואה החשבון, ולכך כי הנזקים בתיק זה צומצמו באופן משמעותי מאוד עבורו.

תיק זה מלמד כי גם גם בהרשעה על עבירות חמורות כגון אלו, וגם כאשר מדובר במייצג, ניתן במאבק עיקש ועקבי, גם אם לעתים הוא אורך שנים רבות, לאתר את הטיעונים המשפטיים הנבונים אשר יובילו לצמצום נזקים משמעותי ביותר ללקוח.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה למסים, עבירות כלכליות, עבירות צווארון לבן והלבנת הון, המלווה את לקוחותיו החל משלבי חקירה ומעצר ועד לתום כלל ההליכים הפליליים.

 

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר