fbpx

המאבק בהון שחור מתקדם ורשות המסים ממשיכה במהלכיה לעקוב אחר 'שובל הכסף'. אם חשבתם שהחוק לצמצום השימוש במזומן אשר נכנס לתוקף בתחילת שנת 2019 היה סוף פסוק, ניתן כעת להבין במפורש שזה היה רק הצעד הראשון.  בימים הקרובים ייכנס לתוקפו הצעד השני בצורת תיקון לחוק, המפחית אף יותר את תקרות השימוש במזומן, והצפוי להשפיע הן על ההתנהלות העסקית והן על רכישות פרטיות.  

ריכזנו במאמר זה את התשובות המרכזיות לשאלות העולות מהשטח.

רקע כללי

את החוק לצמצום השימוש במזומן אשר נכנס לתוקף בתחילת שנת 2019 רובכם כבר מכירים. החוק קבע תקרות מקסימליות לשימוש במזומנים תוך שהוא מבחין בין בעלי עסקים לאנשים פרטיים ('עוסקים' / 'מי שאינם עוסקים'). המטרה של החוק מתחילת הדרך הייתה ברורה וגלויה – להילחם בהון שחור. זאת מתוך ההבנה ששימוש במזומן הוא 'הדלק' שמניע את הכלכלה השחורה היות וקשה לעקוב אחריו, קל להסתירו ובסופו של יום הוא הופך את עבירות המס לקלות יותר לביצוע.  'שימוש במזומן' מתייחס כמובן לשימוש בשטרות כסף ומטבעות אך באותה הזדמנות נקבעו גם כללי משחק חדשים ומגבלות לשימוש בצ'קים, כמו האיסור להשתמש בצ'ק שלא מצוין בו שם המוטב.

עיקרי החוק לאחר התיקונים מאוגוסט 2022

החוק מבחין, כאמור, בין 'עוסקים'  – המנהלים פעילות עסקית בה הכסף מחליף ידיים, לבין 'מי שאינם עוסקים' – המנהלים פעילות פרטית שיש בה החלפת כספים.

עיקרי החוק לגבי העוסקים:

ראשית נבהיר כי כללים אלו חלים על מי שיש להם עסק, וגם לגבי פרטיים שרוכשים מבעלי עסקים.

הסכום: הסכום המירבי לתשלום במזומן הופחת  מ-11,000 שקלים ל-6,000 שקלים, כולל מע"מ, כאשר אחד הצדדים הינו עוסק. מעבר לסכום זה, ניתן יהיה לשלם במזומן עד 10% מהעסקה או 6,000 ₪ – הנמוך מביניהם. שימו לב שתקרת המזומן לגבי עוסקים חלה גם על רכישה של אדם פרטי מעוסק.

דוגמא: אם אני בעל עסק, ואני רוכש עבור העסק מחשב ששוויו 5,500 שקלים כולל מע"מ, אוכל לשלם את כל הסכום במזומן, היות והוא נמוך מתקרת המזומן אשר נקבעה לעוסקים (6,000 שקלים).  אבל אם המחשב עולה 8,000 שקלים כולל מע"מ, אוכל לשלם רק 800 שקלים במזומן שהינם 10% מסכום העסקה. שימו לב, גם אם אדם פרטי רוכש את המחשב המגבלה זהה, מאחר ומדובר ברכישה מעוסק.

הענישה: בקרב העוסקים, יש דווקא הקלה בענישה, והעיצומים הופחתו ביחס להיקף ההפרה:

  • בהפרות עד 25,000 ₪, עיצום כספי עד 10% מהיקף ההפרה (בעבר היה זה 15%).
  • בהפרות של 25-50,000 ש"ח, עיצום כספי עד 15% מהיקף ההפרה (בעבר היה זה 20%).
  • בהפרות מעל 50,000 ₪, עיצום כספי עד 25% מהיקף ההפרה (בעבר היה זה 30%).

עיקרי החוק לגבי מי שאינם עוסקים:

ראשית נבהיר כי שני הצדדים לעסקה צריכים להיות פרטיים על מנת שכללים אלו יחולו. גם בעל עסק יכול להיחשב אדם פרטי במסגרת עסקה, כל עוד היא בוצעה לצרכיו הפרטיים ואינה קשורה לעסק.

הסכום: ניתן להעביר רק עד 15,000 שקלים בין אנשים פרטיים, במקום 50,000 שקלים שהיו מותרים עד כה. בסכומים העולים על תקרה זו, ניתן יהיה לשלם רק 10% מגובה העסקה במזומן או את הסכום שנקבע – הנמוך מביניהם. יוצא מן הכלל לעניין זה הוא הדין לגבי רכישת רכב,  שם הסכום נותר 50,000 שקלים כפי שהיה לפני כן.  גם פה, מעבר לתקרה, 10% בלבד או סכום התקרה, הנמוך מביניהם.

דוגמאות:  אם אדם פרטי נותן מתנה אישית לחברו, הוא יכול להעביר אותה במזומן רק עד לסכום של 15,000 שקלים. מעבר לסכום זה הוא יוכל להעביר רק 10% במזומן. כלומר, אם המתנה היא של 20,000 שקלים, הוא יוכל להעביר רק 2,000 שקלים במוזמן.

אם אדם פרטי מתארח בבית בית מלון שעלותו 10,000 שקלים (כולל מע"מ), הרי שהוא משלם לעוסק, ולכן תקרת השימוש במוזמן שחלה עליו היא של עוסק – 6,000 שקלים. בהתאם, אדם פרטי זה יוכל לשלם רק 10% מהעסקה במוזמן (עד 1,000 שקלים).  שימו לב – אם מדובר באירוע משפחתי גדול יותר ועלות המלון היא 70,000 שקלים, ניתן יהיה לשלם עד 6,000 במזומן בלבד, מאחר והחוק קובע 10% או 6,000 שקלים – הנמוך מביניהם. במקרה זה 10% (7,000 ש"ח) עולים על ה-6,000 ולכן ניתן יהיה לשלם רק 6,000 שקלים במזומן.

באשר ליוצא מן הכלל .אם עלות הרכב היא עד 50,000 שקלים, ניתן יהיה לשלם את הסכום במזומן. מעבר לסכום זה, ניתן יהיה לשלם רק 10% במזומן, או עד 50,000 שקלים, הנמוך מביניהם. אם הרכב עולה 80,000 שקלים, ניתן יהיה לשלם רק 8,000 שקלים במזומן. חשוב להדגיש שלא ניתן לשלם 50,000 שקלים במזומן ועוד 30,000 שקלים באופן אחר כמו העברה בנקאית היות וזה מנוגד לחוק.

הענישה: ניתן לראות גם מהלכים שרומזים על ניסיונות להתייעלות באכיפה במסגרת התיקונים לחוק. מעתה  מאפשר החוק לרשות המסים הטלה של קנסות מינהליים אל מול אנשים פרטיים (שאינם עוסקים), כחלופה להליך פלילי.  יהיה ניתן גם להטיל כפל קנס בהפרות מינהליות חוזרות, אם התרחשו תוך שנתיים מההפרה הקודמת.

ענישה חמורה יותר במעשי מרמה

ניתן להרחיב עוד את הענישה במקרה של מעשה מרמה. החוק מבהיר כי מי שביצעו מעשי מרמה במטרה להתחמק מאחד האיסורים לגבי השימוש במזומן, צפויים למאסר של עד 3 שנים.

מהו מעשה מרמה שכזה? פיצול של עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה; ו/או רישום של פרטים כוזבים במסמך.

מענה לשאלות העולות מהשטח

איך נבחין בין עוסק למי שאינו עוסק?

  • התנהלות עסקית (עסקה של 'עוסק') מתקיימת כאשר מדובר בשני עוסקים בפעילות עסקית, או כאשר אדם פרטי רוכש מעוסק.
  • התנהלות פרטית (עסקה של 'מי שאינו עוסק') מתקיימת כאשר שני הצדדים אינם עוסקים, וגם כאשר אדם פרטי מוכר לעוסק.
  • כאשר אדם שיש לו עסק מקיים עסקה שהיא פרטית ואינה קשורה לצרכיו העסקיים, הוא נחשב צד שאינו עוסק.

האם הסכומים הללו כוללים או שאינם כוללים מע"מ?

הסכומים החדשים הרשומים בתיקון לחוק כוללים בתוכם כבר את כל תשלומי המס והתשלומים הנלווים, כמו מע"מ, מס קנייה ובלו, דמי משלוח ועוד, כך שלא ניתן 'להתחכם להם' ולהוסיף להם סכומים אלו ואחרים.

האם תשלום באפליקציות כמו ביט ופייבוקס נחשבות כתשלום במזומן?

התשובה היא לא. חשוב להבין שהרציונל מאחורי החוק לצמצום השימוש במזומן הוא לייצר מעקב אחר שובל הכסף, ולכן הוא מתייחס אל כספים שלא ניתן לעקוב אחריהם באופן מסודר כמו מטבעות ושטרות, צ'קים ללא שם מוטב או כספים אחרים המועברים ללא רישום כמו הלוואות או תרומות. היות וניתן לעקוב אחר העברות או הלוואות דיגיטליות באופן מסודר, הן לא נכללות במגבלות חוק זה.

האם ניתן לשלם במזומן את הסכום עד התקרה, ואת היתר בדרך אחרת?

התשובה היא לא. נקבעו לכך כללים ברורים וחשוב לשים לב אליהם. אם היקף העסקה אינו עולה על הסכום שהחוק קובע, ניתן יהיה לשלם את כל הסכום במזומן. מרגע שהיקף העסקה עובר את התקרה שנקבעה, ניתן יהיה לשלם במזומן רק עד 10% מגובה העסקה או עד התקרה בחוק, הנמוך מביניהם.

נמחיש זאת באמצעות דוגמא. במסגרת עסקית, ניתן יהיה מעתה לבצע עסקאות במזומן, רק כאשר גובה העסקה (כולל מע"מ ותשלומים נלווים) אינו עולה 6,000 שקלים. אם העסקה עולה על סכום זה, ניתן יהיה לשלם במזומן עד 10% מגובה העסקה או עד 6,000 שקלים – הנמוך מביניהם. כלומר, אם רכשתם שירותי ייעוץ בסכום של 20,000 שקלים – ניתן יהיה לשלם רק 2,000 שקלים במזומן. נדגיש שוב כי חשוב לשים לב לסעיף זה מאחר ורבים אינם מבינים את פרטיו עד תום.

מה קורה כאשר אדם פרטי מוכר לעוסק?

זוהי שאלה מצוינת והתשובה אולי מפתיעה לחלק מכם. כאשר אדם פרטי מוכר לעוסק, למשל מוכר לו את האקסבוקס הישן של הילדים, הרי שהכללים של מי שאינם עוסקים חלים עליו. במקרה זה, העוסק יוכל לשלם לאדם הפרטי במזומן עד לסכום של 15,000 שקלים, ומעבר לכך רק 10% מגובה העסקה. זאת למעט מכירת רכב, שם התקרה שנקבעה היא 50,000 שקלים כמו שציינו בתחילה.

מה הדין לגבי תשלומי שכר דירה בין אנשים פרטיים?

ניתן יהיה לקבל במזומן סכומים עד לתקרה של 15,000 שקלים, כפי שהחוק קובע לגבי מי שאינם עוסקים. אם שכר הדירה החודשי נמוך מ-15,000 שקלים, ניתן יהיה לקבל סכום זה במזומן בהנחה שההסכם הוא חודשי. אם למשל ההסכם הוא רבעוני, ושכר הדירה החודשי הוא 10,000 שקלים, הרי שסכום העסקה הרבעוני הוא 30,000 שקלים (עולה על 15,000 שקלים). במקרה כזה ניתן יהיה לשלם רק 10% מהסכום במזומן (3,000 שקלים), או לחילופין לשנות את ההסכם לתשלום חודשי, אז העסקה המתחדשת בכל חודש היא נמוכה מהתקרה, וניתן יהיה לקבלה במזומן.

מה הדין לגבי תרומות ו/או הלוואות?

כאשר אנשים פרטיים נותנים או מקבלים הלוואה או תרומה, חלים עליהם הכללים הדומים לעוסקים. הם יוכלו לשלם במזומן עד לגובה עסקה של 6,000 שקלים. מעבר לכך, יוכלו לשם רק 10% או 6,000 ש"ח, הנמוך מביניהם.

מה הדין לגבי מתנות?

במקרים בהם אנשים פרטיים נותנים או מקבלים מתנה, חלים עליהם הכללים של מי שאינם עוסקים. הם יוכלו לשלם במוזמן כאשר המתנה אינה עולה על 15,000 שקלים, ומעבר לכך יוכלו לשלם רק 10% או 15,000 שקלים, הנמוך מביניהם.

מה הדין לגבי מתנות בתוך המשפחה?

אין מגבלה היות וההגבלות על השימוש במזומן אינן חלות על קרובי משפחה. החוק מגדיר מיהם אותם בני משפחה: בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכל אדם אחר שמפרנסים.


מה הדין לגבי שכר עבודה?

סוגיה זו חריגה ולכן יש לשים לב אליה. כאשר אנשים פרטיים נותנים או מקבלים שכר עבודה,  ניתן לשלם במזומן עד לגובה עסקה של 6,000 שקלים. עם זאת, כאשר שכר העבודה גבוה מסכום זה, לא ניתן יהיה לשלם במזומן כלל. הדין של 10% אינו חל בכל הקשור לשכר עבודה.

 

לסיכום דברים אלו, זכרו כי חשוב להיות עם יד על הדופק ולעקוב אחר השינויים התכופים על מנת לבצע את ההתאמות הנדרשות בעסק, לתאם ציפיות ולתדרך את כל מי שרלוונטי, בין אם אלו עובדים, ספקים, שותפים או קהלי הלקוחות.

אם בכל זאת הסתבכתם, בטעות או שלא בטעות, דאגו כי ילווה אתכם עו"ד המומחה למסים, על מנת שתוכלו לסיים את ההליך בנזק מינימלי וללא הסתבכות בפלילים. אנחנו כמובן כאן לכל שאלה.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד עורכי דין מוביל בתחום המסים והעבירות הכלכליות, המתמחה בעבירות מס הכנסה ומע"מהלבנת הון ועבירות צווארון לבן והמלווה את לקוחותיו החל בשלבי ביקורת וחקירה ועד לסגירת התיק.

.

 

 

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר