עבירות מס טכניות ועבירות מס מהותיות: מה ההבדל ואיך מתמודדים איתן?

עבירות מס הכנסה ועבירות מע"מ נגרמות כשנישום אינו ממלא את המוטל עליו על פי חוק בכל הקשור לתשלומים ולדיווחים הנדרשים לרשויות המס. מתי מדובר בעבירת מס פלילית ומה אפשר לעשות כדי לתקן את המצב?

18356519 m

עבירות מס מתרחשות כאשר הנישום אינו ממלא אחר ההוראות הקבועות בחוק בכל הקשור לתשלומים ולדיווחים הנדרשים למס הכנסה או למע"מ. עבירות אלו מתחלקות לשני סוגים: עבירות טכניות ועבירות מהותיות.

עבירות מס טכניות הן עבירות הנגרמות כתוצאה מחוסר שיתוף פעולה של הנישום עם רשויות המס, או כאשר הוא אינו מבצע את המוטל עליו לפי החוק. עבירות כאלו הן למשל אי קיום דרישות לפי פקודת מס הכנסה, אי הגשת דו"חות במועד, אי ניהול פנקסי חשבונות, אי רישום תקבולים או אי העברת ניכויים במועד. העונש בצדן של עבירות מסוג זה עומד על מאסר במשך שנה עד שנתיים וקנס כספי, אך במקרים מסוימים ניתן להמיר את כתב האישום בתשלום קנס מינהלי. אם בקשתו של הנאשם לקנס מינהלי אושרה והנאשם שילם את הקנס, כתב האישום שהוגש כנגד הנאשם יימחק ולא יהיה לו רישום פלילי.

עבירות מס מהותיות נגרמות במצבי התחמקות ממס בכוונה ובזדון, כאשר מטרת המתחמק הינה הקטנת נטל המס המוטל עליו. דוגמאות לעבירות מס מהותיות הן העלמת הכנסות, השמטת הכנסה שיש לכלול בדו"ח, מסירת אימרה או תרשומת כוזבות בדו"ח, הכנת פנקסי חשבונות כוזבים, הצגת מסמך כוזב למשלם ההכנסה על מנת למנוע או להפחית ניכוי מס במקור, הפצת חשבוניות פיקטיביות, ניכוי תשומות שלא כדין וניכוי תשומות פיקטיביות.

במקרה של חשד לעבירת מס מהותית, על התביעה להוכיח כי לנאשם היתה מודעות למעשה ולקיום הנסיבות וכי הנאשם היה בעל כוונה מיוחדת להשיג את מטרת ההשתמטות ממס. אם האישום מתגבש לכדי הרשעה, העונש בגין עבירות אלו חמור מזה המוטל על העובר את העבירות הטכניות, ועומד על מאסר של עד שבע שנים בפועל, אך לעתים ניתן להמיר את ההליך הפלילי בהליך כופר, המאפשר תשלום כופר כספי במקום ניהול הליך פלילי, לפי שיקולים שונים של רשויות המס כגון חומרת העבירה, היקף העבירה, נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות חייו של הנאשם, הסרת המחדלים וכדומה.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, המעניק יעוץ משפטי וייצוג בעבירות מס הכנסה ועבירות מע"מ, הכולל ייעוץ וייצוג בשלבים הראשונים של חקירות ומעצרים, וכן ייצוג בניהול תיקים ובערעורים בבית המשפט בהליכי קנס מינהלי, כופר וגילוי מרצון.

 

נכתב ע"י