תשלום כופר כספי על ידי נאשם בעבירת מס, נועד להיות חלופה להליך הפלילי ומשחרר את משלם הכופר מאחריות פלילית למעשה העבירה.

עו"ד זרקו זמיר מסבירה ל"כלכליסט" על הליך הכופר

מאז ומתמיד מושג הכופר נתפס ככפרה על מעשה, וזהו גם הרציונל שעומד מאחורי המרת אישום פלילי בכופר כשמדובר בעבירות מס. תשלום כופר כספי משחרר את משלם הכופר מאחריות פלילית למעשה העבירה ונועד להיות חלופה להליך הפלילי, כך שאם ועדת הכופר החליטה על תשלום כופר והכופר שולם, נפסקים ההליכים המשפטים לעניין אותה עבירה ואין להמשיך בהליכים כנגד אותו אדם ששילם את הכופר. אם בעת תשלום הכופר הנאשם היה עצור, תשלום הכופר יביא לשחרורו.

באילו חוקי מס קיים הליך הכופר?

סמכותה של רשות המסים להמיר את העמדתו של החשוד בעבירת מס לדין בתשלום כופר כסף, קיימת בכל חוק מס.
מכוח סעיף 221 לפקודת מס הכנסה, סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין, סעיף 121 לחוק מע"מ, סעיף 231 א' לפקודת המכס, סעיף 25 לפקודת מס קנייה וסעיף 60 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, רשאי המנהל להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי כנגדו. לצורך כך קיימות ברשות המסים ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין וכן ועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קנייה, שבסמכותן לדון בתיקים ולקבל החלטות על הטלת כופר. הוועדות בוחנות את התיקים ומחליטות אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק או הנישום לכופר.

באיזה שלב מוגשת בקשת הכופר ?

ניתן להגיש בקשת כופר עבור חשוד כבר בשלב החקירות. הבקשה מוגשת ליחידה החוקרת אשר נותנת את חוות דעתה לבקשת הכופר ומועברת על ידיה לוועדת הכופר המוסמכת. גם בשלב שבו תיק החקירה מועבר לפרקליטות ניתן להגיש בקשת כופר, אלא שהפרקליטות היא זו אשר תיתן חוות דעת לגבי בקשת הכופר, במקום היחידה החוקרת. ניתן להגיש בקשת כופר גם בשלב שלאחר הגשת כתב האישום, אלא שאז מוגשת בקשת הכופר באמצעות הפרקליטות ליועץ המשפטי לממשלה, ונדרש אישורו לעיכוב ההליכים בתיק.

השיקולים והקריטריונים בהחלטה להמיר כתב אישום לתשלום כופר

השיקולים מאחורי הליך כופר בעבירות מס דומים לשיקולים שביסוד הליך הקנס המינהלי: אי הכתמת שמו של העבריין בהרשעה פלילית, צמצום עלויות וקיצור משך הטיפול בעבירות המס, הקטנת העומס על בתי המשפט והפרקליטות ומניעת מצבים של חוסר אכיפה. ברשות המסים קיימות מספר ועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מס הכנסה, מס קנייה, מיסוי מקרקעין ועוד. תפקידה של הוועדה הוא לקבוע האם להטיל כופר מס, ואם כן – מהו סכום הכופר שיש לשלם.

עד היום לא קיימת רשימת קריטריונים ברורה וסגורה לעניין היחס של רשות המסים אל בקשת הכופר. אולם לצורך גיבוש החלטת ועדת הכופר בבקשה להמרת כתב האישום בכופר כסף, נשקלים בין היתר שיקולים כחומרת העבירה; מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה; הרשעות קודמות; תשלומי כופר בעבר; מצב אישי; בני משפחה התלויים בחשוד; העניין הציבורי בהעמדה לדין; הסרת המחדל; האם מדובר בעבירה של מייצג במסגרת מילוי תפקידו; האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות; הצורך בהרתעה באותו ענף; קיום עבירות לפי חוקים אחרים מעבר לעבירות לפי דיני המס, ועוד.

שיקולים מנחים בהטלת כופר כסף בעבירות מס – אתר רשות המיסים

פרסום שמות הנהנים מהסדרי כופר

החלטות ועדות הכופר מתפרסמות באתר רשות המסים. בעבר, שמות מבצעי העבירות לא פורסמו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות וחובת הסודיות הקיימת בדיני המס. כיום, במסגרת המידע המפורסם על ידי רשות המסים בהתייחס להחלטות המתקבלות על ידיה בנושא הסדרי הכופר, כלולים גם שמותיהם של הנישומים שעמם נערכו הסדרי הכופר, בעקבות החלטת בית המשפט העליון בערעור עע"ם 398/07, התנועה לחופש המידע ורביב דרוקר נ' רשות המסים. 

סכום הכופר

כאשר ועדת הכופר מחליטה על הטלת כופר, היא קובעת מהו שיעור הכופר שיש לשלם. מאחר שקיים שוני בחקיקה בתחומי המסים השונים, ישנם הבדלים בשיעורי הכופר שנקבעים בדיוני הכופר ביחס לעבירות על חוקי המס השונים. לדוגמא, בתיקי מס הכנסה מושם דגש בדיוני הכופר על סכום המחזור שלא דווח, ואילו בתיקי מע"מ ההתייחסות הינה לסכום המס ולא לסכום המחזור. סכום הכופר אינו קבוע ונתון לשיקול דעתה של ועדת הכופר, אולם בתיקי כופר רבים מקובל לקבוע את תשלום הכופר ל-30% מסכום המס שלא שולם. סכום הכופר תלוי גם במידת שיתוף הפעולה מצד הנישום, בהיקף העבירות, בהיקף חבות המס הנגזרת מהעבירות, המלצת היחידה החוקרת והפרקליטות.

חשוב לזכור כי תשלום הכופר אינו מבטל או בא במקום תשלום המס שהיה על הנישום לשלם, אלא מתווסף לתשלום חוב המס.

לעתים עדיף להיות חכם ולא צודק

ניסיון החיים מלמד כי פעמים רבות עדיף להיות חכם ולא צודק, וכך הדבר גם כאן. גם כאשר אדם בטוח בצדקתו וכי משפט פלילי נגדו יסתיים בזיכויו, מומלץ להעדיף פעמים רבות את המרת האישום בכסף. תשלום כופר חוסך פרסום מביך ומזיק, כסף, זמן, מתיחות וחרדה הכרוכים בניהול תיק פלילי בבית המשפט. כל אלה מרכיבים שבשל קיומם עדיף תשלום כופר במקום מאבק בבית המשפט, שתוצאותיו – יש לזכור – אף פעם לא ידועות ומובטחות.

הצלחות משרדנו בתיקי כופר

למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות כופר. להלן מספר דוגמאות לתיקים שהסתיימו בכופר בהם ייצג משרדנו :

החלטות וועדות הכופר ברשות המיסים :

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, המעניק יעוץ משפטי וייצוג בעבירות מס הכנסה ועבירות מע"מ, הכולל ייעוץ וייצוג בשלבים הראשונים של חקירות ומעצרים, וכן ייצוג בניהול תיקים ובערעורים בבית המשפט בהליכי קנס מינהלי, כופר וגילוי מרצון.

לקוחות ממליצים

עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
הריני מוצא לעצמי זכות וחובה לשבח את עבודתך הנאמנה, המקצועית, והמסורה ולהביע רגשי הערכתי ותודתי לעבודתך המבוצעת במסירות תוך השקעה מיוחדת ומתן יחס אישי ואנושי. יחסי האנוש המעולים שלך ממש ראויים לכל שבח וכך גם השירות. את מוכשרת ביותר, אכפתית, אנושית בצורה בלתי רגילה, ונעימת פנים וסבר. כאזרח, ואדם אשר נזקק לעזרה גדולה בתחום המשפטי ואשר קיבל את כל השירות והיחס הטוב רציתי להביע את תודתי. הינך כוכב עולה בשמי כל המערכת המשפטית במדינה, ולהערכתי מצפה לך עתיד מבטיח ביותר לאור כל הכישורים הנדירים שלך.
מנצהורי אסף
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא