fbpx

מהם הקריטריונים לפיהם מחליט בית המשפט לדחות עונש מאסר שנגזר על אדם ומתי תידחה הכניסה לכלא עד לאחר דיון בערעור?

זרקו זמיר מסבירה בסוגרים חשבון מהי האחריות הפלילית והמקצועית של רואי החשבון?

רואה החשבון שביקש לדחות את מאסרו

לאחרונה טיפל משרדנו בערעורו של רואה חשבון אשר הורשע בעבירות של גניבה בידי מורשה, ובעבירות מס והלבנת הון. מדובר היה בעבירות כלכליות שהיקפן כחצי מיליון ₪, שבוצעו כולן מול החברה בה שימש כחשב שנים רבות, ואשר התרחשו למעלה מ-14 שנים לפני יום הכרעת הדין. מדובר בחברה שנקלעה לקשיים, והחשב טען כי כל פעולותיו נעשו על דעת החברה ובמטרה להצמיחה, ואת הכספים האמורים הוא השקיע באופציות מעוף עבור החברה, מהלך שלא הניב בסופו רווח. ראוי לציין כי לא חלה התיישנות על העבירות, מאחר והחקירה וההליכים החלו שנים רבות לפני יום ההכרעה.

הורידו את המדריך שלנו לכל שלבי ההליך הפלילי. למדריכים נוספים להורדה לחצו כאן.

בסופו של דבר, על רואה החשבון הוטלו 18 חודשי מאסר בפועל בגין חלק מהאשמות אלו, והגשנו בשמו ערעור לבית המשפט העליון גם על הכרעת הדין (ההרשעה) וגם על גזר הדין (העונש).

בקשה לעיכוב מאסר

במקביל לערעור, הגשנו לבית המשפט 'בקשה לעיכוב ביצוע המאסר' וזאת עד לסיום הדיון בערעור. עשינו זאת מתוך אמונה כי סיכויי הערעור טובים, ועל כן רצינו לוודא שהלקוח לא ישהה בכלא לתקופה שבסופו של יום תהיה יותר ארוכה מזו שיצטרך לרצות בפועל לאחר החלטת השופטים בערעור, או שירצה עונש לגמרי לחינם, באם הערעור יתקבל במלואו.

יתרה מכך, צפינו כי גם אם יוותר העונש בעינו בתום הערעור, צפוי מאסרו של רואה החשבון להתקצר בשליש בגין התנהגות טובה, ובארבעה חודשים נוספים לאור שחרור מינהלי כפול (תיקון סע' 68 לפקודת בתי הסוהר). מדובר בהוראת שעה שנולדה מבג"צ שהגישה האגודה לזכויות האזרח בישראל (1892/14), ואשר קבעה כי לאור תנאי הצפיפות הקשים בכלא, נציב שב"ס יורה על שחרור מינהלי באופן שוטף, לתקופה כפולה ביחס למה שהיה נהוג בעבר.

לכן, לאור התנהגותו של רואה החשבון, מידותיו, גילו, מצבו הרפואי, עברו הנקי, השבת כספי הגניבה, הסרת המחדלים במס הכנסה ועוד, צפינו כי הוא ישתחרר לאחר ריצוי של 8 חודשי מאסר בלבד. בהתאם, התקיים חשש אמיתי שהוא ירצה מאסר ארוך מהנדרש, באם לא יידחה העונש עד לסיום הערעור.

בעקבות התנגדות הפרקליטות לבקשתנו לעיכוב ביצוע המאסר, התקיים דיון בבית המשפט העליון בסופו החליט כבוד השופט פוגלמן להורות על עיכוב ביצוע עונש המאסר עד להחלטה בערעור. בדיון עלו מספר סוגיות משפטיות חשובות אשר נפרט להלן.

מתי בית המשפט מעכב ביצוע מאסר?

ככלל, כאשר נגזר על אדם שהורשע עונש מאסר בפועל, אמור העונש להתחיל באופן מידי.

עם זאת, החוק מאפשר לבית המשפט לדחות עונש שקבע למועד אחר פעמיים (הפעם השנייה 'מטעמים מיוחדים'), בהתאם לסע' 87 לחוק העונשין שעניינו 'דחיית מועדים'. הדחייה הראשונה היא לרוב קצרה, לצורך התארגנות למאסר, אך הדחייה הנוספת נובעת לרוב מבקשות לדחייה ממושכת יותר בעקבות הגשת ערעור או טעמים מיוחדים אחרים. עם זאת, החוק אינו קובע את הקריטריונים הברורים להחלטות אלו, ואינו מגדיר מהם 'טעמים מיוחדים', כך שהוא מותיר זאת לשיקול דעתו של בית המשפט.

ישנן בקשות רבות לעיכוב ביצוע מאסר כאשר האדם שהורשע מגיש ערעור, היות וזה מבקש לדחות את עונשו עד שיתברר גזר הדין הסופי.

הלכת שוורץ. בערעור פלילי 111/99, בעניין ארנולד שוורץ, דנו השופטים בשאלה 'מתי מוצדק לעכב ביצוע מאסר לאור ערעור'. בפסק הדין, המכונה מאז 'הלכת שוורץ', פירט בית המשפט את מכלול הנתונים והנסיבות שעל השופטים לקחת בחשבון בהחלטות אלו, בכללם 5 מרכזיים: עבר פלילי, נסיבות אישיות, אורך תקופת המאסר וחשש מבריחה, מסוכנות וטיב הערעור (האם הוא רק על העונש או גם על ההרשעה עצמה). השופטים נתנו דגש מיוחד לשתי סוגיות: סיכויי ההצלחה של הערעור המוגש (מספיק להראות סיכוי סביר); ומידת הנזק שעשוי להיגרם לצדדים כתוצאה מעיכוב העונש / או מההחלטה שלא לעכבו ('האם ניתן יהיה להשיב המצב לקדמותו').

הלכת שוורץ ייחודית בכך שהיא מבהירה שעל אף שריצוי מידי של עונש מאסר צריך להיות הנורמה, במצבים שבהם ישנו ערעור תלוי ועומד, יש צורך לבצע איזון מחדש של כלל השיקולים, על פי הקריטריונים שתיארנו.

מדוע? ננסה להמחיש זאת כך. אם נכנס אדם שהורשע לכלא ומרצה מאסר מסוים, ובמקביל נדון ערעורו ולאחר סיומו מסתבר שהיה צריך לרצות מאסר קצר יותר ובעצם הוא ישב בבית הסוהר לחינם – מתייתר הערעור. בעצם, יוצא מצב שבו הנאשם לא באמת מיצה את זכותו לערעור – כי אף אחד לא יוכל להשיב לו את הימים בהם הוא שהה בכלא לשווא (עונש מאסר אינו 'הדיר'), ובעצם גם אם נגזרה עליו הקלה בערעורו – הוא לא זוכה לממש הקלה זו בפועל. מצב שכזה מכונה 'סיכול של הערעור'.

כיצד שוכנע בית המשפט העליון לעכב המאסר של רואה החשבון?

אחד הטיעונים המרכזיים שהעלינו היו כי מאחר וצפוי שרואה החשבון ישתחרר כבר לאחר 8 חודשים מהכלא (גם אם יידחה הערעור), כפי שפירטנו בתחילת מאמר זה, יש סיכוי של ממש שהוא ישב בכלא לחינם, מאחר ודיון בערעור צפוי להתקיים תוך כשנה מיום הגשת הערעור.

המדינה, שהתנגדה לבקשתנו לעיכוב ביצוע המאסר, התבססה בהתנגדותה על פס"ד לויה (ע"פ 2690/16). אצל לויה, קבע כבוד השופט פוגלמן כי יש להחליט על עיכוב ביצוע מאסר רק לפי אורכו של עונש המאסר שנקבע בגזר הדין, ולא לפי החלטות עתידיות של ועדת השחרורים או נציב השב"ס אשר ניתן רק לשער לגביהם.
בטיעונים שהעלינו הראינו כי לא ניתן כלל להשוות בין התיקים, מאחר ואצל לויה, מדובר היה בביצוע עבירות חמורות בהרבה, אשר כללו הפעלת כוח ואלימות (למשל: סחיטה באיומים, פריצה לבניין, סחיטה בכוח, קשירת קשר לביצוע פשע ועוד), ובהתאם, הייתה כאן מסוכנות גבוהה, חשש שהנאשם יימלט, והנאשם אף ישב במעצר לאורך כל ההליכים, ובסופו של דבר נידון ל-6.5 שנות מאסר. זו גם הייתה בקשה להפסקת ריצוי מאסר (שכבר החל) ולא לדחיית מאסר (שעדיין לא החל).

אך חשוב מזה, הראינו כי גם בפס"ד לויה, בנסיבות חמורות בהרבה כאמור, שגו השופטים כאשר החליטו שלא להפסיק את מאסרו בהתחשב רק בגזר הדין הנוכחי, ובסופו של דבר 'סוכל ערעורו'.

בערעור שהגיש, לויה זוכה בסופו של דבר בחלק מהאישומים שיוחסו לו ועונשו הוקל ל-5 שנים, אך הוא לא זכה להנות מהקלה זו, מאחר ופסק הדין ניתן רק לאחר שכבר השתחרר ממאסר, בניכוי שליש. ולכן, הבהרנו כי לא הגיוני שביהמ"ש יסתמך על החלטה קודמת שהוכחה לבסוף כשגויה.

בית המשפט קיבל את בקשתנו במלואה, והתיר לעכב את ביצוע המאסר של רואה החשבון, עד שיסיים לנהל את ערעורו.

המאמר הבא עשוי לעניין אתכם: רואי חשבון ויועצי מס – כך תימנעו מהליך פלילי בעקבות עבירות של לקוחות.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה למסים, המייצג לקוחות בעבירות כלכליות, בכל שלבי ההליך הפלילי. למשרד גם התמחות ייחודית בליווי מייצגים (רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין) החל משלבי החקירה ועד לתום ההליכים.

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר