fbpx

יועץ מס, בעל עסק וחברה להנהלת חשבונות, הגיע למשרדנו לאחר שמע"מ פסל את ספרי העסק שלו, הטיל עליו קנס וכן הוציא לו שומות מע"מ, לתקופה שבין השנים 2013-2016. 

לאחר הליך ביקורת של מע"מ נמצא כי  יועץ מהס קיזז בדוחות המע"מ שלו מע"מ תשומות (מע"מ של ההוצאות), מבלי שהיו לו כנגד הוצאות אלו חשבוניות. היות ועל פי החוק ניתן לקזז מע"מ תשומות רק כנגד חשבוניות שהוצאו כדין, הוציא מנהל מע"מ ליועץ המס שומות תשומות בסך של כ-200,000 ₪, המהוות למעשה  החזר תשלום של העוסק על מע"מ התשומות שקוזז בניגוד לחוק מע"מ. כמו כן קבע מנהל מע"מ כי הספרים לא נוהלו כדין, מה שהוביל גם לפסילה של הספרים ולקנס כספי בגין אי ניהול ספרים כדין בגובה 1% מהמחזור השנתי, לכל שנה, הן בעוסק והן בחברה.

הוצאה מוכרת במס הכנסה אבל לא במע"מ

כאשר בדוח המע"מ מקוזז מע"מ על הוצאות מבלי שיש לגביהן חשבוניות מס שהוצאו כדין, יידרש עוסק להשיב למדינה את המע"מ שקיזז כנגד חשבוניות אלו.  גם אם העוסק שילם את הכסף עבור המוצר או השרות, לרבות את המע"מ, וגם אם היו אלו הוצאות ששימשו אותו במטרה לייצר הכנסות לעסק, עקרון ההקבלה במע"מ קובע שרק הוצאות שבגינן הוצאו לעוסק חשבוניות מס חוקיות, הן כאלו שניתן לקבל בגינן החזר מע"מ, אחרת נוצר עיוות וחוסר איזון בתמונת המס הכללית.

הדבר אינו כך במס הכנסה, שם ניתן לקזז הוצאות אם מוכח שהנישום הוציא את הכסף בפועל, ושכסף זה שימש לייצור הכנסה לעסק,  וזאת ללא קשר לשאלה האם קיימת חשבונית, והאם היא הוצאה כדין. הדבר בולט במיוחד בסוגיות הקשורות לחשבוניות פיקטיביות. נישום אשר קיזז חשבוניות פיקטיביות יצטרך להחזיר למע"מ את מע"מ התשומות שקיזז, אך במקרים רבים ההוצאה תהיה מוכרת לו במס הכנסה, אם אכן ביצע את התשלום לצורך ייצור הכנסה עסקית.

הגשת ערעור בעיניים פקוחות

לאחר שיועץ המס פנה למשרדנו, הגשנו הודעת השגה על שומת התשומות וכן דרישה לקבלת כל החומר הנמצא בידי מע"מ, אשר על בסיסו יצאה השומה, על מנת להבין לעומק את טענותיהם.

ראוי לציין כי על פי פסיקת בית המשפט, יש לכל אדם זכות לעיין בחומר הנמצא בידי רשויות ציבוריות, ובכלל זה כל חומר המצוי בידי רשות המסים אשר ביסס אותה בהליכים מינהליים, כגון הוצאת שומה (רע"א 291/99 ד.נ.ד. אספקת אבן ירושלים נ' מנהל מס ערך מוסף).

חשוב מאוד להיות מודעים לזכות זו, היות ולדאבוננו, מייצגים רבים מגישים השגות בשם מרשיהם מבלי לעיין לפני כן בחומרים שביססו את הטענות, והדבר דומה להגשת ערעור בעיניים עצומות. לא בכדי קבעו השופטים כי זכות העיון היא כלל יסוד במשפט המינהלי הישראלי, וחשוב כי תעמדו על זכותכם זו.

טיעונים להפחתת השומה

לאחר שהחומר הועבר לידינו במלואו, הגשנו את נימוקי ההשגה וביקשנו להפחית את סכום השומה, וכן לבצע פריסה של החוב שאינו במחלוקת, על מנת שיועץ המס יוכל לעמוד בתשלומים ולהסיר לחלוטין את המחדלים.

טענו כי חלק ניכר מהחשבוניות החסרות, הן תוצאה של הצפה שהיתה במשרדו של יועץ המס, אשר פגעה לחלוטין בקלסר תיעוד חוץ של הנהלת החשבונות, וכי לא עלה בידינו להתחקות אחר החשבוניות לאור הזמן הרב שעבר. הצלחנו להראות, לאור העיון בחומר שמע"מ העביר אלינו, כי הגרסאות של יועץ המס בחקירותיו היו עקביות לאורך כל הדרך בקשר להצפה זו (עוד מהחקירה הראשונה), וכן הצגנו תצהירים המעידים על ההצפה מיו"ר ועד הבניין ומדייר נוסף שמשרדו בבניין, על מנת לחזק טענות אלו.

כמו כן, העלינו טיעונים לפיהם ליועץ המס ישנן נסיבות מקלות משמעותיות, הן רפואיות והן כלכליות.  הראינו כי המייצג הוא נכה צה"ל, וכן מטפל בכמה בני משפחה במצב רפואי קשה ואלו תלויים בו לחלוטין. עוד הראינו כי יועץ המס שרוי בחובות כבדים, הן בשל הלוואות שלקח לעסק, הן בשל המשמעויות הכלכליות של הליך גירושין שעבר, והן בשל התמיכה הכספית בבני משפחתו הסובלים מבעיות רפואיות, כאמור. הראינו גם כי המייצג פעיל במסגרות התנדבותיות מגוונות, ותורם תרומה נכבדת לחברה.

לאור כל אלו הסכים מנהל מע"מ להפחית את סכום השומה באופן משמעותי, נחתם הסכם שומה חדש, וסכום החוב המוסכם שולם בפריסה של-18 תשלומים.

סיום ההליך הפלילי בכופר

חשוב לדעת כי במסגרת הליך ביקורת של מע"מ, על אף העובדה כי מדובר בהליך אזרחי שמטרתו גביית כסף, למבקר קיימות סמכויות של חוקר, ולעיתים קרובות, לצורך ביסוס השומה הוא פותח בהליך של חקירה תחת אזהרה. חקירה זו עשויה לעבור בהמשך למחלקה המשפטית הפלילית של מע"מ, לצורך בחינת הראיות לביסוס הגשת כתב אישום, וזאת בנוסף להליך השומתי/ כספי המתנהל כנגד העוסק על ידי מע"מ.

במקרה של יועץ המס, החקירה בהליך הביקורת (האזרחי) אכן ביססה חשדות פליליים בגין 'הגשת דוחות כוזבים' (הן במסגרת העוסק והן במסגרת החברה), והתיק הועבר ליחידה המשפטית הפלילית של מע"מ לצורך בחינת הגשת כתב אישום פלילי.

מייד כאשר נודע לנו על כך, הגשנו לוועדת הכופר בקשה להמרה של החשדות בכופר כסף.

ככלל, חשודים בעבירות כלכליות יכולים, בתנאים מסוימים, להגיש בקשה לשלם כופר מס בתמורה לסגירת התיק הפלילי. הבקשה לתשלום הכופר יכולה להיות מוגשת כבר בשלבי החקירה,  וההחלטה האם לאשר את הכופר, ומה גובה הסכום, נתונה בידי ועדת הכופר של רשות המסים.

שיקולים שונים משפיעים על החלטות ועדות הכופר בבואם לאשר בקשה, וביניהם: עבירות קודמות, הסרת המחדלים (תשלום החוב), מידת מעורבותו ויוזמתו של העבריין בביצוע העבירה, מצבו האישי של העבריין, מצבם של בני משפחה התלויים בו, ועוד.

במקרה של יועץ המס, הבהרנו לוועדת הכופר כי מדובר באדם נורמטיבי, ששיתף פעולה עם חוקריו לאורך כל הדרך, שזוהי העבירה הראשונה שלו, ואשר הגיע להסכמות עם מע"מ ופעל לתשלום חוב המע"מ, כלומר הסיר את המחדלים במלואם. כמו כן ציינו את תרומתו לחברה ואת והנסיבות המקלות האישיות, הרפואיות והכלכליות שהוזכרו, וביקשנו להמיר את החשדות הפליליים בכופר, ואף לקבוע סכום כופר נמוך, שהוא מידתי לנסיבות העבירה ולנסיבותיו האישיות כאמור.

וועדת הכופר קיבלה את בקשתנו, הטילה על הנישום כופר מס בסכום של 75,000 ₪, בתמורה לחסינות פלילית בתיק זה.

 

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מסים ועבירות כלכליות, בעל התמחות ייחודית בליווי מייצגים, בהגשת בקשות כופר ובייצוג מול רשויות המס בהליכים פליליים ומינהליים.

כתבו תגובה:

*

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.

לקוחות ממליצים
ברצוני להביע את הערכתי הרבה על אופן הטיפול המקצועי והיצירתי לו זכיתי בחסותך האדיבה. תודה כנה מעומק ליבי על הליווי האישי, על המסירות העצומה, על האכפתיות, על הסבלנות לאורך תקופה ארוכה ומטלטלת ומעל הכל על היותך אדם נפלא. פעלת כעצת קוהלת "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" - יישר כח!
בר ירון
עו"ד זרקו זמיר, (אולי) בתקדים משפטי, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי, על משפט שנגמר והסתיים לפני יותר מחמש שנים, והערעור נתקבל. עו"ד זרקו זמיר הינה בעלת מקצוע, מדריכה, מלווה, ותמיד משקיעה בלהסביר בשפה להדיוטות, והכל באופן מרגיע ומשרה בטחון, בתוך סיטואציה בה חרב המאסר מרחפת מעל צווארי. משרד עו"ד זרקו זמיר ממשיך לייצג אותי בתיק מס הכנסה המתנהל בימים אלו, ועל כל זה אני מאד מודה לה.
גולדשטיין גיל
ברצוני להודות לך על הטיפול המקצועי והלויאלי והשירות המסור, וחסר הפשרות שהענקת לי ועזרת לי להתמודד בגובה העיניים מול הרשויות, ולהצליח להוכיח שגם לאזרח הקטן יש סיכוי מול "האח הגדול".
טבצ'ניק אילן
אני מבקש להביע את תודתי והערכתי הכנה בגין הטיפול בתביעה אל מול רשות המיסים. היושר המקצועי, האמינות, המקצועיות והשירות ראויים לשבח. אמליץ על שירותייך לכל מכריי.
ג'רבי משה
בהיותי במצב נואש מרשויות המס אשר החלו להתל בי בהאשמות חסרות בסיס, עורכת הדין קרן זרקו זמיר הייתה בשבילי קרן האור היחידה להוציאני ממצבי הנפשי והמשפטי באותה תקופה. קשה לתאר במילים את אשר עמלה והפגינה ידע רב, והפכה ההחלטות, צמצמה נזקי עורכי דין שייצגו אותי בעבר, נלחמה כלביאה השומרת על גוריה בבית המשפט השלום ולא ויתרה ונלחמה עד אשר הגענו למחוזי שם התמלאתי גאווה על כך שעורכת הדין קרן זרקו זמיר מייצגת אותי בתיק ועורכי הדין שנכחו שם נדהמו מכישוריה המשפטיים , וכן הרכב של שלושה שופטים אשר דנו בערעור ונדהמו מכישוריה של עורכת דין אשר לא הייתה מביישת פרקליטת מדינה מהבכירות ביותר בארץ!
אבי עזרא
מרגע שנפגשנו נתת לי הרגשה מדהימה והחשש הכבד והלחץ החלו להתפוגג.  קיבלת אותי עם חיוך כובש , מהר מאוד הבנתי כי את מקצועית מאוד ואני נמצא בידיים טובות. מיד נכנסת לפעולה ונתת לי נחיות מפורטות איך לפעול כדי למזער את הנזק/התוצאה/ גזר הדין למינימום האפשרי וזה משתמע מהניסיון הרב שצברת. עם ים של סובלנות ועם נכונות שלך להיפגש ולדבר עם כל גורם כזה או אחר , פקידי שומה , תובעים , רואה חשבון רק כדי לקדם ולמזער ככל שניתן את כתב האישום הלא קל שהוגש כנגדי על ידי מס הכנסה. גוננת עליי בבית המשפט בצורה מקצועית ומכובדת והתוצאה מדברת בעד עצמה. את היית לי קרן אור בכל האפלה שהייתה לי ואכן אותה קרן הצדיקה את האמון שנתתי בה מלכתחילה.
אוריאל
קרן מעולם לא שפטה אותי ולא ביקרה אותי על מצבי שהיה לא קל, והיא נלחמה בעבורי כאילו היא נלחמת בעבורה באופן אישי. מעולם לא עמדתי אל מול עורך דין שמתייחס אל הלקוחות שלו כמו בני משפחה. הרגשתי שאני נמצא בידיים הכי בטוחות בעולם ושהיא תעשה מעל ומעבר לכול הנדרש על מנת להביא אותי למצב בו ישרתי את ההדורים עם השלטונות (שלטונות המס) ועכשיו אני יכול ללכת לישון בשקט מכיוון שהעניין סודר לשביעות רצונם של כל הצדדים. אם מישהו מעוניין בעורכת דין ישרה, הגונה, אנושית, מקצועית ויודעת את עבודתה, הרי מצא הוא את מבוקשו. אין מילים שיכולות לתאר את עבודתה של קרן. היכרותי עימך לא רק הובילה לשינוי בהתנהלותי אל מול שלטונות המס, אלא שינוי ביכולת שלי להתמודד עם מצבים שאינם קלים במציאות החיים מכיוון שאני יודע שאפשר וגם ראוי לנצח.
הר-אל שפירא

לכל ההמלצות

© 2020 כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין זרקו זמיר

התקשרו אלינוטלפון שלחו לנו הודעה בוואטסאפוואטסאפ שלחו לנו הודעה במיילצור קשר