מתי קבלת מתנות היא עניין לגיטימי, מתי זו חייבת במס, ומה הסיכוי להסתבך בגללה בפלילים?

סקירה מהירה לאור הפרשיות האחרונות שמסעירות את המדינה

 עדכון אחרון: 4/3/19


אמצעי התקשורת בשבועות האחרונים החזירו את סוגיית המתנות לכותרות, בין אם בעניינו של ראש הממשלה, ובין אם לאור פסיקה תקדימית של ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, אשר התייחסה למתנות הניתנות באירועים משפחתיים של אנשי ציבור, או במקרה דנן – בחתונה בחצרו של רב גדול.

אף שהחוק בישראל קובע כי מתנות באירועים הניתנות על ידי קרובי משפחה או חברים פטורות ממס, קבע ביהמ"ש בפסיקתו, בהתייחסו לחתונות ילדיו של הרב אבוחצירא, כי כל מתנה בסכום העולה על 1,500 ₪ (לזוג / יחידה משפחתית) תהא חייבת במיסוי מלא. מדוע? מאחר וסכומים העולים על רף זה נחשבים "הכנסה בהסוואה" עבור הרב, היות וזו תמורה לפעילות הרב בחצרו. במילים אחרות – בית המשפט קבע כי זוהי דרכם העקיפה של האורחים להעביר לרב כספים עבור פעולותיו, כספים שהזיקה להם היא עסקית.

בעוד שתקדים זה עשוי להיות מהותי בכל הקשור לחצרות רבנים נוספות או לאירועים של אנשי ציבור, סביר שהרף של 1,500 ₪ לא יעמוד באירועים פרטיים של ה'מפורסמים והעשירים' בארץ, כגון זמרים או דוגמניות, מאחר ומקובלות שם מתנות אשר שווין גבוה בהרבה. עם זאת, מתנות לסלבריטאים בסכומים חריגים עשויים יהיו בהחלט להיחשד כהלבנת הון, או להימצא כחייבים במס לאור זיקה עסקית בין המארחים לאורחים, אשר הופכת את המתנה לכזו שיש בצידה תמורה.

כך או כך, לא מדובר רק במפורסמים או אנשי ציבור. כל אדם המקבל מתנה אשר יש עמה תמורה עשוי להתבקש לשלם עליה מסים, ולעתים אף להסתבך בגינה בפלילים. לאור זאת, הכנו עבורכם מדריך מתומצת אשר יעשה לכם מעט סדר בסוגיה זו.

מהי מתנה והאם היא נחשבת להכנסה?

על פי החוק בישראל מתנות אינן חייבות במס. שיטת המיסוי בארץ מטילה מסים על מקורות מוגדרים של הכנסה (כמו הכנסה מעבודה או מריבית), ומתנה אינה נכללת בהגדרות אלו, לא לפי פקודת מס הכנסה ולא במבחני הפסיקה. כלומר - 'מתנות' הן פטורות ממס, לפחות לכאורה.

ומהי בכלל מתנה? חוק המתנה (1968) מבהיר כי מתנה יכולה להיות 'מקרקעין, מטלטלין או זכויות' (וגם ויתור על חובות או זכויות), 'אשר ניתנו שלא בתמורה'. כלומר, אם מדובר בנסיבות שהן פרטיות (יום הולדת, חג, חתונה וכו'), והמתנה ניתנת על יד חבר קרוב או בן משפחה, אז אין מדובר בהתעשרות החייבת במס, היות ואין בצידה תמורה, למעט לשמח את המארחים.

אך בכל כלל יש יוצא מן הכלל. מאחר ואירועים פרטיים הם 'חלון הזדמנויות' פוטנציאלי להחלפת ידיים של כסף שחור, כאשר מדובר בסכומים לא סבירים, הם עשויים לעורר חשד, ורשויות החוק יכולות לערוך בדיקות כדי לוודא שאלו הן באמת מתנות. כך למשל, מתנה בשווי עשרות אלפי שקלים אשר עברה אל החתן מאחיו או מחבר קרוב בחתונתו, עשויה להוביל לחקירה שתבדוק את מקור הכספים, אשר לפעמים תסתיים בחיוב מס, ופעמים אחרות באישומים פליליים כבדים כמו הלבנת הון. אגב, ככל שיש פחות קרבה בין נותן למקבל המתנה (למשל חבר רחוק) כך עשוי לגדול החשד נגדו כאשר עוברים סכומים לא סבירים בצורת מתנות.

מתנת נדל"ן או נכסים אחרים

פטור ממס הכנסה על מתנות אינו אומר שיש פטור גם ממסים אחרים. אם המתנה היא נכס – למשל נדל"ן או ניירות ערך, יתכן כי תחוייבו במס רווחי הון. למה? 'נתינת נכס במתנה' נחשבת 'מכירה' לפי פקודת מס הכנסה, ועל רווחים ממכירה משלמים מס רווחי הון. ישנם מספר פטורים לעניין זה, כמו פטור לקרוב משפחה, או במקרים שהמתנה ניתנת בתום לב ועומדת בקריטריונים נוספים, אך בכל מקרה מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע בסוגיות אלו, ולא להשאירם לידע הכללי או המזל.

כאשר המתנה היא נכס נדל"ן, יש מסים נוספים שתצטרכו לקחת בחשבון, מאחר וגם מתנה חייבת במס כאשר מדובר במקרקעין (מס שבח מצד המוכר ומס רכישה מצד הקונה). ייתכנו פטורים או הנחות נקודתיות במסים אלו כאשר המתנה היא בין קרובי משפחה וכאשר זו עומדת בתנאים מסוימים, אך בכל מצב לא יתקיים פטור במתנת נדל"ן במקרים בהם אין בכלל קרבה משפחתית, כהגדרתה בחוק. גם כאן אנו ממליצים שלא לוותר על היצמדות לאיש מקצוע.

מתנות במסגרת יחסים עסקיים

מתנה שקשורה ליחסים עסקיים היא כבר משחק אחר לגמרי מן הסיבה הפשוטה שברגע שיש זיקה עסקית – סביר להניח שיש פה תמורה. בהתאם, מתנה נחשבת הכנסה לכל דבר כאשר היא ניתנת לספקים, לקוחות, קולגות ועובדים, או כאשר היא ניתנת כחלופה לשכר עבודה או במקום תשלום עבור שירות. בעצם, מתנה כזו בכלל לא נחשבת ל'מתנה' לפי הגדרת חוק המתנה, ולכן היא חייבת בדיווח ותשלום מס כחוק, גם אם היא ניתנה בניגוד לרצונכם. מתנה של מעביד לעובד, כמו תלושי שי לחג, הם דוגמא קלאסית לכך, היות ואלו מחויבים במס כחלק מהכנסתו של העובד.

מתנות הניתנות לאנשי ציבור

מאחר ואנשי ציבור הם נציגינו ואנשי שלומנו, המחויבים לטפל בכולנו באופן הוגן ושוויוני, טבעי שהדרישות מהם בכל הקשור לקבלת מתנות תהיינה חמורות מהנדרש מכל אחדם אחר. ואכן, חוק שירות הציבור (מתנות, 1979) קובע כי כל מתנה שניתנה לאיש ציבור שייכת בכלל למדינה, ועל איש הציבור להעביר את המתנה למדינה, או במקרה שהמתנה אינה קניין, לשלם למדינה את שוויה. מתנה נחשבת כל 'נכס, מתן שירות או טובת הנאה שלא בתמורה, בין אם היא 'חפצית' או לא, בין אם ניתנה בארץ או בחו"ל, ובין אם ניתנה לאיש הציבור, לבן זוגו או לילדיו'. אגב, מותר לעובד הציבור לבקש אישור לשמור את המתנה אצלו (בתנאי שדיווח עליה), וסביר כי בקשתו תתקבל אם מדובר במתנה מחבר קרוב אשר ניתנה בבירור ללא קשר או זיקה לתפקידו של איש הציבור. כמובן שבכל מקרה של חשש מפגיעה ב'טוהר 'המידות', לא יינתן היתר להנות מן המתנה.

ראוי לציין כי מתנות הניתנות לעובדים מעצם היותם עובדים, אבל לא מעצם היותם 'עובדי מדינה' לרוב מאושרים – למשל מתנות פרידה, מתנות מוועד עובדים, פרסים וכו', גם אם אלו אנשי ציבור.

הבעיה המשפטית המורכבת מתחילה כאשר מתנה כוללת סכומי כסף (או שווי כסף) יוצאי דופן, ואלו מעלים איתם חשד לעבירות פליליות חמורות כמו שוחד, מרמה והפרת אמונים. בגלל זה קובע תקנון שירות המדינה (תקשי"ר) הנחיות נוקשות וחד משמעיות לגבי אחריות איש הציבור להימנע מעבירות כאלו בכל מחיר, ובכלל זה הימנעות ממצבי ניגוד עניינים או מצבים שיש בו שמץ של חשש לפגיעה בטוהר המידות. התקנון אף דורש מאיש הציבור להתייעץ עם אנשי מקצוע רלוונטיים בכל מקרה של בלבול או חוסר בהירות בהם הוא נתקל.

כפי שניתן לראות, סוגיות מיסוי מתנות עשויות להיות מורכבות משנדמה, ולכן אנו ממליצים בכל מקרה להיוועץ עם עו"ד מומחה למיסוי, הן לצורך חוות דעת משפטית והן כאשר ישנו צורך בתכנון מס מוקדם בסוגיות אלו.

נכתב ע"י